Przejdź do treści strony
Data publikacji: 28.02.2013

Oferta biletowa KZK GOP


Pasażerowie mogą wybierać spośród sześciu rodzajów biletów jednorazowych oraz kilkudziesięciu biletów okresowych. Bilety można nabywać w punktach sprzedaży lub w automatach biletowych usytuowanych na wybranych przystankach, głównie w centrach miast aglomeracji. Podróżni mogą również skorzystać z usługi pozwalającej na nabycie biletu jednorazowego przez telefon komórkowy.


Bilety jednorazowe

Podróżni korzystający z biletów jednorazowych mogą zdecydować się na skorzystanie z taryfy strefowej lub czasowej. O tym, w jaki sposób będzie naliczana opłata, decyduje sposób wykorzystania danego biletu przez pasażera.

Rodzaje biletów jednorazowych:

 • na jedną strefę lub 15 minut od momentu skasowania - 3,20 zł (bilet ulgowy 1,60 zł);
 • na dwie strefy lub 30 minut od momentu skasowania - 3,80 zł (bilet ulgowy 1,90 zł);
 • na trzy i więcej stref lub godzinę od momentu skasowania - 4,80 zł (bilet ulgowy 2,40 zł).

Granice strefy są granicami danego miasta. Kasując bilet na jedną strefę, pasażer ma prawo podróżować w granicach danego miasta bez żadnych ograniczeń czasowych (w przypadku biletu na dwie strefy można przejechać z jednego miasta do drugiego, w przypadku biletu najdroższego nie ma ograniczeń co do liczby przejechanych miast) - takie wykorzystanie biletu oznacza, że korzysta się z taryfy strefowej i po dokonaniu przesiadki należy skasować nowy bilet. Jeśli jednak po skasowaniu biletu pasażer chce dokonać przesiadki lub przejechać większą liczbę miast niż wynika to ze taryfy strefowej, ma prawo tego dokonać w czasie określonej na danym bilecie liczby minut od momentu jego skasowania bez żadnych dopłat (wówczas korzysta z taryfy czasowej).

Bilety okresowe

W ofercie KZK GOP znajdują się również różne rodzaje biletów okresowych - kilkudniowe, miesięczne, kwartalne i wakacyjne - zarówno imienne, jak i na okaziciela.

Bilety miesięczne - są ważne od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Rodzaje biletów miesięcznych:

 • SM/AT - autobusowo-tramwajowy ważny na obszarze jednej gminy - 126 zł (ulgowy 63 zł);
 • SC/AT - autobusowo-tramwajowy ważny na obszarze całej sieci - 150 zł (ulgowy 75 zł);
 • SM - autobusowy lub tramwajowy ważny na obszarze jednej gminy - 110 zł (ulgowy 55 zł);
 • SC - autobusowy lub tramwajowy ważny na obszarze całej sieci - 134 zł (ulgowy 67 zł).

Bilet miesięczny szkolny ulgowy:

Bilet imienny TS (ważny z legitymacją szkolną) uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, w dni nauki szkolnej: 50 zł. Bilet obowiązuje na poszczególne miesiące roku szkolnego (od września do czerwca). Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, oraz średnich ) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę).

Bilety kwartalne

Ważne są przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Do wyboru są bilety kwartalne: uprawniający do przejazdu na terenie jednej gminy (322 zł, ulgowy 161 zł) oraz uprawniający do przejazdu na terenie dwóch i więcej gmin (376 zł, ulgowy 188 zł). Bilety kwartalne uprawniają do przejazdu autobusami i tramwajami.

Bilety wakacyjne

W ofercie biletowej KZK GOP znajduje się również bilet wakacyjny (dwumiesięczny), uprawniający do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej gmin od 1 lipca do 31 sierpnia (260 zł, ulgowy 130 zł).

Pozostałe bilety autobusowo-tramwajowe, na okaziciela:

 • 24-godzinny: 18 zł, ulgowy 9 zł;
 • 48-godzinny: 28 zł, ulgowy 14 zł;
 • 5-dniowy: 44 zł, ulgowy 22 zł;
 • 7-dniowy: 50 zł, ulgowy 25 zł;
 • 14-dniowy: 88 zł, ulgowy 44 zł;
 • miesięczny: 174 zł, ulgowy 87 zł.
 • Bilety 24- i 48-godzinne oraz 5-, 7- i 14-dniowe ważne są od momentu skasowania, przez okres określony rodzajem biletu. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu wynosi 160 zł, płatna do 7 dni - 125 zł, natomiast płatna w miejscu kontroli - 90 zł. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, w tym w szczególności w związku z koniecznością oczekiwania na przyjazd policji lub straży miejskiej w celu ustalenia tożsamości pasażera, który odmówił zapłacenia należności za przejazd i okazania dokumentu tożsamości - 320 zł.

ULGI

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 • osoby, które ukończyły 70. rok życia, tj. od dnia 70. urodzin;
 • dzieci do 4. roku życia;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym;
 • inwalidzi wojenni, wojskowi;
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym, osoby niewidome i ociemniałe oraz opiekunowie tych osób - tylko w przypadku gdy towarzyszą im w podróży (uprawnienie dotyczy tylko 1 osoby będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej);
 • umundurowani funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz straży miejskiej.

Przejazdy ulgowe

W komunikacji miejskiej obowiązuje ulga 50%.

Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 • dzieci od lat 4 do 13. (tj. do dnia 13. rocznicy urodzin) ;
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21. rok życia;
 • studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdu ulgowego jest legitymacja studencka, wydana przez uczelnię mającą siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Legitymacje ISCI nie są honorowane;
 • emeryci, którzy ukończyli 60. rok życia;
 • kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia;
 • renciści pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną), nie pozostający w stosunku pracy. W przypadku rent rodzinnych ulga przysługuje wyłącznie osobom mającym orzeczoną całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy oraz wdowom/wdowcom, którzy ukończyli 50. rok życia;
 • sędziowie w stanie spoczynku i prokuratorzy w stanie spoczynku (po ukończeniu 60. roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu 50. roku życia), którzy pobierają uposażenie rodzinne po zmarłych sędziach, sędziach w stanie spoczynku, prokuratorach i prokuratorach w stanie spoczynku.

Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulg muszą posiadać wymagane w taryfie dokumenty, które należy każdorazowo okazywać podczas kontroli w pojazdach.

SPRZEDAŻ

Bilety KZK GOP można nabyć w ponad 4 tysiącach punktów dystrybucyjnych lub w 143 automatach biletowych.

Punkty Obsługi Pasażera KZK GOP znajdują się: w Katowicach (pl. Szewczyka - Dworzec PKP oraz przy ul. Pocztowej 10), w Sosnowcu (ul. Warszawska 3/17, podziemny pasaż handlowy), w Gliwicach (pl. Piastów 2) oraz w Bytomiu (pl. Wolskiego, dworzec autobusowy).

Szczegóły na temat taryfy KZK GOP znajdują się w zakładkach: Cennik opłat, Biletowe ABC, Taryfa przewozowa, Regulamin przewozu, Zasady porządkowe, Strefowe ABC, Automaty biletowe.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję