Przejdź do treści strony
Data obowiązywania od: 06.08.2014 r. do 06.08.2014 r.

Tour de Pologne – zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej


Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że z powodu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w dniu 6 sierpnia 2014 roku (środa – tylko w tym dniu) będą wprowadzane zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych na obszarze Katowic, Sosnowca, Mysłowic i Siemianowic Śląskich.

W godzinach 10:30 – 18:00 wyłączone z ruchu zostanie całe śródmieście Katowic. Przejazd w relacji wschód-zachód będzie możliwy Drogową Trasą Średnicową (tunelem pod rondem) oraz autostradą A4 (aleją Górnośląską), a w relacji północ-południe ulicami Bocheńskiego i Murckowską. Większość linii będzie skrócona do przystanków znajdujących się poza centrum miasta. Jedynie linie przelotowe zachowają swoje przystanki końcowe, ale pojadą z pominięciem śródmieścia. Pasażerowie jadący w kierunku Sosnowca będą mogli wsiąść do autobusów na przystanku Zawodzie Waleriana (po stronie wschodniej), w kierunku Mysłowic na przystanku Zawodzie Pętla, w kierunku Giszowca na Zawodziu Waleriana (po stronie zachodniej). Autobusy kierujące się do południowo-zachodnich dzielnic Katowic będą odjeżdżały z przystanku Brynów W. Pola, podobnie jak na osiedle Witosa (z tym że ze stanowiska po stronie wschodniej). Autobusy w stronę Chorzowa będą rozpoczynały trasę na przystanku tymczasowym na ul. Grundmanna, a w stronę Siemianowic Śląskich na pętli Dąb Silesia City Center.

W godzinach od 13:00 do 15:30 wyścig przejedzie nie tylko ulicami Katowic, ale także Sosnowca (wjedzie od Jaworzna), Mysłowic i Siemianowic Śląskich.

Dokładny przebieg trasy: (Sosnowiec) Orląt Lwowskich, (Mysłowice) Krakowska, Katowicka, (Katowice) Krakowska, Lwowska, Bagienna, 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, rondo Pawlika, Le Ronda, Strzelców Bytomskich, (Siemianowice Śląskie) Mysłowicka, Powstańców, rondo Maciej, Świerczewskiego, rondo Michał, Michałkowicka, Wieczorka, Bohaterów Westerplatte, al. Młodych, Kapicy, Niepodległości, Wróblewskiego, (Katowice) Bytkowska, Agnieszki, Bukowa, Złota, Chorzowska.

Wszystkie linie jadące trasą wyścigu będą miały w tych godzinach zmienione trasy. Szczegóły tych zmian będą przedstawione w internetowych rozkładach jazdy.

LINIE TRAMWAJOWE

W godzinach od 04:30 do 20:00 linie nr: 6, 11 i 19 zostaną od strony Chorzowa skrócone do pętli Chorzów Stadion Śląski. Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa T-19 kursująca na trasie Chorzów Stadion Śląski – Katowice Plac Wolności (w godzinach 10:30 – 18:00 będzie skrócona do przystanku Katowice Grundmanna).

Linie nr: 13, 16 i 33 w godzinach od 04:30 do 20:00 zostaną zawieszone, a linia nr 46 nie będzie już wtedy kursowała. W godzinach 04:30 – 12:00 i 18:00 – 20:00 przez Rynek w Katowicach będą przejeżdżały jedynie linie nr: 7, 35 i 40, kursujące w relacji wschód – zachód. W godzinach od 12:00 do 18:00 linie nr 7 i 40 od strony Chorzowa dojadą tylko do przystanku Chorzów Batory Zajezdnia. Linia nr 35 będzie kursowała wyłącznie na odcinku Katowice Paderewskiego – Zawodzie Zajezdnia. Zostanie uruchomiona czasowa linia tramwajowa nr 42. Będzie kursowała wahadłowo między przystankami Katowice Damrota i Katowice Plac Wolności.

LINIE AUTOBUSOWE

Zmiany w godzinach 04:30 – 10:30 i 18:00 – 20:00

Autobusy linii nr: 5, 27, 43, 133, 168, 170 i 860 jadące od Siemianowic Śląskich skierują się od alei Korfantego objazdem ulicami Słoneczną, Iłłakowiczówny i Misjonarzy Oblatów NMP do ul. Sokolskiej (objazd dla linii nr 168 obowiązuje od ul. Iłłakowiczówny). Zamiast przystanków Koszutka Słoneczna i Koszutka Morcinka autobusy obsłużą przystanek Koszutka Iłłakowiczówny. W kierunku przeciwnym pojadą tą samą trasą, obsługując dodatkowo przystanek Koszutka Kościół. Pominięty będzie z kolei przystanek Koszutka GIG.

Linie nr: 11, 61, 70, 177, 600 i 657 w kierunku centrum Katowic pojadą od ulicy Leopolda ul. Markiefki, aleją Roździeńskiego, przez rondo Ziętka, ul. Chorzowską do ul. Sokolskiej. Przystanek Bogucice Kościół będzie obsłużony na ul. Markiefki, a kolejnymi przystankami na trasie objazdowej będą Bogucice Markiefki, Katowice Hotel Novotel, Katowice Uniwersytecka. Autobusy nie obsłużą przystanków Koszutka Katowicka i Katowice Chorzowska.

W kierunku Bogucic autobusy linii nr: 11, 61 i 657 od ulicy Sokolskiej pojadą ulicą Chorzowską, przez rondo Ziętka, aleję Roździeńskiego, ul. Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego. Obsłużą przystanki Katowice Uniwersytecka, Katowice Hotel Novotel, Osiedle Kukuczki Wrocławska i Bogucice Wróblewskiego, ale pominą za to przystanek Koszutka Katowicka. Przystanek Bogucice Kościół będzie tymczasowo zlokalizowany na ul. Wróblewskiego. Autobusy linii nr 177 pojadą tą samą trasą objazdową, z tym że na swoją trasę włączą się już na przystanku Bogucice Wróblewskiego, skręcając potem w ul. Podhalańską. Linia nr 600 również pojedzie tym objazdem, ale pojedzie ulicą Bohaterów Monte Cassino aż do ul. Leopolda, by na ul. Markiefki włączyć się na planową trasę. Dodatkowo zostaną obsłużone przystanki Osiedle Kukuczki Lubuska, Osiedle Kukuczki Podhalańska, Bogucice Cmentarz i Bogucice Kościół na ul. Markiefki.

Linie nr 108 i 109 w kierunku Dębu od ulicy Leopolda pojadą ul. Markiefki, al. Roździeńskiego, Sokolską do ul. Misjonarzy Oblatów NMP. Przystanek Bogucice Kościół będzie przeniesiony na ul. Markiefki, a przystanek Koszutka Katowicka nie będzie obsłużony. Autobusy dodatkowo zatrzymają się na przystankach Bogucice Markiefki, Katowice Hotel Novotel, Katowice Uniwersytecka.

W kierunku przeciwnym trasa objazdowa pobiegnie ulicami Iłłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów NMP, Sokolską, Chorzowską, przez rondo Ziętka, al. Roździeńskiego, ul. Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego. Przystanek Bogucice Kościół będzie przeniesiony na ul. Wróblewskiego, a przystanki Koszutka Słoneczna i Koszutka Katowicka nie będą obsłużone. Autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystankach Koszutka Iłłakowiczówny, Katowice Chorzowska, Katowice Uniwersytecka, Katowice Hotel Novotel, Osiedle Kukuczki Wrocławska i Bogucice Wróblewskiego.

Uwaga! Powyższe zmiany nie będą obowiązywały w godzinach 10:30 – 18:00, kiedy zostaną wprowadzone dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w godzinach 10:30 – 18:00

Linie nr: 108, 115, 193, 296, 600, 910, 930 i 940 zostaną zawieszone.

Linie nr 0 i 50 z kierunku Siemianowic Śląskich będą skrócone do pętli Dąb Silesia City Center, dokąd dojadą ulicami Ściegiennego i Baildona.

Linie nr: 5, 27, 30, 43, 133, 168, 170 i 860 z kierunku Siemianowic Śląskich dojadą ulicami Słoneczną, Ściegiennego i Baildona do pętli Dąb Silesia City Center.

Linie nr: 6, 7, 23, 820, 830, 840 i 870 z kierunku Chorzowa skręcą z ulicy Chorzowskiej w ul. Grundmanna, gdzie przed ul. Gliwicką będzie zlokalizowany przystanek końcowy Katowice Grundmanna. W związku z wyłączeniem tego dnia komunikacji tramwajowej na ciągu ul. Chorzowskiej linie nr: 6, 820, 830 i 840 będą dodatkowo obsługiwały przystanki Chorzów AKS, WPKiW Wejście Główne, WPKiW Wesołe Miasteczko, Dąb Kościół, a linia nr 870 będzie zatrzymywała się również na przystanku Dąb Huta Baildon.

W kierunku powrotnym powyższe linie rozpoczną trasę na tymczasowym przystanku Katowice Grundmanna, skręcą w ulicę Gliwicką, następnie Bracką, skąd w zależności od planowej trasy skierują się na ul. Chorzowską albo trasę Renców. Autobusy zatrzymają się na przystankach Załęże Pośpiecha, Załęże Janasa, Załęże Dwór i Dąb Bracka.

Linie nr 11 i 657 w kierunku Brynowa będą skierowane od ulicy Leopolda ul. Markiefki, Ryszarda, Wróblewskiego, Wrocławską, Bohaterów Monte Cassino, Burowiecką, Bagienną, Murckowską, aleją Górnośląską do ul. Mikołowskiej z obsługą dodatkowych przystanków Bogucice Markiefki, Osiedle Kukuczki Wrocławska, Zawodzie Waleriana, Katowice Porcelanowa, z pominięciem przystanków na odcinku Koszutka Katowicka – Katowice AWF. Przystanek Bogucice Kościół będzie obsługiwany na ul. Markiefki.

W przeciwnym kierunku trasa objazdowa pobiegnie aleją Górnośląską, ulicami Murckowską, Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, z dodatkową obsługą przystanków Katowice Porcelanowa, Zawodzie Waleriana, Osiedle Kukuczki Wrocławska, Bogucice Wróblewskiego. Przystanek Bogucice Kościół będzie obsługiwany na ul. Wróblewskiego.

Linie nr: 12, 37, 46, 48 i 689 jadąc z kierunku Ligoty i Piotrowic zakończą trasę na przystanku Brynów W. Pola. Natomiast linie nr 9 i 10 z ulicy Mikołowskiej skręcą w ul. Kochłowicką i trasą linii nr 193 dojadą do pętli Osiedle Witosa Kossutha. Podobnie będzie w przypadku linii nr 297, która po trasie linii nr 115 dojedzie do pętli Obroki MPGK. W związku z tym linie nr 115 i 193 nie będą kursowały w tych godzinach.

Linia nr 30 z kierunku Giszowca zakończy trasę na przystanku Zawodzie Pętla. Tam też rozpocznie jazdę w kierunku powrotnym, a na planową trasę włączy się na przystanku Wilhelmina Krakowska n/ż. Na przystanku Zawodzie Pętla trasy z kierunku Mysłowic zakończą również linie nr: 76, 77 i 149.

Linie nr: 40, 800, 801, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 831 i 835 jadąc z kierunku Sosnowca skręcą z alei Roździeńskiego w ulicę Murckowską, gdzie zakończą kursy na przystanku Zawodzie Waleriana.

Linia nr 51 w obu kierunkach między przystankami Brynów Kościuszki i Katowice Osiedle Kopalni Wujek pojedzie ulicami Brynowską i Mikołowską, obsługując dodatkowo przystanki Brynów Dworska, Brynów Różyckiego n/ż, Brynów W. Pola, pomijając wszystkie przystanki na odcinku Brynów Gawronów II – Katowice AWF.

Linia nr 61 z kierunku Będzina będzie skierowana od ulicy Leopolda ul. Markiefki, Ryszarda, Wróblewskiego, Wrocławska, Bohaterów Monte Cassino, Burowiecką, Bagienną, Murckowską do przystanku końcowego Zawodzie Waleriana. Po drodze obsłuży przystanki Bogucice Markiefki, Osiedle Kukuczki Wrocławska, a przystanek Bogucice Kościół będzie zlokalizowany na ul. Markiefki.

Z powrotem trasa rozpocznie się na przystanku Zawodzie Waleriana, skąd autobusy pojadą ulicami Murckowską, Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, obsługując przystanki Osiedle Kukuczki Wrocławska, Bogucice Wróblewskiego, a przystanek Bogucice Kościół będzie obsłużony na ul. Wróblewskiego.

Linia nr 70 w kierunku Borków z ulicy Bocheńskiego skieruje się ulicami Bracką, Chorzowską, Drogową Trasą Średnicową (tunelem), aleją Roździeńskiego, ul. Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Leopolda do ul. Markiefki i dalej stałą trasą. Dodatkowo zatrzyma się na przystankach Dąb Bracka, Dąb Kościół, Osiedle Kukuczki Lubuska, Osiedle Kukuczki Podhalańska, Bogucice Cmentarz, a przystanek Bogucice Kościół obsłuży na ul. Markiefki. Nie zostaną obsłużone przystanki na odcinku Załęże Dwór – Koszutka Katowicka.

W kierunku Obroków z ulicy Leopolda linia skieruje się ulicą Markiefki, aleją Roździeńskiego, Drogową Trasą Średnicową (tunelem), ul. Chorzowską, Bracką do ul. Bocheńskiego. Dodatkowo zatrzyma się na przystankach Bogucice Markiefki, Dąb Kościół, Dąb Bracka, a przystanek Bogucice Kościół obsłuży na ul. Markiefki.

Linia nr 109 w kierunku Janowa od ulicy Chorzowskiej pojedzie Drogową Trasą Średnicową (tunelem), aleją Roździeńskiego, ul. Bagienną, Bohaterów Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego do ul. Leopolda. Na trasie objazdowej obsłuży przystanki Osiedle Kukuczki Wrocławska, Bogucice Wróblewskiego, a przystanek Bogucice Kościół zostanie obsłużony na ul. Wróblewskiego.

W kierunku Osiedla Witosa linia od ul. Leopolda pojedzie ulicą Markiefki, aleją Roździeńskiego, Drogową Trasą Średnicową (tunelem) do ul. Chorzowskiej. Obsłuży przystanek Bogucice Markiefki, a przystanek Bogucice Kościół będzie przeniesiony na ul. Markiefki.

Linia nr 110 z kierunku Michałkowic po obsłudze przystanku Dąb Huta Baildon skręci w ul. Grundmanna, gdzie zakończy trasę na przystanku tymczasowym Katowice Grundmanna. Z powrotem autobusy od ulicy Grundmanna pojadą ul. Gliwicką, Bracką, Złotą, Bukową do ul. Agnieszki, zatrzymując się na przystankach Załęże Pośpiecha, Załęże Janasa, Załęże Dwór i Dąb Bracka.

Linie nr: 120, 130, 177, 632 i 880 po obsłudze przystanku Katowice Osiedle Kopalni Wujek zostaną skierowane ulicą Mikołowską do przystanku końcowego Brynów W. Pola.

Linia nr 154 w obu kierunkach między przystankami Brynów W. Pola i Dąbrówka Mała Centrum Handlowe / Pawilon Agata pojedzie ulicą Murckowską i aleją Górnośląską, obsługując dodatkowo przystanki Katowice Porcelanowa, Zawodzie Waleriana, pomijając wszystkie przystanki na odcinku Katowice AWF – Katowice Hotel Novotel.

Linia nr 672 z kierunku Wesołej będzie skierowana ulicami Murckowską, Bagienną, Bohaterów Monte Cassino i 1 Maja do Zawodzia Pętli. Na trasie zostaną obsłużone dodatkowe przystanki: Katowice Porcelanowa, Zawodzie Waleriana, Zawodzie Bohaterów Monte Cassino, Zawodzie Ośrodek Sportowy, Zawodzie Łączna.

Linia nr 673 w obu kierunkach między przystankami Dąb Kościół i Zawodzie Waleriana pojedzie Drogową Trasą Średnicową (tunelem), pomijając wszystkie przystanki na odcinku Dąb Huta Baildon – Katowice Hotel Novotel.

Linia nr 674 w kierunku Giszowca po obsłudze przystanku Dąb Kościół skieruje się Drogową Trasą Średnicową (tunelem) i ulicą Murckowską do przystanku Kolonia Zuzanna n/ż, obsługując dodatkowo przystanki Zawodzie Waleriana, Katowice Porcelanowa, z pominięciem przystanków na odcinku Dąb Huta Baildon – Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy. Wracając z Giszowca po obsłudze przystanku Katowice Cmentarz Komunalny linia skieruje się ulicą Murckowską i Drogową Trasą Średnicową (tunelem), dodatkowo zatrzymując się na przystanku Zawodzie Waleriana, a z pominięciem przystanków na odcinku Osiedle Paderewskiego Graniczna – Dąb Huta Baildon. Przystanek Katowice Porcelanowa będzie obsłużony po przeciwnej stronie ulicy.

Linia nr 920 z kierunku Szopienic zostanie skrócona do przystanku Zawodzie Waleriana.

Uwaga! W godzinach 13:00 – 15:30 zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany związane z przejazdem peletonu ulicami Sosnowca, Mysłowic, Katowice i Siemianowic Śląskich. Szczegóły są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej rozklady.kzkgop.pl w postaci specjalnych rozkładów jazdy na dzień 6 sierpnia.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję