Przejdź do treści strony

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

Zwierzęta, wózki, rowery, bagaż

Jeśli w czasie przewożenia wózka korzysta z niego dziecko do lat 4., nie trzeba uiszczać dodatkowej opłaty za jego przewóz (dziecko do ukończenia 4. roku życia ma prawo do bezpłatnego przejazdu pojazdami KZK GOP). Jeśli natomiast przewożony jest sam wózek, traktowany jest on jako bagaż - wówczas za jego przewóz należy skasować dodatkowy bilet (3,20 zł bez względu na długość trasy).
Zgodnie z Taryfą (par. 5, pkt 3) KZK GOP, bagaż inny niż podręczny, czyli również rower, można autobusem przewozić (odpłatnie) za zgodą kierującego. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy autobus jest przepełniony albo kierowca wie, że na następnym przystanku będzie wsiadać większa grupa pasażerów lub gdy rower ma ostre krawędzie) może on odmówić przewiezienia roweru autobusem.
Posiadacze biletów miesięcznych oraz kwartalnych nie są zobowiązani do uiszczania dodatkowej opłaty za ponadwymiarowy bagaż ręczny. Muszą natomiast uiścić opłatę dodatkową za bagaż inny niż ręczny, wymagający zgody na przewóz od kierującego pojazdem.
Tak. Zgodnie z Taryfą KZK GOP, kierowca może odmówić przewozu materiałów i bagaży stwarzających niebezpieczeństwo dla innych pasażerów. Zwłaszcza przedmiotów o ostrych krawędziach, wielkogabarytowych, których przewóz utrudni podróż innym pasażerom.
Taki bilet należy skasować gdy pasażer przewozi bagaż, którego szerokość, długość i wysokość są większe niż 160 cm. Dodatkowo trzeba zapłacić również za przewóz dużego psa. Biletów za przewóz psa lub ponadwymiarowego bagażu ręcznego nie muszą kasować posiadacze biletów miesięcznych i kwartalnych.
W takiej sytuacji należy zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika obsługującego daną linię. Wykaz przewoźników wraz z informacją o obsługiwanych przez nich liniach oraz danymi adresowymi znajduje się na naszej stronie internetowej, informację tę można uzyskać także na infolinii.
Zgodnie z Taryfą KZK GOP, za przewóz psa nie muszą uiszczać dodatkowej zapłaty posiadacze biletów miesięcznych i kwartalnych. W przypadku gdy pasażer kasuje bilet jednorazowy za przejazd, za przewóz psa musi zapłacić 3,20 zł (z opłaty są zwolnieni właściciele zwierząt małych, które w czasie przejazdu są trzymane na rękach lub na kolanach). W każdym przypadku przewożony autobusem pies musi mieć założony kaganiec oraz smycz. Właściciel jest zobowiązany także mieć przy sobie aktualne świadectwo szczepienia psa.

Ulgi

Zgodnie z Taryfą, ulgowe przejazdy uczniom szkół średnich przysługują tylko do czasu ukończenia przez nich 21. roku życia (do końca roku szkolnego, w czasie którego uczeń ukończył 21 lat). Ulga dotyczy również szkół średnich eksternistycznych, wieczorowych, dla dorosłych. Uczeń szkoły średniej, który ukończył 21 lat jest zobowiązany do uiszczania pełnej opłaty za przejazd.
Bezpłatne przejazdy komunikacją KZK GOP przysługują osobom, które ukończyły 70. rok życia (od dnia urodzin). W czasie korzystania z przejazdów należy przy sobie mieć dokument ze zdjęciem oraz datą urodzenia.
Nie. Zgodnie z Taryfą, ulga przysługuje tylko osobom do tego uprawnionym. Za przewóz bagażu lub zwierząt trzeba zapłacić według cennika.
W przypadku emerytów i rencistów upoważnionych do korzystania z ulgowych przejazdów nie jest wymagane posiadanie przy sobie odcinka z emerytury bądź renty tylko wtedy gdy dysponują nową, plastikową, legitymacją z ZUS-u (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego). W przypadku gdy pasażer ma jeszcze starą, książeczkową, legitymację, winien okazać odcinek emerytury bądź renty (nie jest wymagane by na odcinku była czytelna kwota świadczenia) - par. 4, pkt 1, ppkt e Taryfy KZK GOP.
W przypadku pobierania renty rodzinnej ulga przysługuje wyłącznie osobom, które ukończyły 50. rok życia lub mają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności - dawna II i III grupa).
Nie. Legitymacje ZUS są oznaczone. Zniżki przysługują tylko na podstawie legitymacji emeryta oraz w wymienionych w taryfie przewozowej przypadkach rencistom.
W pojazdach KZK GOP honorowym dawcom krwi ulgi nie przysługują.
Nie, nauczycielom nie przysługują ulgi w czasie przejazdów pojazdami KZK GOP.
Nie. W takim przypadku w pojazdach KZK GOP ulgi nie przysługują.

Cennik i bilety

Od 1 stycznia 2012 roku KZK GOP dopuszcza taką możliwość w przypadku wszystkich biletów jednorazowych. W zależności od nominału na jednym bilecie można jeździć przez 15, 30 lub 60 minut od momentu skasowania i przesiadać się w tym czasie zarówno na inne autobusy, jak i tramwaje.
Zgodnie z oznaczeniem ważności biletu - po 1, 24 i 48 godzinach. Jeśli termin ważności biletu skończy się w trakcie przejazdu pasażera autobusem lub tramwajem jest on zobowiązany do skasowania kolejnego biletu.
Zasadniczo wygodniejsze dla pasażera jest skorzystanie z biletu wg jego nominału, jeśli jednak opłata (suma skasowanych biletów) jest zgodna z Taryfą, nie ma podstaw do nałożenia opłaty dodatkowej (mandatu).
W takim przypadku pasażer powinien udać się do kierowcy, który oznaczy bilet. Będzie to równoznaczne z jego skasowaniem.
Pełna oferta biletów KZK GOP jest dostępna w Punktach Obsługi Pasażera oraz w siedzibie KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21. Dodatkowo informacje na temat oferty handlowej w poszczególnych punktach sprzedaży można uzyskać w dziale sprzedaży KZK GOP pod nr tel. (32) 743-85-37, (32) 743-85-38.
Zgodnie z par. 7 Taryfy, pasażer ma prawo zwrócić bilet do 5 dnia miesiąca jego obowiązywania (w przypadku biletu kwartalnego - do 5 dnia pierwszego miesiąca jego obowiązywania). Klientowi zostaną zwrócone pieniądze - suma zmniejszona jednak będzie o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 proc. jego wartości nominalnej. Po tym terminie każdy taki przypadek jest indywidualnie rozpatrywany w siedzibie KZK GOP. Bilet musi zostać oddany w tym samym punkcie, w którym został kupiony.
Nie. Taryfa bez względu na porę dnia jest taka sama.

Prawa kontrolerów i kierowców

Miejscem pracy kontrolera jest autobus. Zgodnie z paragrafem 9, pkt. 7 Taryfy KZK GOP pasażer zobowiązany jest oczekiwać do zakończenia czynności wykonywanych przez kontrolera. Kontroler nie odpowiada za pozostawione mu przez pasażera dokumenty.
Podczas kontroli obowiązkiem kontrolera jest pokazać swoją legitymację, na której zawarte są: numer kontrolera, zdjęcie z hologramem, data ważności legitymacji oraz pieczątka wystawcy (KZK GOP)
Zgodnie z prawem przewozowym kontroler identyfikowany jest na podstawie numeru zamieszczonego na legitymacji.
W takim przypadku kontroler ma obowiązek wypisać mandat. Pasażer powinien się z nim oraz z biletem miesięcznym imiennym (zakupionym przed kontrolą) zgłosić do naszej siedziby lub któregoś z Punktów Obsługi Pasażera. Jeśli okaże się, że bilet został faktycznie zakupiony przed dniem wystawienia mandatu, kara zostanie anulowana, pasażer jednak zobowiązany będzie do zapłaty 10 zł opłaty manipulacyjnej. Przypominany, że dotyczy to tylko biletów miesięcznych imiennych i kwartalnych. Bilet miesięczny na okaziciela lub inny na okaziciela nie stanowi podstawy do anulowania opłaty.
Tak. Obowiązkiem pasażera jest zaopatrzenie się w bilet. Kupno biletu u kierowcy powinno być zarezerwowane na wyjątkowe przypadki, tym bardziej, że kierujący dysponuje tylko najdroższym biletem. Tymczasem bilety KZK GOP można nabyć w ponad 4 tys. punktów sprzedaży oraz w 60 automatach biletowych.
Palenie papierosów przez kierowcę w czasie jazdy jest zakazane, niezgodne z przepisami oraz stanowi naruszenie umowy zawartej przez KZK GOP z przewoźnikiem, w myśl której "zabrania się palenia tytoniu przez kierowcę wewnątrz autobusu". Podobnie rzecz się ma z zachowaniem kierowcy wobec pasażera. W zawartych przez KZK GOP umowach wymaga się od przewoźników, by kierowcy byli zobowiązani do kulturalnego zachowywania się wobec pasażerów. Każde naruszenie tych zasad jest i będzie przez nas surowo karane. Ponieważ nie możemy ukarać kierowcy, który nie jest naszym pracownikiem, dlatego nakładamy karę na przewoźnika, z którym zawarto umowę. Jeśli zauważamy, że nadal łamie on umowę, zaostrzamy kary, co w skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do rozwiązania umowy przewozowej. Dlatego jeszcze raz dziękujemy naszym pasażerom za powiadamianie nas o każdym przypadku niewłaściwego zachowania kierowców, gdyż dzięki takim informacjom jesteśmy w stanie lepiej nadzorować realizację umów przez naszych kontrahentów i pracować nad poprawą jakości naszych usług. Jednocześnie przypominamy, że aby nasze działania były skuteczne, konieczne jest szybkie i odpowiednie powiadomienie nas o zaistniałym incydencie - podanie daty, godziny, numeru linii i numeru bocznego autobusu.
Tak. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pasażer odmawia zapłacenia mandatu na miejscu i nie posiada bądź nie chce pokazać dokumentu tożsamości. Wówczas kontroler może bądź wezwać policję na miejsce, bądź skierować autobus do najbliższego komisariatu. W obu tych przypadkach dodatkowymi kosztami zostanie obarczony pasażer. Od 1 kwietnia 2012 r. opłata ta wynosi 320 zł.
Uwagi co do pracy kierowców można składać bezpośrednio u przewoźnika, który obsługuje daną linię (wykaz przewoźników: http://rozklady.kzkgop.pl/index.php?co=rozklady&submenu=przewoznicy). Swoje uwagi można przekazać także do KZK GOP drogą elektroniczną info@kzkgop.com.pl bądź pocztową (KZK GOP, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice). Informacja od pasażera powinna być opatrzona jego pełnym, czytelnym podpisem oraz adresem.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję