Przejdź do treści strony
Data publikacji: 01.08.2011

FAQ


FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania


Zwierzęta, wózki, rowery, bagaż 

- Czy muszę płacić za przewóz dziecięcego wózka?

- Jeśli w czasie przewożenia wózka korzysta z niego dziecko do lat 4., nie trzeba uiszczać dodatkowej opłaty za jego przewóz (dziecko do ukończenia 4. roku życia ma prawo do bezpłatnego przejazdu pojazdami KZK GOP). Jeśli natomiast przewożony jest sam wózek, traktowany jest on jako bagaż - wówczas za jego przewóz należy skasować dodatkowy bilet (3,20 zł bez względu na długość trasy).

- Kierowca nie zgodził się wpuścić mnie z rowerem do autobusu. Dlaczego?

- Zgodnie z Taryfą (par. 5, pkt 3) KZK GOP, bagaż inny niż podręczny, czyli również rower, można autobusem przewozić (odpłatnie) za zgodą kierującego. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy autobus jest przepełniony albo kierowca wie, że na następnym przystanku będzie wsiadać większa grupa pasażerów lub gdy rower ma ostre krawędzie) może on odmówić przewiezienia roweru autobusem.

- Mam bilet miesięczny. Czy muszę kupować dodatkowe bilety jednorazowe, aby opłacić przewóz bagażu?

- Posiadacze biletów miesięcznych oraz kwartalnych nie są zobowiązani do uiszczania dodatkowej opłaty za ponadwymiarowy bagaż ręczny. Muszą natomiast uiścić opłatę dodatkową  za bagaż inny niż ręczny, wymagający zgody na przewóz od kierującego pojazdem.

- Jechałam ostatnio autobusem. Jeden z pasażerów chciał wejść z dużą szybą. Kierowca nie zgodził się na jego przejazd. Czy miał takie prawo?

- Tak. Zgodnie z Taryfą KZK GOP, kierowca może odmówić przewozu materiałów i bagaży stwarzających niebezpieczeństwo dla innych pasażerów. Zwłaszcza przedmiotów o ostrych krawędziach, wielkogabarytowych, których przewóz utrudni podróż innym pasażerom.

- Kiedy muszę skasować dodatkowy bilet za przewóz bagażu?

- Taki bilet należy skasować gdy pasażer przewozi bagaż, którego szerokość, długość i wysokość są większe niż 160 cm. Dodatkowo trzeba zapłacić również za przewóz dużego psa. Biletów za przewóz psa lub ponadwymiarowego bagażu ręcznego nie muszą kasować posiadacze biletów miesięcznych i kwartalnych.

- W autobusie zostawiłam torbę. Do kogo się zwrócić w takim przypadku?

- W takiej sytuacji należy zwrócić się bezpośrednio do przewoźnika obsługującego daną linię. Wykaz przewoźników wraz z informacją o obsługiwanych przez nich liniach oraz danymi adresowymi znajduje się na naszej stronie internetowej, informację tę można uzyskać także na infolinii.

- Czy muszę kasować bilet chcąc przewieźć psa?

- Zgodnie z Taryfą KZK GOP, za przewóz psa nie muszą uiszczać dodatkowej zapłaty posiadacze biletów miesięcznych i kwartalnych. W przypadku gdy pasażer kasuje bilet jednorazowy za przejazd, za przewóz psa musi zapłacić 3,20 zł (z opłaty są zwolnieni właściciele zwierząt małych, które w czasie przejazdu są trzymane na rękach lub na kolanach). W każdym przypadku przewożony autobusem pies musi mieć założony kaganiec oraz smycz. Właściciel jest zobowiązany także mieć przy sobie aktualne świadectwo szczepienia psa.

 

Ulgi

- Mam 23 lata i jestem uczniem szkoły średniej. Czy przysługują mi ulgowe przejazdy autobusowe?

- Zgodnie z Taryfą, ulgowe przejazdy uczniom szkół średnich przysługują tylko do czasu ukończenia przez nich 21. roku życia (do końca roku szkolnego, w czasie którego uczeń ukończył 21 lat). Ulga dotyczy również szkół średnich eksternistycznych, wieczorowych, dla dorosłych. Uczeń szkoły średniej, który ukończył 21 lat jest zobowiązany do uiszczania pełnej opłaty za przejazd.

- Czy studentom ulgi przysługują tylko do 26. roku życia?

- Studenci studiów licencjackich i magisterskich (dziennych, wieczorowych i zaocznych) mogą korzystać z ulgowych przejazdów autobusami KZK GOP bez względu na wiek - na podstawie ważnej legitymacji. Ulgowe przejazdy nie przysługują studentom studiów podyplomowych oraz doktoranckich.

- W tym roku kończę 70 lat. Czy mogę korzystać z bezpłatnych przejazdów?

- Bezpłatne przejazdy komunikacją KZK GOP przysługują osobom, które ukończyły 70. rok życia (od dnia urodzin). W czasie korzystania z przejazdów należy przy sobie mieć dokument ze zdjęciem oraz datą urodzenia.

- Mam 70 lat, przysługują mi więc darmowe przejazdy komunikacją publiczną. Czy mogę także za darmo przewozić bagaż lub zwierzęta?

- Nie. Zgodnie z Taryfą, ulga przysługuje tylko osobom do tego uprawnionym. Za przewóz bagażu lub zwierząt trzeba zapłacić według cennika.

- Jestem emerytem. Czy przy kontroli biletów muszę pokazywać ostatni odcinek z emerytury?

- W przypadku emerytów i rencistów upoważnionych do korzystania z ulgowych przejazdów nie jest wymagane posiadanie przy sobie odcinka z emerytury bądź renty tylko wtedy gdy dysponują nową, plastikową, legitymacją z ZUS-u (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Właściwego ds. Zabezpieczenia Społecznego). W przypadku gdy pasażer ma jeszcze starą, książeczkową, legitymację, winien okazać odcinek emerytury bądź renty (nie jest wymagane by na odcinku była czytelna kwota świadczenia) - par. 4, pkt 1, ppkt e Taryfy KZK GOP.

- Przysługuje mi renta rodzinna. Dlaczego nie jestem uprawniona do ulgowych przejazdów autobusowych?

- W przypadku pobierania renty rodzinnej ulga przysługuje wyłącznie osobom, które ukończyły 50. rok życia lub mają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności - dawna II i III grupa).

- Czy osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługują zniżki na przejazdy liniami KZK GOP?

- Nie. Legitymacje ZUS są oznaczone. Zniżki przysługują tylko na podstawie legitymacji emeryta oraz w wymienionych w taryfie przewozowej przypadkach rencistom.

- Jestem honorowym dawcą krwi. Czy przysługują mi zniżki na przejazdy KZK GOP?

- W pojazdach KZK GOP honorowym dawcom krwi ulgi nie przysługują.

- Czy zniżki na przejazdy przysługują żołnierzom zasadniczej służby wojskowej?

- Nie. W takim przypadku w pojazdach KZK GOP ulgi nie przysługują.

- Jestem nauczycielką. Mogę korzystać z ulgowych przejazdów?

- Nie, nauczycielom nie przysługują ulgi w czasie przejazdów pojazdami KZK GOP.

 

Cennik i bilety

- Czy mogę korzystać z przesiadek korzystając z biletu jednorazowego?

- Od 1 stycznia 2012 roku KZK GOP dopuszcza taką możliwość w przypadku wszystkich biletów jednorazowych. W zależności od nominału na jednym bilecie można jeździć przez 15, 30 lub 60 minut od momentu skasowania i przesiadać się w tym czasie zarówno na inne autobusy, jak i tramwaje.

- Kiedy tracą ważność bilety 1-, 24- i 48-godzinne?

- Zgodnie z oznaczeniem ważności biletu - po 1, 24 i 48 godzinach. Jeśli termin ważności biletu skończy się w trakcie przejazdu pasażera autobusem lub tramwajem jest on zobowiązany do skasowania kolejnego biletu.

- Czy zamiast jednego biletu normalnego mogę skasować dwa ulgowe?

- Zasadniczo wygodniejsze dla pasażera jest skorzystanie z biletu wg jego nominału, jeśli jednak opłata (suma skasowanych biletów) jest zgodna z Taryfą, nie ma podstaw do nałożenia opłaty dodatkowej (mandatu).

- Kupiłam bilet 24-godzinny. W autobusie okazało się jednak, że kasowniki są zepsute. Co mam w takim przypadku zrobić?

- W takim przypadku pasażer powinien udać się do kierowcy, który oznaczy bilet. Będzie to równoznaczne z jego skasowaniem.

- Gdzie mogę kupić bilet kwartalny?

- Pełna oferta biletów KZK GOP jest dostępna w Punktach Obsługi Pasażera w Bytomiu (pl. Wolskiego (dworzec autobusowy), tel. (32) 745 36 30), Sosnowcu (ul. Warszawska 3/17 (podziemny pasaż handlowy), tel. (32) 360 32 94), Gliwicach (pl. Piastów 2, tel. (32) 270 65 90), Katowicach (Dw. PKP, tel. 32 710 13 71 oraz na ul. Pocztowej, tel. (32) 229 62 49), a także w Chorzowie (Rynek 8/1), tel. (32) 241 55 97 - punkty są czynne w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00 i w soboty od godz. 9.00 do 15.00 oraz w siedzibie KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21 - czynna w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00. Dodatkowo informacje na temat oferty handlowej w poszczególnych punktach sprzedaży można uzyskać w dziale sprzedaży KZK GOP pod nr tel. (32) 743 85 37, (32) 743 85 38.

- Kupiłam bilet imienny miesięczny i go wypełniłam. Niestety, z przyczyn losowych nie będę go mogła wykorzystać. Gdzie można zwrócić bilet okresowy?

- Zgodnie z par. 7 Taryfy, pasażer ma prawo zwrócić bilet do 5 dnia miesiąca jego obowiązywania (w przypadku biletu kwartalnego - do 5 dnia pierwszego miesiąca jego obowiązywania). Klientowi zostaną zwrócone pieniądze - suma zmniejszona jednak będzie o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 proc. jego wartości nominalnej. Po tym terminie każdy taki przypadek jest indywidualnie rozpatrywany w siedzibie KZK GOP. Bilet musi zostać oddany w tym samym punkcie, w którym został kupiony.

- Czy jadąc autobusem nocnym muszę skasować droższy bilet?

- Nie. Taryfa bez względu na porę dnia jest taka sama.

 

Prawa kontrolerów i kierowców

- Czy kontroler ma prawo przetrzymać mnie w pojeździe podczas wpisywania mandatu, mimo że chcę wysiąść na swoim przystanku?

- Miejscem pracy kontrolera jest autobus. Zgodnie z paragrafem 9, pkt. 7 Taryfy KZK GOP pasażer zobowiązany jest oczekiwać do zakończenia czynności wykonywanych przez kontrolera. Kontroler nie odpowiada za pozostawione mu przez pasażera dokumenty.

- Czy podczas kontroli biletów mogę poprosić kontrolera, by pokazał mi legitymację?

- Podczas kontroli obowiązkiem kontrolera jest pokazać swoją legitymację, na której zawarte są: numer kontrolera, zdjęcie z hologramem, data ważności legitymacji oraz pieczątka wystawcy (KZK GOP)

- W czasie kontroli zapytałam kontrolera o dane osobowe. Odmówił mi ich podania. Dlaczego?

- Zgodnie z prawem przewozowym kontroler identyfikowany jest na podstawie numeru zamieszczonego na legitymacji.

- Co robić w przypadku, gdy w czasie kontroli nie ma się przy sobie biletu miesięcznego?

- W takim przypadku kontroler ma obowiązek wypisać mandat. Pasażer powinien się z nim oraz z biletem miesięcznym imiennym (zakupionym przed kontrolą) zgłosić do naszej siedziby lub któregoś z Punktów Obsługi Pasażera. Jeśli okaże się, że bilet został faktycznie zakupiony przed dniem wystawienia mandatu, kara zostanie anulowana, pasażer jednak zobowiązany będzie do zapłaty opłaty manipulacyjnej, zgodnie z zapisem w taryfie.
Przypominany, że dotyczy to tylko biletów miesięcznych imiennych i kwartalnych. Bilet miesięczny na okaziciela lub inny na okaziciela nie stanowi podstawy do anulowania opłaty.

- Ostatnio chciałem kupić bilet u kierowcy, który jak się okazało ich już nie miał. Czy w takim przypadku kontroler ma prawo mnie ukarać?

- Tak. Obowiązkiem pasażera jest zaopatrzenie się w bilet. Kupno biletu u kierowcy powinno być zarezerwowane na wyjątkowe przypadki, tym bardziej, że kierujący dysponuje tylko najdroższym biletem. Tymczasem bilety KZK GOP można nabyć w ponad 4 tys. punktów sprzedaży oraz w 60 automatach biletowych.

- Regularnie, co miesiąc, kupuję bilety miesięczne. Pierwszego dnia nowego miesiąca nie zdążyłam jednak kupić nowego. Czy kontroler miał prawo ukarać mnie mandatem?

- Tak. Bilety są ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

- Czy kontroler może skierować autobus do komisariatu policji?

- Tak. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pasażer odmawia zapłacenia mandatu na miejscu i nie posiada bądź nie chce pokazać dokumentu tożsamości. Wówczas kontroler może bądź wezwać policję na miejsce, bądź skierować autobus do najbliższego komisariatu. W obu tych przypadkach dodatkowymi kosztami zostanie obarczony pasażer. Od 1 kwietnia 2012 r. opłata ta wynosi 320 zł.

- Jako pasażerowi bardzo mi przeszkadza, jak niektórzy kierowcy w czasie jazdy palą papierosy. Podobno obowiązuje zakaz palenia. Jak w takich sytuacjach reagować?

- Palenie papierosów przez kierowcę w czasie jazdy jest zakazane, niezgodne z przepisami oraz stanowi naruszenie umowy zawartej przez KZK GOP z przewoźnikiem, w myśl której "zabrania się palenia tytoniu przez kierowcę wewnątrz autobusu". Podobnie rzecz się ma z zachowaniem kierowcy wobec pasażera. W zawartych przez KZK GOP umowach wymaga się od przewoźników, by kierowcy byli zobowiązani do kulturalnego zachowywania się wobec pasażerów. Każde naruszenie tych zasad jest i będzie przez nas surowo karane. Ponieważ nie możemy ukarać kierowcy, który nie jest naszym pracownikiem, dlatego nakładamy karę na przewoźnika, z którym zawarto umowę. Jeśli zauważamy, że nadal łamie on umowę, zaostrzamy kary, co w skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do rozwiązania umowy przewozowej. Dlatego jeszcze raz dziękujemy naszym pasażerom za powiadamianie nas o każdym przypadku niewłaściwego zachowania kierowców, gdyż dzięki takim informacjom jesteśmy w stanie lepiej nadzorować realizację umów przez naszych kontrahentów i pracować nad poprawą jakości naszych usług. Jednocześnie przypominamy, że aby nasze działania były skuteczne, konieczne jest szybkie i odpowiednie powiadomienie nas o zaistniałym incydencie - podanie daty, godziny, numeru linii i numeru bocznego autobusu.

- Gdzie mogę złożyć skargę na kierowcę?

- Uwagi co do pracy kierowców można składać bezpośrednio u przewoźnika, który obsługuje daną linię (wykaz przewoźników). Swoje uwagi można przekazać także do KZK GOP drogą elektroniczną info@kzkgop.com.pl bądź pocztową (KZK GOP, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice). Informacja od pasażera powinna być opatrzona jego pełnym, czytelnym podpisem oraz adresem.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję