Przejdź do treści strony
Data publikacji: 09.09.2015

Taryfa ŚKUP


Nowa taryfa opisująca zasady i ceny korzystania z biletów elektronicznych przyjęta została przez Zarząd KZK GOP 8 września 2015 r. Nadal w sprzedaży pozostają wszystkie bilety papierowe, których ceny pozostają takie same jak dotychczas. Nowością są bilety elektroniczne (na kartę ŚKUP). Można je będzie kupować w nieco niższej cenie niż ich papierowe odpowiedniki. Pojawią się także nowe rozwiązania, które pozwolą lepiej dostosować rodzaj biletu do indywidualnych potrzeb użytkowników.


Przypomnijmy, że wykonawcą systemu ŚKUP jest konsorcjum Asseco (jedna z największych i uważana za jedną z najlepszych firma informatyczna w Polsce) oraz mBank. KZK GOP jest zleceniodawcą, sam nie buduje tego systemu. System ŚKUP to jeden z najbardziej skomplikowanych projektów tego typu.  Projektowany jest od podstaw, a ze względu na złożoność samej aglomeracji również musi być bardzo rozległy. Wszystkie jego elementy tworzono specjalnie na potrzeby ŚKUP, musiano również przygotować oprogramowanie, dzięki któremu całość może działać. Z powodu jego ogromnej złożoności, uruchamianie projektu również podzielone zostało na kilka etapów. Jako pierwsza uruchomiona zostanie w październiku funkcjonalność związana z wydawaniem kart ŚKUP oraz z zapłatą kartą ŚKUP w 40 Punktach Obsługi Klienta, 6 Punktach Obsługi Pasażera, 800 punktach dystrybucji (kioskach), 109 automatach biletowych ŚKUP i parkomatach w Katowicach, Bytomiu, Piekarach Śląskich oraz Zabrzu. Uruchomiony zostanie także Portal Klienta. Używanie w pojazdach komunikacji elektronicznego biletu okresowego możliwe będzie od listopada. Możliwość zapłaty za przejazdy jednorazowe (bilety jednorazowe na karcie) oraz opłaty i usługi gminne uruchomione zostaną od stycznia 2016 r.

 

Nowa taryfa

W nowej taryfie znalazły się zapisy dotyczące zarówno biletów papierowych, jak i nowych biletów elektronicznych. Nadal sprzedaży pozostaną wszystkie rodzaje biletów papierowych. Nie zmieniają się również ich ceny. W dalszym ciągu dostępne będą również bilety sprzedawane przez telefony komórkowe. Nowością są bilety elektroniczne, które używane będą na karcie ŚKUP.

 

Bilety elektroniczne

Docelowo wśród biletów elektronicznych dostępne będą zarówno bilety okresowe, jak i jednorazowe. Tych pierwszych w pojazdach KZK GOP będzie można używać już od listopada. Możliwość zapłaty elektronicznymi biletami jednorazowymi uruchomiona zostanie w styczniu 2016 r. Bilety papierowe będą w użyciu przez około 6-12 kolejnych miesięcy, po tym czasie będą wycofywane. Na stałe w sprzedaży pozostaną papierowe bilety jednorazowe, które będzie można kupić u kierowców i w automatach biletowych ŚKUP. Będą one również rejestrowane w systemie ŚKUP.

 

Bilety okresowe

Pamiętać trzeba, że możliwość zakupu konkretnego typu biletów uzależniona jest od rodzaju karty. Do wyboru będą jej dwa rodzaje: karta spersonalizowana i niespersonalizowana. Ta pierwsza zawierać będzie dane osobowe - nadrukowane na niej będzie imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika. Aby ją uzyskać, należało będzie złożyć wniosek. Wyłącznie na tę kartę będzie można kupować bilety imienne. Dodatkowo umożliwi ona również zakodowanie prawa do posiadanych ulg. Będzie można wykonać to w dowolnym Puncie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera. Wystarczy pracownikowi pokazać dokument uprawniający do ulgi (np. legitymację studencką), a odpowiednie dane zostaną wpisane do systemu i podczas kontroli nie trzeba będzie mieć przy sobie żadnych dodatkowych dokumentów. Karty spersonalizowanej będzie mogła używać wyłącznie osoba, której dane będą na niej nadrukowane. Karta niespersonalizowana wydawana będzie bez żadnych dodatkowych formalności. Jest to karta na okaziciela, nie zawiera żadnych danych osobowych. Będzie mogła jej używać dowolna osoba, która w danej chwili będzie posiadać kartę. Na tę kartę będą mogły być kupowane wyłącznie bilety na okaziciela. Nie będzie możliwości zakodowania na niej prawa do ulgi. Korzystając z niej, można kupować bilety ulgowe, ale podczas kontroli należało będzie pokazywać odpowiednie dokumenty. 

 

Już od 1,2 zł za przejazd!

Wśród okresowych biletów elektronicznych można wymienić dwa najbardziej korzystne dla pasażerów rozwiązania: bilety na określoną liczbę dni oraz bilety z limitem przejazdów. Wszystkie okresowe bilety elektroniczne będą dostępne na określoną liczbę dni. Dotychczasowe najpopularniejsze bilety okresowe - miesięczne oraz kwartalne (papierowe) uzależnione są od miesięcy kalendarzowych. Bilety elektroniczne obowiązywać będą kolejno 30 i 90 dni. Dzięki temu pasażer, który kupi bilet np. 5 dnia miesiąca, będzie mógł z niego korzystać do 4 dnia kolejnego miesiąca (w przypadku biletu 30-dniowego). Bilet papierowy nadal obowiązywał będzie wyłącznie do końca miesiąca kalendarzowego, niezależnie od tego, kiedy został kupiony. Dodatkowo elektroniczny bilet okresowy będzie mógł być aktywowany od pierwszego użycia lub od wskazanej daty (wyboru pasażer będzie dokonywał przy zakupie biletu). Oprócz biletów 30- i 90-dniowych wśród biletów elektronicznych znajdą się odpowiedniki wszystkich pozostałych biletów wieloprzejazdowych - od 24-godzinnych do 14-dniowych. Zarówno wśród biletów imiennych, jak i biletów na okaziciela dostępna będzie nowa wersja - bilety z limitem przejazdów. Limity te ustalone zostały w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z komunikacji publicznej. W przypadku najpopularniejszego biletu KZK GOP - sieciowego miesięcznego (który obecnie kosztuje 150 zł), jego elektroniczna wersja 30-dniowa to koszt 144 zł, natomiast wersja z limitem przejazdów (do 80 przejazdów) kosztować będzie 132 zł. W przypadku sieciowego biletu kwartalnego, cena wersji papierowej wynosi 376 zł, wersja elektroniczna to koszt 358 zł, natomiast opcja z limitem przejazdów (266 przejazdów) kosztować będzie 328 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, pasażer, który zdecyduje się na wariant biletu z limitem, za pojedynczy przejazd zapłaci w przypadku biletu kwartalnego 1,2 zł, a w przypadku biletu miesięcznego 1,65 zł (odpowiednio 0,60 zł i 0,80 zł w przypadku biletów ulgowych). Bilety z limitem przejazdów pozwolą zaoszczędzić dodatkowo. Zysk, w porównaniu do biletów papierowych, może wynieść nawet kilkaset złotych w ciągu roku! 

Cenniki biletów

PAPIEROWE BILETY OKRESOWE - ceny tych biletów pozostają bez zmian

Bilety miesięczne - imienne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

NORMALNY

ULGOWY

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo - tramwajowy.

126

63 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy.

150

75

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy).

 

110

55

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

 

134

67

 

2. Pozostałe bilety okresowe autobusowo - tramwajowe

Bilety na okaziciela

  • 24-godzinny : 18ulgowy 9
  • 48-godzinny: 28ulgowy 14
  • 5-dniowy: 44ulgowy 22
  • 7-dniowy : 50ulgowy 25
  • 14-dniowy : 88 ulgowy 44
  • miesięczny:174 ulgowy 87

Bilety imienne

  • kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 2 i więcej miast (gmin): 376 zł, ulgowy 188 zł,
  • kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 1 miasta (gminy): 322 zł, ulgowy 161 zł.
  • Bilet miesięczny szkolny ulgowy - imienny TS (ważny z legitymacją szkolną) uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty: 50 . Bilet obowiązuje na poszczególne miesiące roku szkolnego (od września do czerwca). Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich ) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę).
  • Bilet wakacyjny - dwumiesięczny bilet imienny WSC, uprawniający do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień) 260 zł, ulgowy 130 zł.

 

ELEKTRONICZNE BILETY OKRESOWE ZAPISANE NA ŚLĄSKIEJ KARCIE USŁUG PUBLICZNYCH

 

 Elektroniczne bilety okresowe imienne zapisane na spersonalizowanej karcie ŚKUP

 

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  - tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

16 zł

8 zł

13 zł

6,50 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

26 zł

13 zł

23 zł

11,50 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

42 zł

21 zł

39 zł

19,50 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdy

48 zł

24 zł

44 zł

22 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdy

85 zł

42,50 zł

79 zł

39,50 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo - tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

122 zł

61 zł

114 zł

57 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

144 zł

72 zł

132 zł

66 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) 30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

104 zł

52 zł

96 zł

48 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin), 30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

126 zł

63 zł

114 zł

57 zł

WSC

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień). Dwumiesięczny bilet autobusowo - tramwajowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 170 przejazdów

250 zł

125 zł

230 zł

115 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo - tramwajowy

90 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 220 przejazdów

310 zł

155 zł

286 zł

143 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

90 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 266 przejazdów

358 zł

179 zł

328 zł

164 zł

 

 

2. Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej karcie ŚKUP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  - tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

17 zł

8,50 zł

14 zł

7 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

27 zł

13,50 zł

24 zł

12 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

43 zł

21,50 zł

40 zł

20 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdy

49 zł

24,50 zł

45 zł

22,50 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

86 zł

43 zł

80 zł

40 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

168 zł

84 zł

156 zł

78 zł


Elektroniczny bilet szkolny 30-dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

TS/AT

Bilet uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Bilet obowiązuje przez kolejne 30 dni w okresie od września do czerwca. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę). Bilet autobusowo - tramwajowy, bez limitu przejazdów

48 zł

Obowiązek rejestracji wejścia i wyjścia

Każdy pasażer korzystający z elektronicznego biletu okresowego będzie miał obowiązek rejestracji wejścia do pojazdu komunikacji miejskiej (przez przyłożenie karty do czytnika). Zgodnie z przyjętą taryfą, bilet okresowy jest ważny tylko wtedy, gdy pasażer zarejestruje wejście do pojazdu. W przypadku biletów okresowych z limitem przejazdów, rejestracja wejścia do pojazdu oznacza wykonanie jednego przejazdu i pomniejszenie dostępnego limitu. Rejestracja wyjścia z pojazdu jest nieobowiązkowa, jednak KZK GOP chce zachęcać pasażerów do pamiętania o tej czynności. Podróżujący, którzy regularnie będą rejestrowali wyjście z pojazdu zostaną nagrodzeni odpowiednią zniżką na zakup kolejnego biletu okresowego obowiązującego na okres nie dłuższy od poprzedniego. Jeśli w czasie obowiązywania danego biletu okresowego, pasażer zarejestruje co najmniej 95% przejazdów zarówno przy wejściu, jak i wyjściu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego (na okres obowiązywania nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym) otrzyma kolejne 5% zniżki.

Bilety jednorazowe

Elektroniczne bilety jednorazowe w sprzedaży znajdą się od stycznia 2016 roku. Podobnie jak w przypadku biletów okresowych, nadal będzie można kupować wszystkie obecnie dostępne rodzaje papierowych biletów jednorazowych. W wersji elektronicznej dostępne będą bilety zarówno w dotychczas dostępnej taryfie strefowo-czasowej, jak i w nowej taryfie - odległościowej. W tym przypadku koszt biletu uzależniony będzie od przejechanej odległości. Co istotne, bilety na najkrótszych odcinkach w taryfie odległościowej będą tańsze od najtańszego biletu w taryfie strefowo-czasowej, natomiast bilet na odcinku najdłuższym (ponad 20 km) pozostanie w takiej samej cenie, jak obowiązujące bilety strefowo-czasowe na trzy lub więcej miast.

OPŁATY ZA PRZEJAZD JEDNORAZOWY

 Opłaty wnoszone na podstawie biletów papierowych - ceny tych biletów pozostają bez zmian.

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

1.     W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60

3,20 zł

2.     W granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90

3,20 zł

3.      W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40

3,20 zł

 

Opłaty promocyjne dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych - funkcjonalność ta uruchomiona zostanie od 2016 roku.

 

Opłaty promocyjne wg taryfy odległościowej  

Odległość w km

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

2,20 zł

Powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

2,80 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,40 zł

1,70 zł

3,40 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,80 zł

1,90 zł

3,80 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

4,20 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

4,60 zł

Powyżej 20,0 km

4,80 zł

2,40 zł

4,80 zł

 

 Opłaty promocyjne wg taryfy strefowo-czasowej  

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

1.    W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,10 zł

1,55 zł

2,80 zł

2.     W granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,70 zł

1,85 zł

3,00 zł

3.      W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,60 zł

2,30 zł

3,20 zł

 

 

 

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję