Przejdź do treści strony
Data publikacji: 01.05.2016

Cennik opłat


Cennik opłat Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.


 1. Cennik opłat
  Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
  Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług

 

CENNIK A.

OPŁATY ZA PRZEJAZD JEDNORAZOWY ORAZ BILETY KRÓTKOOKRESOWE

   1. Papierowe bilety krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach  biletowych, SADK

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

 1. W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60 zł

3,20 zł

 1. W granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90 zł

3,20 zł

 1. W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40 zł

3,20 zł

W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

   1. Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety krótkookresowe

 

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostepnej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – obowiązują od dnia 11 stycznia 2016 r.

Odległość w km

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

2,20 zł

Powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

2,80 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,40 zł

1,70 zł

3,40 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,80 zł

1,90 zł

3,80 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

4,20 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

4,60 zł

Powyżej 20,0 km

4,80 zł

2,40 zł

4,80 zł

W związku z zapisem §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

2. Elektroniczne bilety krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku, ceny promocyjne – obowiązują od dnia 11 stycznia 2016 r.

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz bagażu

Normalny

Ulgowy

 1. W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,10 zł

1,55 zł

2,80 zł

 1. W granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,70 zł

1,85 zł

3,00 zł

 1. W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,60 zł

2,30 zł

3,20 zł

W związku z zapisem §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki wg taryfy strefowo-czasowej, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

 

   1. Elektroniczne bilety krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych

STREFA

Cena biletu

Normalny

Ulgowy

 1. W granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60 zł

 1. W granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90 zł

 1. W granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40 złCENNIK B.

BILETY ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE

I. Papierowe bilety średniookresowe i długookresowe

1. Bilety miesięczne – imienne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

NORMALNY

ULGOWY

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego wybranego miasta (gminy).

Bilet autobusowo-tramwajowy.

126 zł

63 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowy.

150 zł

75 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego wybranego miasta (gminy).

110 zł

55 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast (gmin).

134 zł

67 zł

 

II. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe zapisane na Śląskiej Karcie Usług Publicznych

1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP (rejestracja zarówno wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – opłaty promocyjne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  – tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

16 zł

8 zł

13 zł

6,50 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż9 przejazdów

26 zł

13 zł

23 zł

11,50 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

42 zł

21 zł

39 zł

19,50 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdy

48 zł

24 zł

44 zł

22 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdy

85 zł

42,50 zł

79 zł

39,50 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

122 zł

61 zł

114 zł

57 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

144 zł

72 zł

132 zł

66 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) 30 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

104 zł

52 zł

96 zł

48 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin), 30 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

126 zł

63 zł

114 zł

57 zł

WSC

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień). Dwumiesięczny bilet autobusowo – tramwajowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 170 przejazdów

250 zł

125 zł

230 zł

115 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowy

90 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 220 przejazdów

310 zł

155 zł

286 zł

143 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

90 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 266 przejazdów

358 zł

179 zł

328 zł

164 zł

22. Elektroniczne bilety średniookresowe i dłogookresowe na okaziciela zapisane na nniespersonalizowanej Karcie ŚKUP (rejestracja zarówno wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – opłaty promocyjne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  – tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

17 zł

8,50 zł

14 zł

7 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż9 przejazdów

27 zł

13,50 zł

24 zł

12 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

43 zł

21,50 zł

40 zł

20 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdy

49 zł

24,50 zł

45 zł

22,50 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

86 zł

43 zł

80 zł

40 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

168 zł

84 zł

156 zł

78 zł

3. Elektroniczne bilety specjalne dostępne na Śląskiej Karcie Usług Publicznych

3.1 Elektroniczny bilet szkolny 30-dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej KarcieŚKUP (rejestracja zarówno wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) – cena promocyjna

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

TS/AT

Bilet uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Bilet obowiązuje przez kolejne 30 dni w okresie od września do czerwca. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę). Bilet autobusowo-tramwajowy, bez limitu przejazdów

48 zł

3.2 Elektroniczny bilet roczny, ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, przeznaczony dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

R  1

Bilet autobusowo-tramwajowy upoważniający do przejazdów na terenie całej sieci KZK GOP. Bilet jest przeznaczony do sprzedaży tylko i wyłącznie dla operatorów, świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów określa Zarząd KZK GOP oraz umowa wykonawcza pomiędzy KZK GOP a operatorem z zaznaczeniem, iż bilet nie może być przekazany nikomu więcej niż pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów, świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP.206,25 zł

 

 

4. Promocje dla pasażerów korzystających z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP

Pasażerom korzystającym z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP określonych w cenniku B punkt II w tabelach nr 1 i 2, którzy zarejestrowali co najmniej 95% przejazdów zarówno przy wejściu jak i wyjściu z pojazdu w okresie obowiązywania biletu lub w analogicznym okresie poprzedzającym dzień zakupu biletu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego na okres nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym przysługuje 5% zniżki w stosunku do ceny odpowiedniego biletu określonej w Taryfie. Wyliczone ceny podlegają zaokrągleniu do pełnego grosza, przy czym w przypadku wystąpienia na trzecim miejscu po przecinku cyfr od 1 do 4 cenę zaokrągla się w dół, natomiast w przypadku wystąpienia cyfr od 5 do 9, cenę zaokrągla się w górę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty dodatkowe

 1. opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu: 160zł, płatna do 7 dni – 125zł,

 2. opłata dodatkowaza przejazd bez ważnego biletu płatna w miejscu kontroli wynosi – 90 zł,

 3. opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą...” oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg: 80 zł, płatna do 7 dni 70zł,

 4. opłata dodatkowa za przewóz bagażu niezgodnie z „Taryfą...”oraz za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, a także za przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg płatna w miejscu kontroli: 60zł,

 5. opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej  przyczyny 320zł.

 6. opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 10 „Taryfy przewozu ...” – 15 zł,


Do opłat dodatkowych określonych w pkt 1, 2, 3, 4 dolicza się opłatę za przejazd jednorazowy w granicach jednej strefy lub 15 minut od momentu skasowania w taryfie strefowo – czasowej lub opłatę za przejazd jednorazowy do 1 km w taryfie odległościowej w zależności od rodzaju wybranej taryfy, a w przypadku braku takiego wyboru w zależności od przejazdu, który wykonuje lub ma wykonać pasażer. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję