Przejdź do treści strony
Data obowiązywania od: 01.08.2017 r. do 01.08.2017 r.

Tour de Pologne IV Etap – 01.08.2017 r.


Na czas przejazdu IV etapu Tour de Pologne 2017 (1 sierpnia - wtorek) w Gliwicach, Knurowie, Gierałtowicach, Czerwionce-Leszczyny, Zabrzu, Chełmie Śląskim, Lędzinach i Bieruniu wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji miejskiej:

Linie nr: 23111 i 199 w centrum Zabrza w godzinach od ok. 05:00 do ok. 23:00 będą kursowały w obu kierunkach trasą objazdową od ul. de Gaulle`a, ulicami Roosevelta i 3 Maja z tymczasową obsługą przystanku „Zabrze Jagiełły” przy ul. 3 Maja, ale bez obsługi przystanków: „Zabrze Gen. de Gaulle`a” przy ul. de Gaulle`a, „Zabrze Ślęczka” i „Zabrze Hala Sportowa”. Ponadto, linia nr 111 w godzinach 17:00 – 19:00 będzie kursowała bez obsługi dzielnicy Makoszowy w Zabrzu, tj. na trasie skróconej do przystanku „Zabrze Kończyce Beskidzka”, gdzie po nawrocie ulicami Sitki i Miłą powróci na swoją planową trasę.

Linia nr 47:

 • od ok. godz. 03:30 do ok. 24:00 po obsłudze przystanku „Zabrze Politechnika Śląska” kursować będzie ulicami: Roosevelta, 3 Maja do włączenia się na podstawową trasę. Ponadto, kurs ww. linii rozpoczynający się o godzinie 15:44 z przystanku „Zabrze Goethego” zostanie skrócony do „Knurów Dworcowa”.
 • Od ok. godziny 16:15 do ok. 19:30 wprowadzona zostanie dodatkowa zmiana trasy objazdowej. Autobusy w tym czasie kursować będą ulicami: Goethego, de Gaulle’a, Roosevelta, 3 Maja, Paderewskiego, Chudowską, Zabrską, Szkolną, Dworcową, Chudowską, Zwycięstwa, Korfantego, Roboty do przystanku „Knurów Dworcowa”. W przeciwnym kierunku trasa będzie prowadzona analogicznie.
 • W godzinach od ok. 3:30 do ok. 24:00 linia nie będzie obsługiwać przystanków: „Zabrze Ślęczka”, „Zabrze Hala Sportowa”. W zamian do obsługi linii włączony zostanie przystanek „Zabrze Jagiełły”.
 • Ponadto, od ok. godz. 16:15 do ok. 19:30 linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Zabrze Osiedle Janek”, „Makoszowy Koksownia”, „Makoszowy Pętla”, „Makoszowy Strzelnica [n/ż]”, „Makoszowy Legnicka”, „Makoszowy Pomnik”, „Przyszowice Grobla”, „Przyszowice Skrzyżowanie”, „Przyszowice Kościół”, „Przyszowice Przejazd Kolejowy”, „Gierałtowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Michalskiego”, „Krywałd Zacisze”, „Knurów Kino”, „Knurów Remiza”, „Knurów Urząd Miasta”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego” oraz „Knurów Poczta”. W zamian do obsługi linii włączone zostaną przystanki: „Gierałtowice Most”, „Ornontowice Granica”, „Ornontowice Chudowska”, „Chudów Szyb”, „Chudów Kościół”, „Paniówki Wiśniowa”, „Paniówki Skrzyżowanie”, „Kończyce Noconiów”, „Kończyce Apteka” oraz „Kończyce Cmentarz”.

Linia nr 32 od ok. godz. 04:00 do ok. 24:00 nie będzie kursować ulicami: Sikorskiego w Gliwicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Reymonta do granicy z gminą Zabrze oraz ulicami: Roosevelta, de Gaulle`a w Zabrzu. Autobusy w kierunku Zabrza po obsłudze przystanku „Sośnica Apteka” skierowane zostaną ulicami: Reymonta i Knurowską w Gliwicach, a następnie Wolności, de Gaulle`a oraz Goethego w Zabrzu. W kierunku Gliwic trasa przebiegać będzie analogicznie. Linia nie będzie obsługiwać przystanków: „Sośnica Kopalnia”, „Zabrze Osiedle Wyzwolenia”, „Zabrze Stadion”, „Zabrze Kościół św. Józefa”, „Zabrze Politechnika Śląska”, „Zabrze Komenda Policji”. W zamian linia obsługiwać będzie wszystkie przystanki na trasie objazdu.

Linia nr 120 od ok. godz. 15:30 do ok. 20:30 po obsłudze przystanku „Paniówki Skrzyżowanie” kursować będzie ulicami: Gliwicką, Zabrską, Szkolną, Dworcową, Chudowską, Zwycięstwa, Korfantego, Roboty do przystanku „Knurów Dworcowa”. Przystanek ten będzie przystankiem końcowym i początkowym dla tej linii. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Paniówki Rogatka”, „Paniówki Droga do Brzegu”, „Przyszowice Kościół”, „Przyszowice Przejazd Kolejowy”, „Gierałtowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Michalskiego”, „Krywałd Zacisze”, „Knurów Kino”, „Knurów Remiza”, „Knurów Urząd Miasta”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego” oraz „Knurów Poczta”. W zamian do obsługi linii włączone zostaną następujące przystanki: „Gierałtowice Most”, „Ornontowice Granica”, „Ornontowice Chudowska”, „Chudów Szyb”, „Chudów Kościół” oraz „Paniówki Wiśniowa”.

Dla linii nr 194 od ok. godz. 15:40 do ok. 19:30 wprowadzony zostanie podział trasy na dwa odrębne odcinki. Autobusy będą kursować w relacjach:

 • „Gliwice Zajezdnia” – „Knurów Cmentarz Komunalny”,
 • „Szczygłowice Kościół” – „Czerwionka-Leszczyny Czereśniowa”.

W relacji: „Gliwice Zajezdnia” – „Knurów Cmentarz Komunalny” autobusy po obsłudze przystanku „Trynek Droga do Bojkowa” pojadą ul. Knurowską, zawrócą na rondzie, następnie przejadą ulicami Rybnicką w Gliwicach, Szpitalną (obsługa tymczasowego stanowiska przystankowego „Knurów Szpitalna Rondo”), zawrócą na rondzie, a następnie przejazd będzie kontynuowany ulicami: Szpitalną, Rybnicką, Gliwicką, Karola Miarki, Nieborowicką (obsługa tymczasowego stanowiska przystankowego „Wilcza Nieborowicka”), Wiejską, Knurowską, Rybnicką, Wilsona i Rakoniewskiego do pętli przy Cmentarzu Komunalnym. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie.

W relacji: Szczygłowice Kościół – Czerwionka-Leszczyny Czereśniowa, postoje autobusów realizowane będą w Knurowie Szczygłowicach, na parkingu w rejonie Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. Przystanek „Szczygłowice Kościół” będzie dla tej linii przystankiem końcowym i początkowym. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Zwycięstwa”, „Krywałd Michalskiego”, „Krywałd Zacisze”, „Knurów Kino”, „Knurów Remiza”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego” oraz „Bojków Skrzyżowanie”. W zamian do obsługi linii włączone zostaną następujące przystanki: „Nieborowice Rybnicka”, „Łuże”, „Wilcza Poczta”, „Wilcza Kościół”, „Wilcza Szkoła”, „Wilcza Polna [n/ż]”, „Kuźnia Nieborowska Sklep”, „Kuźnia Nieborowska Skrzyżowanie”, „Krywałd Przejazd Kolejowy”, „Krywałd Rybnicka”, „Knurów Wilsona” oraz „Knurów Cmentarz Komunalny”. Utworzone zostaną tymczasowe przystanki:

 • jedno stanowisko przy ul. Szpitalnej w Knurowie, przed rondem, na początku pasa do skrętu w prawo,
 • dwa stanowiska przy ul. Nieborowickiej w Pilchowicach w rejonie skrzyżowania z ul. Karola Miarki.

Linia nr 195 od ok. godz. 15:30 zostanie zawieszona.

Kursy linii nr 636 od ok. godz. 16:00 do ok. 19:00 (począwszy od kursu odjeżdżającego o 15:20 z Orzesze Szkoła) zostaną skrócone do przystanku „Knurów Dworcowa”. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Knurów Poczta”, „Knurów Remiza”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego”, „Knurów Ułanów” oraz „Knurów 26 Stycznia”.

Linia nr 710 od ok. godz. 16:15 do ok. 20:00 po obsłudze przystanku „Trynek Droga do Bojkowa” pojadą ul. Knurowską, zawrócą na rondzie, następnie przejadą ulicami: Rybnicką w Gliwicach, Szpitalną (obsługa tymczasowego stanowiska przystankowego „Knurów Szpitalna Rondo”), Ułanów, Aleją Lipową do parkingu przy Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. W tym rejonie zostanie utworzony przystanek „Knurów Al. Lipowa”. Przystanek ten będzie przystankiem końcowym i początkowym dla tej linii. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Zwycięstwa”, „Krywałd Bojowa [n/ż]”, „Krywałd Przejazd Kolejowy”, „Krywałd Rybnicka”, „Knurów Wilsona”, „Knurów Remiza”, „Knurów Poczta”, „Knurów Dworcowa”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego”, „Knurów 26 Stycznia” oraz „Bojków Skrzyżowanie”.

Linie nr 8 i 58 od ok. godz. 16:20 do ok. 19:30 nie będą kursować ulicami: Bojkowską w Gliwicach na odcinku od Szybu do granicy z gminą Gierałtowice, Rolników, Dożynkową, Knurowską, Graniczną; Knurowską, 1 Maja, Kosmonautów, Szpitalną, Wilsona, Dworcową, w Knurowie; oraz Roboty i Korfantego w Gierałtowicach. Autobusy tych linii kursować będą w skróconej relacji: „Gliwice Lipowa” – „Bojków Szyb [n/ż]”. Przystanek „Bojków Szyb [n/ż]” będzie dla tych linii przystankiem końcowym i początkowym. Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Bojków Sklep”, „Bojków Świetlica”, „Bojków Straż Pożarna”, „Bojków Kościół”, „Bojków Piekarnia”, „Bojków I [n/ż]”, „Bojków Skrzyżowanie”, „Knurów Wojska Polskiego”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Remiza”, „Knurów Poczta”, „Knurów Dworcowa”, „Gierałtowice Granica”, „Gierałtowice Wyzwolenia”, „Gierałtowice Kościół”, „Gierałtowice Skrzyżowanie”, „Gierałtowice Korfantego”, „Przyszowice Park Przemysłowy”, „Przyszowice Graniczna” oraz „Bojków Dolny”. W zamian linia obsługiwać będzie wszystkie przystanki na trasie objazdu.

Dla linii nr 41 i 669 od ok. godz. 17:20 do ok. 19:00 wprowadzony zostanie podział tras na dwa odrębne odcinki. Autobusy tych linii kursować będą w relacji:

 • „Gliwice Plac Piastów” – „Przyszowice Kościół”,
 • „Paniówki Plac Kościelny” – „Mikołów Nowa” lub „Bykowina Grzegorzka”.

Autobusy tych linii kursując w relacji: „Gliwice Plac Piastów” – „Przyszowice Kościół” po obsłudze przystanku „Gliwice Baza Transportu” kursować będą ulicami: Pszczyńską w Gliwicach; Gliwicką, Graniczną, Powstańców Śląskich w Przyszowicach, do parkingu zlokalizowanego w rejonie Kościoła pw. Św. Jana Nepomucena. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie.

W relacji: „Paniówki Plac Kościelny” – „Mikołów Nowa” lub „Bykowina Grzegorzka” autobusy ww. linii, po obsłudze przystanku „Paniówki Skrzyżowanie” kursować będą ulicami: Zabrską oraz Zwycięstwa w Paniówkach do parkingu zlokalizowanego w rejonie Kościoła pw. Św. Urbana. Postoje oraz zawracanie autobusów w Paniówkach realizowane będą na terenie ww. parkingu. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie.

Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Paniówki Rogatka”, „Przyszowice Droga do Brzegu”, „Przyszowice Skrzyżowanie”, „Przyszowice Dwór”, „Przyszowice Szyb”, „Przyszowice Polna [n/ż]”, „Przyszowice Brzeg [n/ż]”, „Chudów Zamek”, „Chudów Kościół”, „Paniówki Wiśniowa”. W zamian do obsługi linii nr 41 włączone zostaną przystanki: „Przyszowice Wytwórnia [n/ż]”, „Przyszowice Graniczna”, „Przyszowice Korty”, „Przyszowice Kolejowa” oraz „Przyszowice Kościół”.

Linia okrężna nr 720 będzie kursowała w centrum Zabrza w godzinach 05:00 – 23:00 na trasie skróconej, z przebiegiem od ul. Trocera, ulicami: Wolności, de Gaulle`a, Roosevelta, 3 Maja do Goethego, bez obsługi przystanków: „Zabrze Plac Słowiański”, Zabrze Webera”, „Zabrze Ogród Botaniczny [n/ż]”, „Zabrze Stadion”, „Zabrze Czołgistów”, „Zabrze Struga”, „Zabrze Matejki”, „Zabrze Hala Sportowa”, „Zabrze Ślęczka” i „Zabrze Jagiełły”. Natomiast tymczasowo będą obsługiwane przystanki: „Zabrze Damrota”, „Zabrze de Gaulle’a” (przy ulicy Wolności), „Zabrze Komenda Policji” i „Zabrze Politechnika Śląska”.

Osoby chcące dojechać do niżej wymienionych rejonów Knurowa mogą skorzystać z przejazdów następujących linii:

 • Osiedle Wojska Polskiego, Osiedle 1000-Lecia: linie nr 194 – przystanek „Knurów Szpitalna Rondo” lub 710 – przystanek „Knurów Al. Lipowa”.
 • Kolonia: linie: nr 47, 120, 636 – przystanek „Knurów Dworcowa”.
 • Szczygłowice: linia nr 194 - przystanek „Wilcza Nieborowicka” lub w kierunku Czerwionki-Leszczyny przystanek „Szczygłowice Kościół”.
 • Krywałd: linia nr 194 – przystanek „Krywałd Przejazd Kolejowy” lub „Krywałd Rybnicka”.
 • Centrum Knurowa: linia nr 194 – przystanek „Knurów Wilsona”.

 

 Chełm Śląski (planowana godzina przejazdu: 15:01-15:09) Górnośląska (DW788), ul. Karłowicza, ul. Zgody, ul. Chełmską, ul. Wieniwaskiego, wjazd do miasta Lędziny (planowana godzina przejazdu: 15:09-15:21), ul. Szenwalda, ul. Jagiellońską, ul. Pokoju, ul. Lędzińską wjazd do miasta Bieruń (planowana godzina przejazdu: 15:21-15:34), ul. Lędzińską, ul. Oświęcimską, ul. Krakowską, ul. Chemików.

         Informujemy, że w ww. miastach,  podane godziny poprzedzone zostaną wcześniejszymi włączeniami ruchu kołowego, które określane są przez zarządców dróg na ok. 60 - 90 minut przed godziną przyjazdu i ok. 60 minut po godzinie przejazdu wyścigu.

 Zmiany dla linii autobusowych nr: 166, 149, 931, 995

Linia nr 149 – w godzinach 13:30 – 15:40 kursować będzie wyłącznie w relacji „Katowice Aleja Korfantego” – „Chełm Śląski Fawent”.

Linia nr 166 – w godzinach 13:30 -16 zostanie zawieszona w kursowaniu.

Linia nr 931 - w godzinach 13:30 – 14:40 kursować będzie wyłącznie w relacji „Katowice Zawodzie Pętla” – „Lędziny Kopalnia Ziemowit”, bez obsługi rejonu przystanku „Lędziny Pomnik”.

Linia nr 995 - w godzinach 13:30 – 14:40 kursować będzie wyłącznie w relacji od Mysłowic do przystanku – „Lędziny Kopalnia Ziemowit”, bez obsługi bez obsługi rejonu przystanku „Lędziny Pomnik”.

 

Poniżej przedstawiamy trasę przejazdu IV etapu Tour de Pologne 2017 od wjazdu na obszar KZK GOP:

Przejazd poza obszarem KZK GOP (planowana godzina przejazdu: 13:15 – 17:30), wjazd do dzielnicy Rybnika – Kamienia (planowana godzina przejazdu: 17:30 – 17:49), ul. Robotniczą, Rondo Ukraińskie, ul. Pojdy, wjazd do miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny – Książenice, ul.Pojdy (planowana godzina przejazdu: 17:34 – 17:53), wjazd do miasta Knurów (planowana godzina przejazdu: 17:39 – 17:59), ul. Książenicką, Aleją Piastów, ul. Lignozy, ul. Zwycięstwa, ul. Michalskiego, ul. Niepodległości,  ul. 1 Maja, ul. Wilsona, ul. Szpitalną, ul. Kosmonautów, ul. 1 Maja, wjazd do miasta Gliwice (planowana godzina przejazdu: 17:56 – 18:17) ul. Knurowską, ul. Rolników, ul. Bojkowską, wjazd do gminy Gierałtowice (planowana godzina przejazdu: 18:04 – 18:25) ul. Korfantego, ul. Gierałtowicką, ul. Makoszowską, wjazd do miasta Zabrze (planowana godzina przejazdu: 18:10 – 18:32) ul. Legnicką, ul. Makoszowską, ul. Winklera, rondo Sybiraków, ul. de Gaulle’a, ul. Reymonta, DW902, rondo Sybiraków ul. de Gaulle’a (3 okrążenia), planowane zakończenie przejazdu: 18:46 – 19:10).

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję