Przejdź do treści strony
Data obowiązywania od: 07.10.2018 r. do 07.10.2018 r.

Zmiany w komunikacji miejskiej na czas biegu ulicznego „PKO Silesia Marathon 2018” oraz „PKO Silesia Półmaraton 2018”


Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w dniu 7 października (niedziela) nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dla potrzeb organizacji biegów ulicznych „PKO Silesia Marathon 2018” oraz „PKO Silesia Półmaraton 2018”.

W dniu 7 października 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 (niedziela) odbędzie się bieg uliczny pn. „PKO SILESIA MARATON 2018”, którego trasa przebiegać będzie ulicami miast: KATOWICE – Złota, Bukowa, Krzyżowa, Ściegiennego, Chorzowską, przez Rondo im. gen. Jerzego Ziętka (północna jezdnia), al. Roździeńskiego (północną jezdnią), Dudy-Gracza, 1 Maja, Graniczną, Pułaskiego, Lotnisko, wewnętrzne alejki Doliny Trzech Stawów, Francuską, Trzech Stawów, Gospodarczą, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarską, Nałkowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Mysłowicką, MYSŁOWICE – Mikołowską, Obrzeżną Zachodnią, KATOWICE – Oswobodzenia, Lwowską (jezdnia zachodnia), Bednorza, Roździeńską, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, pl. Skargi, Katowicką, KATOWICE – Telewizyjną, Bytkowską, CHORZÓW Park Śląski – wewnętrzne alejki Paku Śląskiego z metą na Stadionie Śląskim.

Trasa biegu będzie wymagać całkowitego wstrzymania ruchu kołowego oraz funkcjonowania komunikacji publicznej, która wprowadzana będzie zgodnie z poniższym opisem, tj.:

 • od ok. godziny 8:30 do ok. 11:00, rejon ul. Chorzowskiej,
 • od ok. godziny 8:30 do ok. 10:00, rejon Osiedla Paderewskiego, Muchowca) Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska),
 • od ok. godziny 9:00 do ok. 11:30, rejon dzielnic: Giszowiec, Nikiszowiec, Janów, Szopienice, Burowiec oraz miasta Mysłowice (ulice: Gospodarcza, Dobrego Urobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarska, Naukowskiej, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka, miasto Mysłowice – Mikołowska, Obrzeżna Zachodnia, ponownie miasto Katowice – Oswobodzenia, Lwowska, Bednorza, Roździeńska,
 • od ok. godziny 10:00 do ok. 13:00, rejon dzielnic: Zawodzie, Bogucice, Dąbrówka Mała (ulice: 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich),
 • od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00, rejon miasta Siemianowice Śląskie (ulice: Mysłowicka, Powstańców, Fitznerów, Głowackiego, Sienkiewicza, plac Skargi, Katowicka)
 • od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00 rejon miasta Katowice, tj. ulic: Telewizyjna i Bytkowska - wstrzymana zostanie możliwość przejazdu z Siemianowic Śląskich do Katowic z wykorzystaniem przejazdu ww. ulicami (objazd przez miasto Chorzów, ul. Parkową z obsługą tymczasowego przystanku autobusowego „Chorzów Skansen”). W tych godzinach katowickie dzielnice: Józefowiec, Koszutka oraz Dąb obsługiwane będą przez tymczasowo uruchomione linie autobusowe oznaczone jako S1 i S2.

                W związku z ww. okresowymi wstrzymaniami ruchu kołowego na ww. ulicach, wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr: 0, 5, 6, 7, 11, 18, 22, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 91, 109, 110, 149, 154, 177, 190, 193, 222, 223, 292, 296, 600, 657, 662, 672, 673, 674, 801, 807, 808, 814, 815, 820, 835, 840, 900, 910, 911, 920, 930, 931, według poniższego zestawienia. Wystąpią również utrudnienia w  realizacji komunikacji tramwajowej, tj. linii nr: 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 33 i 43, które spowodowane będą krótkotrwałymi wstrzymaniami możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowań ulic:

 • Chorzowska – Ściegiennego,
 • Chorzowska – al. Korfantego – Rondo im. Jerzego Ziętka,
 • Dudy-Gracza – Warszawska, 1 Maja,
 • Bednorza – Lwowska – Wiosny Ludów,
 • 1 Maja (rejon pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu).

Miasto Katowice:

Od ok. 8:30 do ok. 11:00 wyłączona z ruchu kołowego zostanie północna jezdnia  ul. Chorzowskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Stęślickiego do skrzyżowania z ul. Ściegiennego). Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 6, 7, 23, 110, 193, 673, 674, 820 i 840.

Linie nr: 6, 820 i 840 - w kierunku Chorzowa – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Mickiewicza” pojadą ulicami: Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linie nr: 7, 23, 673 i 674 - w kierunku Osiedla Tysiąclecia – po obsłudze przystanku „Katowice Plac Wolności”/"Katowice Mickiewicza" pojadą ulicami: Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie będą obsługiwać przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej, tj. „Katowice Dąbrówki” oraz Załęże Dwór”.

Linia nr 110 - w kierunku Siemianowic Śląskich – po obsłudze przystanku „Katowice Plac Wolności” autobusy pojadą ulicami: Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej, zjazd w prawo w kierunku Silesia City Center, Baildona, Chorzowską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Kościół”. W czasie braku możliwości przejazdu od ul. Bytkowskiej do ul. Wróblewskiego, autobusy tej linii kursować będą przez Chorzów i Chorzów Stary.

Linia nr 193

 • w kierunku Osiedla Witosa – po obsłudze przystanku „Koszutka Iłłakowiczówny” autobusy pojadą ulicami Misjonarzy Oblatów NMP i Sokolską, do włączenia na swoją rozkładowa trasę na przystanku „Katowice Sokolska”. Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanek zlokalizowany na trasie objazdowej, tj. „Katowice Chorzowska”,
 • w kierunku Wełnowca - po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą  bezpośrednio ulicą Sokolską i Misjonarzy Oblatów NMP, do włączenia na swoja rozkładową trasę na przystanku „Koszutka Kościół” (stanowisko przed skrętem w ul. Iłłakowiczówny, obsługiwane przez m.in. linie nr: 0, 30, 168, 296).

Linia nr 662 – rozpocznie kursowanie od godz. 15:12 (przystanek „Dąb Silesia City Center”).

 

Od 8:50 do 11:50 nastąpi chwilowe wyłącznie z ruchu kołowego ul. Roździeńskiego wraz ze skrzyżowaniami z ul. Dudy-Gracza i ul. Dobrowolskiego. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać chwilowych postojów dla autobusów linii nr: 30, 40, 61, 76, 77, 149, 154, 673, 801, 807, 808, 814, 815, 835, 920, bez konieczności zmian przebiegu tras przejazd w centrum Katowic.

 

Od ok. 8:30 do ok. 10:00 zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:  Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać zmian w  przebiegu tras linii autobusowych nr: 51, 110, 672, 674 i 910.

Linie nr: 672 i 674

 • w kierunku Giszowca – po obsłudze przystanków: „Katowice Jagiellońska” oraz „Katowice Powstańców Przychodnie” autobusy pojadą bezpośrednio ul. Francuską do drogi zbiorczej autostrady A-4 (obsługa tymczasowego przystanku „Katowice Górnośląska Os. Paderewskiego”), następnie pojadą bezpośrednio ul. Pszczyńską. Linie nie będą obsługiwać przystanków na Osiedlu Paderewskiego oraz przy Centrum Handlowym Trzy Stawy. W zamian obsługiwać będą wszystkie przystanki zlokalizowane na trasie objazdowej,
 • w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzanna [n/ż]” autobusy zostaną skierowane bezpośrednio Aleją Górnośląską, do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji).

Linie nr 51 i 110 – w ww. godzinach nie będą obsługiwać przystanków na Osiedlu Paderewskiego i zostaną bezpośrednio skierowane ul. Francuską z zakończeniem relacji linii nr 110 na przystanku „Katowice Ceglana Szpital Kliniczny”.

Linia nr 910 – kursować będzie z pominięciem obsługi Osiedla Paderewskiego oraz Centrum Handlowego Trzy Stawy, tj. z wykorzystaniem przejazdu ulicami: Francuską, Damrota, Powstańców, Francuską.

 

Od ok. 09:00 do ok. 11:30 zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:  Gospodarcza, Górniczego Dorobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Naukowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 30, 72, 74, 109, 292, 920 i 930.

Linia nr 30:

 • w kierunku Giszowca – po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” autobusy pojadą ul. Sokolską, przez podziemny dworzec autobusowy, następnie ulicami: Dworcową, Plac Miarki, Jagiellońską, Powstańców, Francuską, do drogi zbiorczej autostrady A-4 (obsługa tymczasowego przystanku „Katowice Górnośląska Os. Paderewskiego”), następnie pojadą bezpośrednio ul. Pszczyńską do przystanku „Giszowiec Kopalnia”,
 • w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Giszowiec Karolinki” autobusy pojadą ul. Pszczyńską, Aleją Górnośląską, do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji).

Linie nr 72 w ww. godzinach nie będzie kursować.

Linia nr 70

 • w kierunku Borek – po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Roździeńskiego, zjazd celem obsługi przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”, Hallera, do włączenia się na swoją rozkładową trasę,
 • w kierunku Osiedla Witosa – po obsłudze przystanku „Burowiec Szpital” autobusy pojadą ul. Hallera, Roździeńskiego, tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowską, zawróci w rejonie Silesia City Center, dalej pojedzie ul. Chorzowską, Sokolską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę.

Linia nr 74 – jadąc od strony Chorzowa zakończy relację na przystanku „Michałkowice Plac 11 Listopada”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii. Linia nie będzie wówczas obsługiwała odcinka od Michałkowic do Zawodzia.

Linia nr 109

 • w kierunku Janowa – po obsłudze przystanku „Dąb Kościół”, autobusy pojadą bezpośrednio ul. Chorzowską, przejazd Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Roździeńskiego, zjazd celem obsługi przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”, Hallera, do przystanku „Borki Pętla”,
 • w kierunku Osiedla Witosa – po obsłudze przystanku „Borki Pętla”, autobusy pojadą ul. Hallera, Roździeńskiego, tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Kościół”.

Linia nr 292:

 • od strony Ligoty - zakończy relację na przystanku „Giszowiec Kościół”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii,
 • od strony Mysłowic– po obsłudze centrum Mysłowic zakończy relację na przystanku „Mysłowice Towarowa”.

W podanych godzinach nie będzie możliwości przejazdu tą linią pomiędzy miastem Mysłowice a Katowice

Linia nr 900 rozpocznie kursowanie o godz.10:44 z przystanku "Katowice Dworzec" w kier. Osiedla Witosa.

Linia nr 920 będzie kursować w skróconej relacji, tj. „Katowice Aleja Korfantego” – „Giszowiec Kościół”.

Linia nr 930 rozpocznie kursowanie od godz. 12:32 (przystanek „Katowice Dworzec”).

 

Od ok. 10:00 do ok. 13:10 zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:  Bednorza, Roździeńska, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 11, 18, 61, 66, 109, 177, 600, 657, 911 i 931.

 

Linie nr: 11, 61, 177, 657, 911

 • w kierunku Dąbrówki Małej – po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą przez Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Roździeńską, zjazd w ul. Hallera (obsługa przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”), Strzelców Bytomskich, do włączenia  się  na swoje rozkładowe trasy. Linia nr 177 zostanie skierowana do pętli autobusowej zlokalizowanej na przystanku „Dąbrówka Mała Nowosam”,
 • w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Dąbrówka Mała Oczyszczalnia” (linie nr: 11, 61) oraz „Dąbrówka Mała Żyzna [n/ż]” (linie nr 177 i 657), autobusy pojadą ulicami: Strzelców Bytomskich, Roździeńskiego, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowską, do włączenia się na trasę na ul. Sokolskiej. 

Linia nr 91 pojedzie trasą objazdową przez Czeladź.

Linia nr 600 od strony przystanku Katowice ceglana Szpital Kliniczny zostanie skrócona do przystanku Bogucice Wróblewskiego.

Linie nr: 18, 66, 931 – będą kursować na wydłużonej relacji do przystanku „Katowice Aleja Korfantego”. Autobusy tych linii zostaną skierowane bezpośrednio ul. Bagienną bez obsługi dzielnicy Zawodzie.

 

Miasto Mysłowice

 Od ok. 9:40 do ok. 11:40 maraton przebiegać ulicami Obrzeżną Zachodnią i Mikołowską, co spowoduje zmianę tras przejazdu dla linii autobusowych nr 76 i 292.

Linia nr 76

 • w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Bończyk Kościół”, autobusy pojadą ulicami: Bończyka, Katowicką i Bagienną. Dzielnice: Janów, Wilhelmina i Zawodzie nie będą obsługiwane.
 • w kierunku Mysłowic – po obsłudze przystanku „Wilhelmina Krakowska [n/ż]” autobusy pojadą ulicami: Bagienną, Katowicką, Bończyka, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Bończyk Kościół”.

Linia 223  od strony Mysłowic zostanie skrócona do przystanku "Ćmok Pętla"

Linia nr 292:

 • od strony Ligoty - zakończy relację na przystanku „Giszowiec Kościół”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii,
 • od strony Mysłowic– po obsłudze centrum Mysłowic zakończy relację na przystanku „Mysłowice Towarowa”.

W podanych godzinach nie będzie możliwości przejazdu tą linią pomiędzy miastem Mysłowice a Katowice

 

Miasto Siemianowice Śląskie

 Od ok. 10:00 do ok. 14:00 maraton będzie przebiegać ulicami: Mysłowicką, Powstańców, Fitznerów, Sienkiewicza, Plac Skargi, Katowicką. Powyższa organizacja ruchu będzie wymagać zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 0, 5, 22, 27, 43, 50, 72, 74, 190, 196 i 222.

Linie nr: 5, 27 i 43

 • w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Michałkowice Bank” autobusy pojadą ulicami: Kościelną, Oświęcimską, Wróblewskiego, następnie dokonywać będą przejazdu przez miasto Chorzów ulicami: Siemianowicką, Kościuszki, Parkową, Chorzowską, do włączenia się na przystanku „Katowice Sokolska”.
 • w kierunku Michałkowic/Czeladzi – po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą przez miasto Chorzów ulicami: Chorzowską, Parkową, Siemianowicką, Wróblewskiego, Oświęcimską, Kościelną, bez obsługi przystanku centrum Siemianowic Śląskich. 

Autobusy tych linii będą obsługiwać wszystkie przystanki zlokalizowane na wytyczonej trasie objazdowej.

Linie nr: 0, 50

 • w kierunku centrum Siemianowic Śląskich – po obsłudze przystanku „Siemianowice Kopalniana” zostaną skierowane ulicami: Kopalnianą, Bohaterów Westerplatte i Michałkowicką,
 • w kierunku Katowic – po obsłudze przystanku „Siemianowice Plac Skargi” zostaną skierowane ulicami: Waryńskiego, Kapicy, Wróblewskiego, następnie dokonywać będą przejazdu przez miasto Chorzów, ul. Siemianowicką, Kościuszki, Parkową, Chorzowską, do włączenia się na przystanku „Katowice Sokolska”

Linia 296 w obu kierunkach kursować będzie ulicami: Chorzowską w Katowicach i Parkową w Chorzowie z pominięciem przystanków w Józefowcu.

Linia nr 22 zakończy relację na przystanku „Bytków Kapicy”, który będzie przystankiem końcowym i początkowym dla autobusów tej linii.

Linie nr 72 i 222 – w ww. godzinach nie będzie kursować.

Linia nr 74 – od strony Chorzowa – w ww. godzinach zakończy relację na przystanku „Michałkowice Fabud”.

Linia nr 190 – od strony Chorzowa – w ww. godzinach zakończy relację na Osiedlu Węzłowiec. Linia w tym czasie nie będzie obsługiwać odcinka od Węzłowca do centrum Siemianowic Śląskich.

Linia nr 196 – po obsłudze przystanku „Bytków Watoły”, autobusy zostaną skierowane ulicami: Bohaterów Westerplatte, Wieczorka, Michałkowicką, Plac Wolności, do ul. Świerczewskiego.

 

W związku z ww. organizacją tras przejazdu oraz koniecznością zabezpieczenia możliwości przemieszczania się z katowickich dzielnic: Koszutka, Józefowiec i Dąb do centrum Katowic, zostaną uruchomione dwie tymczasowe linie autobusowe oznaczone jako S1 i S2, które kursować będą w relacjach:

Linia nr S1 – „Katowice Dworzec” – „Wełnowiec Kolonia Agnieszki” z obsługą przystanków: „Katowice Dworzec”, „Katowice Plac Wolności”, „Katowice Sokolska”, „Katowice Chorzowska”, „Koszutka Kościół”, „Koszutka Iłłakowiczówny”, „Józefowiec Szczecińska”, „Józefowiec Szpital”, „Kolonia Agnieszki Promienna”.

Linia nr S2 - „Katowice Dworzec” – „Wełnowiec Kolonia Agnieszki” z obsługą przystanków: „Katowice Dworzec”, „Katowice Plac Wolności”, „Katowice Sokolska”, „Katowice Chorzowska”, „Koszutka Kościół”, „Koszutka Iłłakowiczówny”, „Józefowiec Cmentarz”, „Józefowiec Jabłoniowa”, „Józefowiec Sciegiennego”, „Dąb Krzyżówa”, „Józefowiec Osiedla”, „Józefowiec Szpital”, „Kolonia Agnieszki Promienna”.

 

Dodatkowo informujemy, że według zapewnień organizatora, funkcjonowanie komunikacji tramwajowej na obszarze miast Katowice i Siemianowice Śląskie odbywać się będzie bez ograniczeń. Podlegać będzie jedynie chwilowym wstrzymywaniom ruchu, co może skutkować kilkuminutowymi rozbieżnościami w stosunku do rozkładowych godzin odjazdu.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w biegach 9 edycji "Silesia Marathon" są zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat za przewóz komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP 6 i 7 października (sobota i niedziela). Do bezpłatnych przejazdów uprawniać będzie numer startowy.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję