Przejdź do treści strony
Data publikacji: 28.02.2013

Cennik opłat


WYCIĄG Z CENNIKA OPŁAT Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach i Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach


Cennik obowiązujący od 1 marca 2013

I. Opłaty za przejazd jednorazowy

 

 

STREFA
NORMALNY
ULGOWY
1. W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
3,20 zł
1,60 zł
2. W granicach dwóch, sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
3,80 zł
1,90 zł
3. W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)
4,80 zł
2,40 zł


W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

 

 

II. Opłata za przewóz bagażu (zwierzęcia) 

zgodnie z Taryfą: 3,20 zł (nie dotyczy posiadaczy biletów miesięcznych, wakacyjnych oraz kwartalnych przewożących ponadwymiarowy bagaż ręczny lub zwierzę). Bilet uprawnia do przejazdu na całej trasie pojazdu, w którym został skasowany lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek).

 

III. Bilety miesięczne - imienne 

SYMBOL
UPRAWNIENIA
NORMALNY
ULGOWY
SM/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-tramwajowy
126 zł
63 zł
SC/AT
Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy
150 zł
75 zł
SM
Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy).
110 zł
55 zł
SC
Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).
134 zł
67 zł

 

IV. Pozostałe bilety okresowe autobusowo-tramwajowe:

A. Bilety na okaziciela :

 1. 24-godzinny: 18 zł ulgowy 9 zł
 2. 48-godzinny: 28 zł ulgowy 14 zł
 3. 5-dniowy: 44 zł ulgowy 22 zł
 4. 7-dniowy: 50 zł ulgowy 25 zł
 5. 14-dniowy: 88 zł ulgowy 44 zł
 6. miesięczny: 174 zł ulgowy 87 zł

B. Bilety imienne:

 1. kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 2 i więcej gmin: 376 zł ulgowy 188 zł
 2. kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 1 gminy: 322 zł ulgowy 161 zł

C. Bilet miesięczny szkolny ulgowy - imienny TS (ważny z legitymacją szkolną) uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w soboty, to również w soboty:50 zł. Bilet obowiązuje na poszczególne miesiące roku szkolnego (od września do czerwca). Bilet przeznaczony  jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich ) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę).

D. Bilet wakacyjny - dwumiesięczny bilet imienny WSC, uprawniający do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień): 260 zł, ulgowy 130 zł.

V. Opłaty dodatkowe:

 1. opłata manipulacyjna za zwrot biletu miesięcznego, wakacyjnego lub kwartalnego do 5–go dnia miesiąca (pierwszego miesiąca obowiązywania) – 20% ceny nominalnej tego biletu, nie więcej jednak niż 20 zł.,
 2. opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie §10 "Taryfy przewozu..." - 10 zł,
 3. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu - 160 zł, płatna do 7 dni - 125 zł,
 4. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu płatna w miejscu kontroli wynosi - 90 zł,
 5. opłata dodatkowa za przewóz bagażu (zwierząt) bez ważnego biletu lub niezgodnie z "Taryfą..." oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg - 80 zł, płatna do 7 dni - 70 zł,
 6. opłata dodatkowa za przewóz bagażu (zwierząt) bez ważnego biletu lub niezgodnie z "Taryfą..." oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna w miejscu kontroli - 60 zł,
 7. opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, w tym w szczególności w związku z koniecznością oczekiwania na przyjazd Policji lub Straży Miejskiej w celu ustalenia tożsamości pasażera, który odmówił zapłacenia należności za przejazd i okazania dokumentu tożsamości - 320 zł.

Do opłat dodatkowych pkt. 3, 4, 5 i 6 dolicza się opłatę za przewóz jednorazowy zgodnie z pkt I ppkt 1 Cennika Opłat. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego. (...)

Ceny podane w pkt. I-IV są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.


Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję