Przejdź do treści strony
Data obowiązywania od: 30.07.2017 r. do 01.08.2017 r.

Tour de Pologne


Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach informuje, że w związku z  wyścigiem kolarskim 74. Tour de Pologne oraz wyścigiem Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2017, 30 i 31 lipca (niedziela i poniedziałek) oraz 1 sierpnia (wtorek) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu tramwajowej i autobusowej komunikacji miejskiej.

 

30 lipca – niedziela

Zmiany w Katowicach oraz na trasie przejazdowej w Tarnowskich Górach – Zbrosławicach – Nowym Chechle – Świerklańcu – Piekarach Śląskich – Dobieszowicach – Bobrownikach – Piekarach Śląskich – Wojkowicach – Bytomiu – Chorzowie – Siemianowicach Śląskich.

Komunikacja tramwajowa:

W godzinach od ok. 4:30 do ok. 22:00 – wstrzymane zostanie kursowanie linii tramwajowych w rejonie katowickiego Ronda im. Jerzego Ziętka (wszystkie relacje), co skutkować będzie koniecznością całkowitego wyłączenia funkcjonowania komunikacji tramwajowej na odcinkach:

 • od katowickiego Rynku przez Rondo im. Jerzego Ziętka do Stadionu Śląskiego,
 • od katowickiego Rynku przez Rondo im. Jerzego Ziętka do Pętli Słonecznej.

W tym czasie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji przejazdów linii tramwajowych, tj.:

 • linia nr 1 kursować będzie w relacji: „Gliwice Zajezdnia” – „Chorzów Stadion Śląski”,
 • linia nr 6 kursować będzie w relacji: „Bytom Szkoła Medyczna” – „Chorzów Stadion Śląski”,
 • linia nr 11 kursować będzie w relacji: „Ruda Śląska Chebzie Pętla” – „Chorzów Stadion Śląski”,
 • linia nr 13 kursować będzie w relacji: „Siemianowice Śląskie Plac Skargi” – „Katowice Jesionowa” z obsługą wagonami dwukierunkowymi,
 • linia nr 16 rozpocznie kursowanie od ok. godziny 22:20, realizując przejazdy na wydłużonej trasie do Siemianowic Śląskich,
 • linia nr 19 kursować będzie w relacji: „Bytom Stroszek Zajezdnia” – „Chorzów Stadion Śląski”,
 • linie nr: 0, 23, 33 i 43 nie będą kursować w dniu 30.07.2017 r. (niedziela).

W godzinach od ok. 13:30 do ok. 19:00 wstrzymane zostanie kursowanie bezpośrednich linii tramwajowych na odcinku od Zawodzia przez centrum Katowic do Brynowa, kursujących przez Plac Wolności oraz w ciągu ul. Gliwickiej, aż do zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym.

 • Linia nr 7 kursować będzie w relacji: „Bytom Plac Sikorskiego” – „Chorzów Batory Zajezdnia” z wyjątkiem godzin wjazdu wyścigu kolarskiego do Bytomia (całkowite wyłączenie ruchu pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej, tj. w godzinach 12:00 – 16:00), w których linia skierowana zostanie od Łagiewnik do pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.
 • Linia nr 14 kursować będzie w relacji: „Mysłowice Dworzec PKP” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.
 • Linia nr 15 kursować będzie w relacji: „Sosnowiec Zagórze Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.
 • Linia nr 20 kursować będzie w dwóch relacjach, tj.:  „Katowice Szopienice Pętla” – „Katowice Zawodzie Zajezdnia” oraz „Chorzów Rynek” – „Chorzów Batory Zajezdnia”. W pozostałych godzinach obowiązywać będzie stała trasa przejazdu tej linii.
 • Linia nr 36 będzie funkcjonować w godzinach 04:00 – 13:30. Linia na odcinku centrum Katowic – Brynów przejmie zadania linii tramwajowych nr: 1, 6, 11, 14 i 16.

Nastąpi uruchomienie tymczasowych linii tramwajowej nr 42, która kursować będzie wyłącznie podczas wstrzymania możliwości przejazdu komunikacji tramwajowej dla wyścigu kolarskiego (obsługa  wagonami dwukierunkowymi), tj. w godzinach od ok. 13:30 do ok. 19:00:

 • Linia nr 42 kursować będzie w relacji: „Katowice Zawodzie Zajezdnia” – „Katowice Graniczna”.

Autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaje:

Na odcinku: „Chorzów Rynek” (stanowisko nr 3) - „Chorzów Stadion Śląski” - „Katowice Mickiewicza” w godzinach 04:30 - 22:00 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-19. W trakcie trwania wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2017 oraz wyścigu kolarskiego, tj. w godzinach 10:30 - 19:00 autobusy tej linii od strony Stadionu Śląskiego dojeżdżać będą do przystanku „Katowice Grundmanna”.

Na odcinku „Chorzów Batory Piekarska” – „Katowice Grundmanna” w godzinach ok. 12:30 - 19:00 funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-20.

Na odcinku „Ruda Śląska Chebzie Rondo” – „Bytom Szombierki Kopalnia” funkcjonować będzie autobusowa komunikacja zastępcza oznaczona numerem T-9 (wydłużenie relacji obecnie funkcjonującej trasy przejazdu tej linii).

Przez cały dzień na liniach autobusowych nr: 6, 820, 830, 840, wprowadzona zostanie obsługa przystanków:  „Chorzów AKS” (oba kierunki), „Park Śląski Wejście Główne” (oba kierunki), „Park Śląski Ogród Zoologiczny”, „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Chorzowa).

Ponadto w mieście Bytom, z uwagi na konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej od ok. godziny 12:00 do ok. godziny 16:00, wprowadzone zostaną zmiany dla linii tramwajowych nr: 5, 7, 9

 • trasa przejazdu linia nr 5 od strony Zabrza skrócona zostanie do pętli tramwajowej w Zabrzu Biskupicach,
 • linia nr 7 od strony Świętochłowic skierowana zostanie do pętli tramwajowej w Rudzie Śląskiej Chebziu,
 • linia nr 9 nie będzie kursować w ww. godzinach,

Komunikacja autobusowa:

Linie autobusowe nr: 5, 27 i 43

 • od ok. godziny 4:30 do ok. godziny 22:00 nie będą kursować al. Korfantego na odcinku od Pętli Słonecznej do ul. Sokolskiej. Autobusy tych linii w kierunku centrum Katowic skierowane zostaną ulicami: Słoneczną, Iłłakowiczówny, Misjonarzy Oblatów, Sokolską. W kierunku do Siemianowic Śląskich: Sokolską, Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Słoneczną, Al. Korfantego. Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Katowice Słoneczna” i „Katowice GIG”. W zamian obsługiwać będą wszystkie przystanki na trasie objazdu. W trakcie wyłączenia z ruchu ulic na czas wyścigu kolarskiego w  godzinach 13:30 – 19:00 linie te zakończą relację na przystanku „Katowice Chorzowska” (stanowisko w kier. Placu Wolności). Odjazdy w kierunku Siemianowic Śląskich realizowane będą ze stanowiska tego przystanku po przeciwnej stronie ul. Sokolskiej (nowouruchomione stanowisko). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tych linii.

Linie autobusowe nr: 11, 61, 70, 109, 177, 600 i 657

 • od godziny 4:30 do godziny 22:00 ze  względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: al. Korfantego, Katowicka, Misjonarzy Oblatów w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd przez rondo do włączenia się na swoje rozkładowe trasy, tj. linie nr: 11, 61, 70, 177, 600, 657 na przystanku „Katowice Sokolska”, a linia nr 109 na przystanku „Koszutka Kościół”. W kierunku do Dąbrówki Małej  autobusy skierowane zostaną ulicami: Sokolską, Chorzowską, przejazd przez katowickie Rondo, Roździeńskiego, Bagienna, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego i Leopolda. Przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie: w  kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej przy ul. Wróblewskiego.
 • od godziny 10:00 do godziny 19:30 wprowadzony zostanie dwukierunkowy przejazd tunelem katowickiego ronda. Linie autobusowe nr 11 i 657 od strony Bogucic skierowane zostaną ulicami: Katowicką, Markiefki, Wróblewskiego, Wrocławską, Boh. Monte Cassino, wjazd na ul. Bagienną, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Mikołowski do włączenia się na przystanku „Brynów W. Pola”. Od strony Brynowa po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzony zostanie objazd ulicami: Mikołowską, wjazd na Węzeł Mikołowski, Aleją Górnośląską, przejazd przez Węzeł Murckowski, Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), Bagienną, Boh. Monte Cassino, Wrocławską, Wróblewskiego, Leopolda (przystanek „Bogucice Kościół” tymczasowo usytuowany zostanie w kierunku centrum przy ul. Markiefki oraz w kierunku Dąbrówki Małej – przy ul. Wróblewskiego). Dla linii autobusowych nr 70 i 109 w kierunku centrum Katowic wprowadzony zostanie objazd od ul. Katowickiej ulicami: Markiefki, Roździeńskiego, przejazd pod tunelem katowickiego ronda, wyjazd z tunelu w ul. Chorzowską na wysokości SCC do włączenia się na swoje rozkładowe trasy. Dla linii autobusowej nr 61 wprowadzony zostanie objazd od ul. Leopolda ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Bagienną, Aleją Murckowską, węzłem do Alei Murckowskiej (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ul. Porcelanowej. Kursowanie linii nr 600 zostanie zawieszone.

Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb Nutella Mini Tour de Pologne Katowice 2017 oraz Tour de Pologne 2017, tj. od godziny 10:00 do ok. godziny 19:30:

 • Linie autobusowe nr: 6, 820, 830 i 840 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną na ul. Grundmanna, gdzie linie te będą kończyć trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W  kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.
 • Dla linii autobusowych nr: 40, 801, 807, 808, 814, 815 i 835 po obsłudze przystanków „Dąbrówka Mała Centrum Handlowe” i  „Dąbrówka Mała Pawilon Agata” linie skierowane zostaną Aleją Murckowską (dwukierunkowa obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) z nawrotami w rejonie ulicy Porcelanowej.
 • Dla linii autobusowej nr 30 wprowadzony zostanie przejazd tunelem katowickiego ronda, bez obsługi przystanków: „Katowice Aleja Korfantego”, „Katowice Strefa Kultury NOSPR”, „Katowice Strefa Kultury”.
 • Dla linii autobusowych nr: 76, 77 i 149 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Zawodzie Pętla”. Przystanek ten stanowić będzie zakończenie oraz początek trasy tych linii.

Zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji publicznej dla potrzeb zasadniczego wyścigu kolarskiego, tj. od godziny ok. 13:30 do ok. godziny 19:00.

Linie autobusowe nr: 9, 10, 12, 37, 46, 48, 297 i 689 po obsłudze przystanku „Brynów W. Pola” wprowadzone zostaną następujące relacje:

 • linie autobusowe nr: 9 i 10 skierowane zostaną do przystanku „Osiedle Witosa Kossutha”,
 • linie autobusowe nr: 12, 37, 46, 48, 689 dokonywać będą nawrotów na Węźle Mikołowskim,
 • linia autobusowa nr 297 skierowana zostanie do przystanku „Obroki MPGK”.

Linie autobusowe nr 7 i 23 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Dąb Huta Baildon” skierowane zostaną w  ul. Grundmanna, gdzie zakończą trasę przejazdu. Przystankiem początkowym dla tych linii będzie przystanek „Katowice Grundmanna” (lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Grundmanna i Gliwickiej). W  kierunku powrotnym ulicami: Grundmanna, Gliwicką, Bracką, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę. Linie obsługiwać będą wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie przejazdu, tj.: „Załęże Pośpiecha”, „Załęże Kościół”, „Załęże Janasa”, „Załęże Dwór”.

Dla linii autobusowych nr 0 i 50 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Katowice Chorzowska” (stanowisko w kier. Placu Wolności). Odjazdy w kierunku Siemianowic Śląskich realizowane będą ze stanowiska tego przystanku zlokalizowanego po przeciwnej stronie ul. Sokolskiej (nowouruchomione stanowisko). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tych linii.

Dla linii nr 110 wprowadzone zostanie zakończenie relacji linii na przystanku „Dąb Huta Baildon” W kierunku powrotnym do Siemianowic Śląskich autobusy dokonywać będą przejazdu ulicami: Chorzowską, Sokolską, Chorzowską z włączeniem się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Huta Baildon” (kierunek do Siemianowic Śląskich). W godzinach wjazdu peletonu nastąpią zawieszenia poszczególnych kursów tej linii.

Dla linii autobusowych nr: 120, 130, 177, 632 i 880 po obsłudze przystanku „Katowice Osiedle Kopalni Wujek” linie skierowane  zostaną  do  przystanku „Brynów W. Pola” z nawrotami na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska, Brynowska i Ligocka. Linia nr 177 skierowana zostanie autostradą A4 do włączenia się na swoje rozkładowe trasy.

Dla linii autobusowej nr 672 wprowadzona zostanie trasa przejazdu, tj. po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzanna [n/ż]” skierowana zostanie ulicami: Aleją Górnośląską do ul. Francuskiej (zjazd koło Komendy Miejskiej Policji, przez rondo Fieldorfa-Nila) do przystanku „Katowice Francuska”. W kierunku powrotnym autobusy tej linii po obsłudze przystanku „Katowice Powstańców Przychodnie” dokonywać będą przejazdu ulicami: Powstańców, Francuską (obsługa przystanku „Katowice Francuska Sąd” oraz „Katowice Komenda Policji”), wjazd na Aleję Górnośląską.

Dla linii autobusowych nr 673 i 674 wprowadzona zostanie trasa przejazdu ulicami:

 • linia autobusowa nr 673 w kierunku centrum Katowic  po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” autobusy pojadą tunelem katowickiego Ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku Murcek po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską, gdzie włączy się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Zawodzie Waleriana”,
 • linia autobusowa nr 674 w kierunku centrum Katowic po obsłudze przystanku „Katowice Cmentarz Komunalny” skierowana zostanie trasą linii nr 673, tj. Aleją Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”), następnie dokona przejazdu tunelem katowickiego ronda, z obsługą przystanku „Dąb Huta Baildon”. W kierunku do Giszowca po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” linia skierowana zostanie tunelem katowickiego Ronda, Roździeńskiego, Murckowską (obsługa przystanku „Zawodzie Waleriana”) do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Kolonia Zuzanna [nż]”.

Linia autobusowa nr 910 funkcjonować będzie na skróconej trasie przejazdu, obsługując przystanki: „Katowice Dworzec”, „Katowice Jagiellońska”, „Katowice Powstańców Przychodnie”, „Katowice Francuska Sąd”, „Katowice Francuska” i „Katowice Dworzec”.

Linia autobusowa nr 920 po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” skierowana zostanie do przystanku „Zawodzie Waleriana” (dwukierunkowa obsługa) z nawrotami na węźle drogowym al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna.

Kursowanie linii autobusowych nr: 115, 193, 296, 600 i 930 w godzinach 13:30 – 19:00 zostanie zawieszone.

Osoby chcące dojechać do niżej wymienionych dzielnic i miejscowości powinny kierować się w  następujące rejony śródmieścia:

 • Dzielnice: Ligota, Panewniki, Ochojec, Piotrowice, Kostuchna (linie autobusowe nr: 9, 10, 11, 12, 37, 46, 48, 297, 689) - przystanek „Brynów W. Pola”, zlokalizowany przy ul. Mikołowskiej.
 • Dzielnice: Giszowiec, Nikiszowiec, Murcki (linie autobusowe nr: 673, 674, 920) – przystanek „Zawodzie Walerina” zlokalizowany przy Alei Murckowskiej.
 • Chorzów, Bytom, Gliwice, Świętochłowice, Zabrze (linie autobusowe nr: 6, 7, 23, 820, 840) - przystanek „Katowice Grundmanna”, zlokalizowany przy ul. Grundmanna, w rejonie skrzyżowania z ul. Gliwicką.
 • Mysłowice oraz katowickie dzielnice: Zawodzie, Janów i Wilhelmina (linie autobusowe nr: 30, 76, 77, 149) - przystanek „Zawodzie Pętla”.
 • Siemianowice Śląskie (linie autobusowe nr: 0, 5, 27, 43, 50) - przystanek „Katowice Chorzowska” oraz „Katowice Stęslickiego”.
 • Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin (linie nr: 40, 801, 807, 808, 814, 815, 835) - przystanek „Zawodzie Waleriana”, zlokalizowany przy Alei Murckowskiej.

Poniżej przedstawiamy trasę przejazdu do zasadniczej części etapu II, tj. miasta Katowice:

Miasto Tarnowskie Góry (planowana godzina startu oraz przejazdu: 13:20-13:30): ul. Wyspiańskiego, DK11 Obwodnica, ul. Pyskowicką, ul. Wyszyńskiego,  wjazd do gminy Zbrosławice (planowana godzina przejazdu: 13:33-13:40), wjazd do miasta Tarnowskie Góry (planowana godzina przejazdu: 13:42-13:56), ul. Witosa, ul. Długą, ul. Gliwicką, DK11 Obwodnica, ul. Legionów, Rynek, ul. Nakielską, ul. Lasowicką, Nowe Chechło (planowana godzina przejazdu: 13:55-13:58), Świerklaniec (planowana godzina przejazdu: 14:00-14:05), ul. Parkowa – wjazd do miasta Piekary Śląskie (planowana godzina przejazdu: 14:05-14:19) ul. Tarnogórską, ul. Bytomską, ul. Ziętka, ul. Jana Pawła II, ul. 27 Stycznia – wjazd do Bobrownik (planowana godzina przejazdu: 14:16-14:23): ul. Polną – wjazd do Wojkowic (planowana godzina przejazdu: 14:23-14:27): ul. Starą – ponowny wjazd do miasta Piekary Śląski (planowana godzina przejazdu: 14:26-14:48): ul. Sobolewskiego, ul. Przyjaźni, ul. Bednorza, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Oświęcimską, ul. Wyszyńskiego, ul. K. Miarki, ul. Podmiejską – wjazd do miasta Bytom (planowana godzina przejazdu: 14:48-15:01): ul. Dworską, Powstańców Śląskich, ul. Witczaka, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego, przejazd przez Plac Jana III Sobieskiego, ul. Kolejową, przejazd pod wiaduktem PKP w ciągu ul. Zabrzańskiej, ul. Łagiewnicką, ul. Św. Piotra – wjazd do miasta Chorzów (planowana godzina przejazdu: 14:56-15:15): ul. Łagiewnicką, ul. Krzyżową, ul. Styczyńskiego, ul. Filarową, ul. Krakusa, ul. Katowicką, ul. Stabika, ul. Legnicką, ul. Główną, ul. Michałowicką – wjazd do miasta Siemianowice Śląskie (planowana  godzina przejazdu: 15:10-15:25): ul. Maciejkowicką, ul. Michałowicką, ul. 1 Maja, ul. Śląską, ul. Katowicką – wjazd do miasta Katowice na zasadniczą trasę przejazdu wyścigu kolarskiego (planowana godzina wjazdu: 15:19): al. Korfantego.

Nadmieniamy, że podane godziny przejazdu wyścigu kolarskiego w rejonach ww. ulic poprzedzone zostaną wcześniejszymi wyłączeniami ruchu kołowego, które określane są przez zarządców dróg na ok. 60 minut przed godziną przyjazdu i ok. 60 minut po godzinie przejazdu wyścigu. 

Na czas poszczególnych odcinków II etapu wyścigu wprowadzone zostaną także zmiany w komunikacji miejskiej w następujących miastach:

 • PIEKARY ŚLĄSKIE w godzinach od ok. 12:30 do ok. 15:45.
 • BOBROWNIKI (dotyczy ulic: 27 Stycznia, Kościuszki, Polnej i Sienkiewicza) w godzinach od ok. 12:45 do ok. 15:30.
 • WOJKOWICE (dotyczy ulic: Starej i Plater) w godzinach od ok. 13:00 do ok. 15:30.
 • BYTOM w godzinach od ok. 12:45 do ok. 15:15 (rejon placu Sobieskiego będzie zamknięty dla ruchu od ok. 10:00 do ok. 17:30).
 • CHORZÓW w godzinach od ok. 13:30 do ok. 16:15.
 • SIEMIANOWICE ŚL. w godzinach od ok. 14:30 do ok. 15:45.

Dotyczyć one będą:

 • linie nr: 42, 85, 91, 114, 148, 192, 227, 608 i 820 w Bytomiu w godzinach od ok. 10:00 do ok. 12:45 i od ok. 15:15 do ok. 17:30 będą kursowały w rejonie placu Sobieskiego (w kierunku przystanku „Bytom Dworzec”) objazdem ulicami: Korfantego, Smolenia i Chrobrego z tymczasową obsługą przystanków: „Bytom Plac Sobieskiego” przy ulicy Smolenia 35 i „Bytom Chrobrego [n/ż]” przy ulicy Chrobrego,
 • linie nr: 14, 20, 39, 92, 132, 169, 623, 750 i 850 będą kursowały w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej, z przebiegiem do Bytomia od ulicy Wrocławskiej, ulicami: Chrzanowskiego i Tarnogórską (przy tej ulicy zostanie zlokalizowany tymczasowy przystanek końcowy „Bytom Tarnogórska”, przy ogrodzeniu boiska gimnazjum). Kursy z Bytomia będą przebiegały od ulicy Tarnogórskiej, ulicami: Aleja Legionów, Olimpijska, Łużycka do ulicy Wrocławskiej, z obsługą przystanku „Bytom Stadion”; linia nr 92 w godzinach 12:45 – 16:15  będzie kursowała tylko na odcinku Zabrze Helenka –Bytom Tarnogórska, tj. bez obsługi Łagiewnik i Chorzowa,
 • linie nr: 20, 80 i 820 w godzinach 12:00 – 15:00 będą miały utrudniony przejazd na terenie Tarnowskich Gór (wg informacji MZKP),
 • linie nr: 17, 19, 94 i 820 będą kursowały w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej, z przebiegiem do Bytomia od ulicy Strzelców Bytomskich, ulicami: Chrzanowskiego i Tarnogórską (przystanek końcowy jak wyżej). Kursy z Bytomia będą przebiegały od ulicy Tarnogórskiej, ul. Aleja Legionów do ul. Strzelców Bytomskich, z obsługą przystanku „Bytom Legionów [n/ż]”. Równocześnie na terenie Radzionkowa i Bytomia trasa linii nr 94 ulegnie tymczasowej zmianie w obu kierunkach, z przebiegiem od ulicy Kużaja w Radzionkowie, ulicami: Sikorskiego i Strzelców Bytomskich z obsługą wszystkich istniejących przystanków autobusowych przy tych ulicach. Nie będą obsługiwane przystanki: „Radzionków Rojca Muzeum Chleba”, „Radzionków Rojca Baza Paliw”, „Radzionków Rojca Szarlejka [n/ż]”, „Bytom Dworska [n/ż]”, „Bytom Baza Transportowa [n/ż]” i „Bytom Dom Pogrzebowy”; linia nr 820 w godzinach 12:45 – 16:15 będzie kursowała tylko na odcinku Tarnowskie Góry – Bytom Tarnogórska, tj. bez obsługi Rozbarku, Chorzowa i Katowic,
 • linie nr: 118, 146 i 183 będą kursowały w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej, z przebiegiem od ulicy Zabrzańskiej do tymczasowego przystanku końcowego „Bytom Szombierki Kopalnia” przy ulicy dojazdowej do Szybu „Krystyna” dawnej kopalni „Szombierki”, gdzie autobusy tych linii będą zawracały i odbywały postój,
 • linie okrężne nr 127, 227, 608 i 708 w godzinach 12:45 – 15:15 nie będą kursowały, autobusy tych linii będą odbywały postój na przystanku „Bytom Dworzec”, 
 • linia nr 201 będzie kursowała w Bytomiu w godzinach 12:45 – 15:15 na trasie skróconej do przystanku „Bytom Łagiewniki Targowisko” przy ulicy Ostatniej, gdzie na pobliskim parkingu autobusy tej linii będą zawracały i odbywały postój,
 • linia nr 73 w godzinach 12:15 – 15:15 będzie kursowała na trasie skróconej Bytom Stroszek – „Radzionków Rojca Szarlejka [n/ż]” w obu kierunkach, tj. bez obsługi Piekar Śl.,
 • linie nr: 52, 114, 148, 185 i 700 w godzinach 12:15 – 15:15 nie będą kursowały,
 • linie nr 164 i 264 w godzinach 12:30 – 15:45 nie będą kursowały,
 • linie nr: 24, 25, 99 i 104 w godzinach 12:45 – 15:15 będą kursowały na trasie skróconej: „Będzin Kościuszki” – „Wojkowice Park” w obu kierunkach, bez obsługi dzielnic: Żychcice i Kamyce w Wojkowicach oraz Piekar ŚL. i Bytomia,
 • linia nr 42 w godzinach 12:15 – 15:15 będzie kursowała na trasie skróconej w Bytomiu i Piekarach ŚL., z przebiegiem w obu kierunkach od skrzyżowania ulic: Wrocławskiej i Tarnogórskiej w Siemianowicach ŚL, ulicą Frenzla (DK 94) i Harcerską w Piekarach ŚL. (bez obsługi Dąbrówki Wielkiej i Brzezin Śl., ale z obsługą wszystkich istniejących przystanków autobusowych na trasie tymczasowej) oraz ulicą Siemianowicką w Bytomiu do ulicy Katowickiej (rejon przystanku tramwajowego „Bytom Głęboka”), gdzie na tymczasowym przystanku „Bytom Pogoda” przy ulicy Katowickiej nastąpi postój na jezdni poza torowiskiem; powrót z ulicy Katowickiej nastąpi ulicami: Matejki i Chorzowską do ulicy Siemianowickiej,
 • linia nr 91 będzie kursowała w godzinach 12:15 – 15:45 w obu kierunkach na trasie skróconej „Sosnowiec Urząd Miasta” - „Siemianowice Śl. Powstańców Pętla” (postój i zawracanie), bez obsługi dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach ŚL. oraz Piekar ŚL. i Bytomia,
 • linie nr 721 i 722 w godzinach 12:45 – 15:30 nie będą obsługiwały przystanku „Bobrowniki Dobieszowice Skrzyżowanie”,
 • linie autobusowe obsługujące Siemianowice Śląskie w godzinach 14:30 – 15:45 nie będą kursowały,
 • linie autobusowe obsługujące Chorzów w godzinach 13:30 – 16:15 nie będą kursowały,
 • linie organizowane przez MZKP w Tarnowskich Górach i obsługujące równocześnie teren KZK GOP, tj. nr: 5, 17, 19, 53, 83, 85, 94, 158, 179, 192 i 780 na terenie Tarnowskich Gór, gminy Świerklaniec, Piekary ŚL. gminy Bobrowniki, Wojkowic, Bytomia, Chorzowa, Siemianowic ŚL. i Katowic będą kursowały według informacji przygotowanej przez MZKP Tarnowskie Góry (strona internetowa MZKP).

W przypadku linii autobusowych, których trasy ulegną skróceniu, godziny odjazdów w obu kierunkach na pozostałych odcinkach tras nie ulegną zmianie.

 

31 lipca – poniedziałek

Zmiany w Mysłowicach, Imielinie i Chełmie Śląskim na czas przejazdu III etapu Tour de Pologne 2017 

Na czas przejazdu III etapu Tour de Pologne 2017 (31 lipca – poniedziałek) w Mysłowicach, Imielinie i Chełmie Śląskim wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji miejskiej:

 • linia nr 35 po obsłudze przystanku „Mysłowice Brzezinka Centrum” skierowana zostanie ul. Laryską i Fabryczną do przystanku „Mysłowice Brzezinka Pętla”, funkcjonując w relacji: „Czeladź Pętla” – „Mysłowice Brzezinka Pętla”,
 • linia nr 44 po obsłudze przystanku „Mysłowice Brzezinka Centrum” skierowana zostanie ul. Laryską i Fabryczną do przystanku „Mysłowice Brzezinka Pętla”, funkcjonując w relacji: „Katowice Zawodzie Pętla – Mysłowice Brzezinka Pętla”.
 • linia nr 66 po obsłudze przystanku „Mysłowice Brzezinka Centrum” kursować będzie ulicami: Laryską, 3 Maja, Orła Białego, PCK, do przystanku „Kosztowy Wiadukt”. Linia w tym czasie nie będzie obsługiwać dzielnicy Dziećkowice.
 • linia nr 77 po obsłudze przystanku „Mysłowice Brzezinka Centrum” kursować będzie ulicami: Laryską, 3 Maja, Orła Białego, Plebiscytową, Piastów Śląskich do przystanku końcowego „Katowice Wesoła Kopalnia”,
 • linia nr 149 kursować będzie w skróconej relacji: „Katowice Aleja Korfantego” - „Mysłowice Brzęczkowice Osiedla Powstańców Śląskich”,
 • linia nr 223 po obsłudze przystanku „Mysłowice Brzezinka Centrum” kursować będzie ulicami: Laryską, 3 Maja, Orła Białego, Plebiscytową, Kościelniaka, PCK do przystanku końcowego „Krasowy Przedszkole”,
 • linia nr 292 kursować będzie w skróconej relacji: „Katowice Ligota Akademiki” - „Mysłowice Brzęczkowice Osiedla Powstańców Śląskich. Po przejeździe wyścigu kolarskiego, wznowiona zostanie stała trasa tej linii,
 • linia nr 931 po obsłudze przystanku „Mysłowice Brzezinka Centrum” kursować będzie ulicami: Laryską, 3 Maja, Orła Białego, PCK, do włączenia się na swoją stałą trasę przejazdu.
 • linia nr 954 kursować będzie w relacji: „Imielin Golcówka ZPW” – „Kosztowy Szkoła”,
 • linia nr 995 w podanych godzinach kursować będzie w relacji: Bieruń – Lędziny – Imielin Sosnowa, z wprowadzeniem skrócenia trasy przejazdu w rejon dworca kolejowego podczas przejazdu wyścigu kolarskiego.

Poniżej przedstawiamy trasę przejazdu III etapu Tour de Pologne 2017 do wyjazdu poza obszar KZK GOP:

Jaworzno (planowana godzina startu oraz przejazdu: 15:10-15:19), wjazd do miasta Mysłowice (planowana godzina przejazdu: 15:19-15:32), ul. Nowochrzanowską, Brzezińską, Kosztowską, wjazd do miasta Imielin (planowana godzina przejazdu: 15:31-15:33), ul. Imielińską (DW 934), wjazd do gminy Chełm Śląski (planowana godzina przejazdu: 15:41-15:43) DW934 oraz DW780 – wyjazd poza obszar KZK GOP.

W gminie Mysłowice na odcinku od ronda przy halach Panatonii do Kosztów wyłączenie ruchu kołowego wystąpi w godzinach 12:00 – 16:00. W zakresie przejazdu wyścigu kolarskiego w Imielinie i Chełmie Śląskim,  podane godziny poprzedzone zostaną wcześniejszymi wyłączeniami ruchu kołowego, które określane są przez zarządców dróg na ok. 60 minut przed godziną przyjazdu i ok. 60 minut po godzinie przejazdu wyścigu.

 

1 sierpnia – wtorek

Zmiany w Gliwicach, Knurowie, Gierałtowicach, Czerwionce-Leszczyny, Zabrzu, Chełmie Śląskim, Lędzinach i Bieruniu  na czas przejazdu IV etapu Tour de Pologne 2017 

Na czas przejazdu IV etapu Tour de Pologne 2017 (1 sierpnia - wtorek) w Gliwicach, Knurowie, Gierałtowicach, Czerwionce-Leszczyny, Zabrzu, Chemie Śląskim, Lędzinach i Bieruniu wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu autobusowej komunikacji miejskiej:

Linie nr: 23, 111 i 199 w centrum Zabrza w godzinach od ok. 05:00 do ok. 23:00 będą kursowały w obu kierunkach trasą objazdową od ul. de Gaulle`a, ulicami Roosevelta i 3 Maja z tymczasową obsługą przystanku „Zabrze Jagiełły” przy ul. 3 Maja, ale bez obsługi przystanków: „Zabrze Gen. de Gaulle`a” przy ul. de Gaulle`a, „Zabrze Ślęczka” i „Zabrze Hala Sportowa”. Ponadto, linia nr 111 w godzinach 17:00 – 19:00 będzie kursowała bez obsługi dzielnicy Makoszowy w Zabrzu, tj. na trasie skróconej do przystanku „Zabrze Kończyce Beskidzka”, gdzie po nawrocie ulicami Sitki i Miłą powróci na swoją planową trasę.

Linia nr 47:

 • od ok. godz. 03:30 do ok. 24:00 po obsłudze przystanku „Zabrze Politechnika Śląska” kursować będzie ulicami: Roosevelta, 3 Maja do włączenia się na podstawową trasę. Ponadto, kurs ww. linii rozpoczynający się o godzinie 15:44 z przystanku „Zabrze Goethego” zostanie skrócony do „Knurów Dworcowa”.
 • Od ok. godziny 16:15 do ok. 19:30 wprowadzona zostanie dodatkowa zmiana trasy objazdowej. Autobusy w tym czasie kursować będą ulicami: Goethego, de Gaulle’a, Roosevelta, 3 Maja, Paderewskiego, Chudowską, Zabrską, Szkolną, Dworcową, Chudowską, Zwycięstwa, Korfantego, Roboty do przystanku „Knurów Dworcowa”. W przeciwnym kierunku trasa będzie prowadzona analogicznie.
 • W godzinach od ok. 3:30 do ok. 24:00 linia nie będzie obsługiwać przystanków: „Zabrze Ślęczka”, „Zabrze Hala Sportowa”. W zamian do obsługi linii włączony zostanie przystanek „Zabrze Jagiełły”.
 • Ponadto, od ok. godz. 16:15 do ok. 19:30 linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Zabrze Osiedle Janek”, „Makoszowy Koksownia”, „Makoszowy Pętla”, „Makoszowy Strzelnica [n/ż]”, „Makoszowy Legnicka”, „Makoszowy Pomnik”, „Przyszowice Grobla”, „Przyszowice Skrzyżowanie”, „Przyszowice Kościół”, „Przyszowice Przejazd Kolejowy”, „Gierałtowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Michalskiego”, „Krywałd Zacisze”, „Knurów Kino”, „Knurów Remiza”, „Knurów Urząd Miasta”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego” oraz „Knurów Poczta”. W zamian do obsługi linii włączone zostaną przystanki: „Gierałtowice Most”, „Ornontowice Granica”, „Ornontowice Chudowska”, „Chudów Szyb”, „Chudów Kościół”, „Paniówki Wiśniowa”, „Paniówki Skrzyżowanie”, „Kończyce Noconiów”, „Kończyce Apteka” oraz „Kończyce Cmentarz”.

Linia nr 32 od ok. godz. 04:00 do ok. 24:00 nie będzie kursować ulicami: Sikorskiego w Gliwicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Reymonta do granicy z gminą Zabrze oraz ulicami: Roosevelta, de Gaulle`a w Zabrzu. Autobusy w kierunku Zabrza po obsłudze przystanku „Sośnica Apteka” skierowane zostaną ulicami: Reymonta i Knurowską w Gliwicach, a następnie Wolności, de Gaulle`a oraz Goethego w Zabrzu. W kierunku Gliwic trasa przebiegać będzie analogicznie. Linia nie będzie obsługiwać przystanków: „Sośnica Kopalnia”, „Zabrze Osiedle Wyzwolenia”, „Zabrze Stadion”, „Zabrze Kościół św. Józefa”, „Zabrze Politechnika Śląska”, „Zabrze Komenda Policji”. W zamian linia obsługiwać będzie wszystkie przystanki na trasie objazdu.

Linia nr 120 od ok. godz. 15:30 do ok. 20:30 po obsłudze przystanku „Paniówki Skrzyżowanie” kursować będzie ulicami: Gliwicką, Zabrską, Szkolną, Dworcową, Chudowską, Zwycięstwa, Korfantego, Roboty do przystanku „Knurów Dworcowa”. Przystanek ten będzie przystankiem końcowym i początkowym dla tej linii. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Paniówki Rogatka”, „Paniówki Droga do Brzegu”, „Przyszowice Kościół”, „Przyszowice Przejazd Kolejowy”, „Gierałtowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Michalskiego”, „Krywałd Zacisze”, „Knurów Kino”, „Knurów Remiza”, „Knurów Urząd Miasta”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego” oraz „Knurów Poczta”. W zamian do obsługi linii włączone zostaną następujące przystanki: „Gierałtowice Most”, „Ornontowice Granica”, „Ornontowice Chudowska”, „Chudów Szyb”, „Chudów Kościół” oraz „Paniówki Wiśniowa”.

Dla linii nr 194 od ok. godz. 15:40 do ok. 19:30 wprowadzony zostanie podział trasy na dwa odrębne odcinki. Autobusy będą kursować w relacjach:

 • „Gliwice Zajezdnia” – „Knurów Cmentarz Komunalny”,
 • „Szczygłowice Kościół” – „Czerwionka-Leszczyny Czereśniowa”.

W relacji: „Gliwice Zajezdnia” – „Knurów Cmentarz Komunalny” autobusy po obsłudze przystanku „Trynek Droga do Bojkowa” pojadą ul. Knurowską, zawrócą na rondzie, następnie przejadą ulicami Rybnicką w Gliwicach, Szpitalną (obsługa tymczasowego stanowiska przystankowego „Knurów Szpitalna Rondo”), zawrócą na rondzie, a następnie przejazd będzie kontynuowany ulicami: Szpitalną, Rybnicką, Gliwicką, Karola Miarki, Nieborowicką (obsługa tymczasowego stanowiska przystankowego „Wilcza Nieborowicka”), Wiejską, Knurowską, Rybnicką, Wilsona i Rakoniewskiego do pętli przy Cmentarzu Komunalnym. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie.

W relacji: Szczygłowice Kościół – Czerwionka-Leszczyny Czereśniowa, postoje autobusów realizowane będą w Knurowie Szczygłowicach, na parkingu w rejonie Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata. Przystanek „Szczygłowice Kościół” będzie dla tej linii przystankiem końcowym i początkowym. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Zwycięstwa”, „Krywałd Michalskiego”, „Krywałd Zacisze”, „Knurów Kino”, „Knurów Remiza”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego” oraz „Bojków Skrzyżowanie”. W zamian do obsługi linii włączone zostaną następujące przystanki: „Nieborowice Rybnicka”, „Łuże”, „Wilcza Poczta”, „Wilcza Kościół”, „Wilcza Szkoła”, „Wilcza Polna [n/ż]”, „Kuźnia Nieborowska Sklep”, „Kuźnia Nieborowska Skrzyżowanie”, „Krywałd Przejazd Kolejowy”, „Krywałd Rybnicka”, „Knurów Wilsona” oraz „Knurów Cmentarz Komunalny”. Utworzone zostaną tymczasowe przystanki:

 • jedno stanowisko przy ul. Szpitalnej w Knurowie, przed rondem, na początku pasa do skrętu w prawo,
 • dwa stanowiska przy ul. Nieborowickiej w Pilchowicach w rejonie skrzyżowania z ul. Karola Miarki.

Linia nr 195 od ok. godz. 15:30 zostanie zawieszona.

Kursy linii nr 636 od ok. godz. 16:00 do ok. 19:00 (począwszy od kursu odjeżdżającego o 15:20 z Orzesze Szkoła) zostaną skrócone do przystanku „Knurów Dworcowa”. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Knurów Poczta”, „Knurów Remiza”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego”, „Knurów Ułanów” oraz „Knurów 26 Stycznia”.

Linia nr 710 od ok. godz. 16:15 do ok. 20:00 po obsłudze przystanku „Trynek Droga do Bojkowa” pojadą ul. Knurowską, zawrócą na rondzie, następnie przejadą ulicami: Rybnicką w Gliwicach, Szpitalną (obsługa tymczasowego stanowiska przystankowego „Knurów Szpitalna Rondo”), Ułanów, Aleją Lipową do parkingu przy Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. W tym rejonie zostanie utworzony przystanek „Knurów Al. Lipowa”. Przystanek ten będzie przystankiem końcowym i początkowym dla tej linii. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie. Linia nie będzie obsługiwała przystanków: „Szczygłowice Skrzyżowanie”, „Szczygłowice Kopalnia”, „Krywałd Stadion”, „Krywałd Zwycięstwa”, „Krywałd Bojowa [n/ż]”, „Krywałd Przejazd Kolejowy”, „Krywałd Rybnicka”, „Knurów Wilsona”, „Knurów Remiza”, „Knurów Poczta”, „Knurów Dworcowa”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Wojska Polskiego”, „Knurów 26 Stycznia” oraz „Bojków Skrzyżowanie”.

Linie nr 8 i 58 od ok. godz. 16:20 do ok. 19:30 nie będą kursować ulicami: Bojkowską w Gliwicach na odcinku od Szybu do granicy z gminą Gierałtowice, Rolników, Dożynkową, Knurowską, Graniczną; Knurowską, 1 Maja, Kosmonautów, Szpitalną, Wilsona, Dworcową, w Knurowie; oraz Roboty i Korfantego w Gierałtowicach. Autobusy tych linii kursować będą w skróconej relacji: „Gliwice Lipowa” – „Bojków Szyb [n/ż]”. Przystanek „Bojków Szyb [n/ż]” będzie dla tych linii przystankiem końcowym i początkowym. Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Bojków Sklep”, „Bojków Świetlica”, „Bojków Straż Pożarna”, „Bojków Kościół”, „Bojków Piekarnia”, „Bojków I [n/ż]”, „Bojków Skrzyżowanie”, „Knurów Wojska Polskiego”, „Knurów Cegielnia”, „Knurów Szpitalna”, „Knurów Remiza”, „Knurów Poczta”, „Knurów Dworcowa”, „Gierałtowice Granica”, „Gierałtowice Wyzwolenia”, „Gierałtowice Kościół”, „Gierałtowice Skrzyżowanie”, „Gierałtowice Korfantego”, „Przyszowice Park Przemysłowy”, „Przyszowice Graniczna” oraz „Bojków Dolny”. W zamian linia obsługiwać będzie wszystkie przystanki na trasie objazdu.

Dla linii nr 41 i 669 od ok. godz. 17:20 do ok. 19:00 wprowadzony zostanie podział tras na dwa odrębne odcinki. Autobusy tych linii kursować będą w relacji:

 • „Gliwice Plac Piastów” – „Przyszowice Kościół”,
 • „Paniówki Plac Kościelny” – „Mikołów Nowa” lub „Bykowina Grzegorzka”.

Autobusy tych linii kursując w relacji: „Gliwice Plac Piastów” – „Przyszowice Kościół” po obsłudze przystanku „Gliwice Baza Transportu” kursować będą ulicami: Pszczyńską w Gliwicach; Gliwicką, Graniczną, Powstańców Śląskich w Przyszowicach, do parkingu zlokalizowanego w rejonie Kościoła pw. Św. Jana Nepomucena. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie.

W relacji: „Paniówki Plac Kościelny” – „Mikołów Nowa” lub „Bykowina Grzegorzka” autobusy ww. linii, po obsłudze przystanku „Paniówki Skrzyżowanie” kursować będą ulicami: Zabrską oraz Zwycięstwa w Paniówkach do parkingu zlokalizowanego w rejonie Kościoła pw. Św. Urbana. Postoje oraz zawracanie autobusów w Paniówkach realizowane będą na terenie ww. parkingu. W przeciwnym kierunku trasa prowadzona będzie analogicznie.

Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Paniówki Rogatka”, „Przyszowice Droga do Brzegu”, „Przyszowice Skrzyżowanie”, „Przyszowice Dwór”, „Przyszowice Szyb”, „Przyszowice Polna [n/ż]”, „Przyszowice Brzeg [n/ż]”, „Chudów Zamek”, „Chudów Kościół”, „Paniówki Wiśniowa”. W zamian do obsługi linii nr 41 włączone zostaną przystanki: „Przyszowice Wytwórnia [n/ż]”, „Przyszowice Graniczna”, „Przyszowice Korty”, „Przyszowice Kolejowa” oraz „Przyszowice Kościół”.

Linia okrężna nr 720 będzie kursowała w centrum Zabrza w godzinach 05:00 – 23:00 na trasie skróconej, z przebiegiem od ul. Trocera, ulicami: Wolności, de Gaulle`a, Roosevelta, 3 Maja do Goethego, bez obsługi przystanków: „Zabrze Plac Słowiański”, Zabrze Webera”, „Zabrze Ogród Botaniczny [n/ż]”, „Zabrze Stadion”, „Zabrze Czołgistów”, „Zabrze Struga”, „Zabrze Matejki”, „Zabrze Hala Sportowa”, „Zabrze Ślęczka” i „Zabrze Jagiełły”. Natomiast tymczasowo będą obsługiwane przystanki: „Zabrze Damrota”, „Zabrze de Gaulle’a” (przy ulicy Wolności), „Zabrze Komenda Policji” i „Zabrze Politechnika Śląska”.

Osoby chcące dojechać do niżej wymienionych rejonów Knurowa mogą skorzystać z przejazdów następujących linii:

 • Osiedle Wojska Polskiego, Osiedle 1000-Lecia: linie nr 194 – przystanek „Knurów Szpitalna Rondo” lub 710 – przystanek „Knurów Al. Lipowa”.
 • Kolonia: linie: nr 47, 120, 636 – przystanek „Knurów Dworcowa”.
 • Szczygłowice: linia nr 194 - przystanek „Wilcza Nieborowicka” lub w kierunku Czerwionki-Leszczyny przystanek „Szczygłowice Kościół”.
 • Krywałd: linia nr 194 – przystanek „Krywałd Przejazd Kolejowy” lub „Krywałd Rybnicka”.
 • Centrum Knurowa: linia nr 194 – przystanek „Knurów Wilsona”.

 Chełm Śląski (planowana godzina przejazdu: 15:01-15:09) Górnośląska (DW788), ul. Karłowicza, ul. Zgody, ul. Chełmską, ul. Wieniwaskiego, wjazd do miasta Lędziny (planowana godzina przejazdu: 15:09-15:21), ul. Szenwalda, ul. Jagiellońską, ul. Pokoju, ul. Lędzińską wjazd do miasta Bieruń (planowana godzina przejazdu: 15:21-15:34), ul. Lędzińską, ul. Oświęcimską, ul. Krakowską, ul. Chemików.

         Informujemy, że w ww. miastach,  podane godziny poprzedzone zostaną wcześniejszymi włączeniami ruchu kołowego, które określane są przez zarządców dróg na ok. 60 - 90 minut przed godziną przyjazdu i ok. 60 minut po godzinie przejazdu wyścigu.

 Zmiany dla linii autobusowych nr: 166, 149, 931, 995

Linia nr 149 – w godzinach 13:30 – 15:40 kursować będzie wyłącznie w relacji „Katowice Aleja Korfantego” – „Chełm Śląski Fawent”.

Linia nr 166 – w godzinach 13:30 -16 zostanie zawieszona w kursowaniu.

Linia nr 931 - w godzinach 13:30 – 14:40 kursować będzie wyłącznie w relacji „Katowice Zawodzie Pętla” – „Lędziny Kopalnia Ziemowit”, bez obsługi rejonu przystanku „Lędziny Pomnik”.

Linia nr 995 - w godzinach 13:30 – 14:40 kursować będzie wyłącznie w relacji od Mysłowic do przystanku – „Lędziny Kopalnia Ziemowit”, bez obsługi bez obsługi rejonu przystanku „Lędziny Pomnik”.

 

Poniżej przedstawiamy trasę przejazdu IV etapu Tour de Pologne 2017 od wjazdu na obszar KZK GOP:

Przejazd poza obszarem KZK GOP (planowana godzina przejazdu: 13:15 – 17:30), wjazd do dzielnicy Rybnika – Kamienia (planowana godzina przejazdu: 17:30 – 17:49), ul. Robotniczą, Rondo Ukraińskie, ul. Pojdy, wjazd do miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny – Książenice, ul.Pojdy (planowana godzina przejazdu: 17:34 – 17:53), wjazd do miasta Knurów (planowana godzina przejazdu: 17:39 – 17:59), ul. Książenicką, Aleją Piastów, ul. Lignozy, ul. Zwycięstwa, ul. Michalskiego, ul. Niepodległości,  ul. 1 Maja, ul. Wilsona, ul. Szpitalną, ul. Kosmonautów, ul. 1 Maja, wjazd do miasta Gliwice (planowana godzina przejazdu: 17:56 – 18:17) ul. Knurowską, ul. Rolników, ul. Bojkowską, wjazd do gminy Gierałtowice (planowana godzina przejazdu: 18:04 – 18:25) ul. Korfantego, ul. Gierałtowicką, ul. Makoszowską, wjazd do miasta Zabrze (planowana godzina przejazdu: 18:10 – 18:32) ul. Legnicką, ul. Makoszowską, ul. Winklera, rondo Sybiraków, ul. de Gaulle’a, ul. Reymonta, DW902, rondo Sybiraków ul. de Gaulle’a (3 okrążenia), planowane zakończenie przejazdu: 18:46 – 19:10).  

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję