Przejdź do treści strony

Komunikacja 3/2014

Czasopismo: Komunikacja Publiczna Numer wydania: 3/2014 Data wydania: 2014-08-27

Podziękuj swojemu kierowcy!


Wszyscy na pewno pamiętamy z dzieciń­stwa bajkę o trzech czarodziejskich słowach, które sprawiają, że lepiej nam się żyje. „Pro­szę", „dziękuję" i „przepraszam" to słowa klu­cze, które w relacjach z innymi otwierają na­prawdę wszystkie drzwi. Jak to się ma jednak do komunikacji publicznej? Często zapomi­namy o tym, że wokół nas są tacy sami lu­dzie jak my, którzy oczekują szacunku, zro­zumienia i... uśmiechu. Także w komunikacji miejskiej! Te trzy słowa, które dobrze znamy, mogą spowodować, że komunikacją miejską będzie się podróżować po prostu przyjem­niej. A kierowcy, dzięki którym bezpiecznie docieramy do celu podróży, chcieliby poczuć się docenieni. Tym bardziej cieszy, że to wła­śnie pasażerowie wymyślili kampanię „Czy podziękowałeś ostatnio kierowcy?" i specjal­ny portal transitdriverday.com.

Akcja narodziła się w USA, w wyniku ob­serwacji ciężkiej pracy kierowców autobu­sów. Jej pomysłodawcą jest Hans Gerwitz, obecnie mieszkający w Holandii. Dziękowa­nie kierowcom komunikacji miejskiej za ich ciężką i odpowiedzialną pracę to główny cel tej inicjatywy. Twórcy kampanii chcą rów­nież zwiększyć świadomość społeczeństwa i pokazać wszystkim, jak ważna jest praca kierowców oraz że należy im się szacunek na co dzień, a nie tylko od święta. Zachęcam do lektury tekstów Marka Sieczkowskiego z działów: „Gorący temat" i „Liderzy rynku".

W spółce Tramwaje Śląskie praca wre peł­ną parą. Spośród 27 zadań inwestycyjnych i 2 zadań taborowych na rozpoczęcie cze­kają już tylko dwa. Pozostałe są w trakcie re­alizacji lub zostały zakończone. Dużą zmia­ną, która cieszy przede wszystkim mieszkań­ców aglomeracji górnośląskiej, jest odbudo­wa torowiska linii numer 7. Przedsięwzię­cie kosztowało ponad 16 milionów złotych netto i objęło budowę dwutorowego frag­mentu linii na długości 2,5 kilometra. Nigdy wcześniej w ponadstuletniej historii tej tra­sy linia nie była dwutorowa. Taką propozy­cję złożyły władzom Bytomia Tramwaje Ślą­skie w momencie, gdy jasne stało się, że li­nia zostanie odbudowana. Udało się. To też dowód na to, że realizowany projekt jest nie tylko odtworzeniem tego, co było, ale także usprawnieniem ruchu i unowocześnieniem układu linii Tramwajów Śląskich.

Poza 27 zadaniami inwestycyjnymi spół­ka Tramwaje Śląskie zmienia również tabor. Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym przez pasażerów zadaniem jest zakup no­wych tramwajów. Przetarg na dostarcze­nie wagonów został rozstrzygnięty pod ko­niec października 2012 roku. Wygrała go fir­ma PESA Bydgoszcz SA, która zapropono­wała wagon z rodziny Twist. Na realizację ca­łego zamówienia producent miał dwa lata, a pierwszy wagon dotarł do Tramwajów Ślą­skich pod koniec listopada 2013 roku. Wa­gon, oznaczony jako Twist Step 2012N, zo­stał dostosowany do specyfiki sieci śląsko­-zagłębiowskiej i do konkretnych wymogów Spółki. Sami pasażerowie w internetowym głosowaniu decydowali o wyglądzie syste­mu wizualnej informacji pasażerskiej, grafi­ce na siedzeniach, kolorystyce wnętrza i na­zwach nowych wagonów. Z 30 zamówio­nych w Bydgoszczy wagonów do Tramwajów Śląskich dostarczonych zostało ich już 20.

Pojawienie się Twistów to nie jedyna zmiana, jeśli chodzi o nowe wagony. Gruntowną mo­dernizację przeszło 75 wysłużonych wago­nów serii 105 firmy Konstal. Większość z nich zyskało drugie życie i z powodzeniem wozi pasażerów w całej aglomeracji. Nowe i zmo­dernizowane tramwaje idealnie wpisują się w promowane przez tramwajową spół­kę hasło „Tramwajem Naturalnie". Są dowo­dem na to, że transport tramwajowy jest pro­ekologiczny. Zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, potęgowane przez odzysk energii w trakcie hamowania wpły­wa nie tylko na niższe koszty eksploatacji, lecz również na ochronę środowiska.

Więcej o zmianach i działaniach Tramwajów Śląskich przeczytać można w artykule An­drzeja Zowady „Nowa jakość na torach". Za­chęcam do zapoznania się z nowym nume­rem „Komunikacji Publicznej".

Życzę zajmującej lektury!

 

Artykuly

 • Nowa jakość na torach

  Autor: Andrzej Zowada, strony: 8-13

  Jesienią 2012 roku Tramwaje Śląskie przystąpiły do realizacji projektu inwestycyjnego, którego efektem będzie znacząca poprawa standardu świadczonych przez spółkę usług. W niektórych miejscach pasażerowie już cieszą się nową jakością, w innych obserwują postępy trwających robót, a to jeszcze nie wszystko.


 • Czy podziękowałeś ostatnio kierowcy?

  Autor: Marek Sieczkowski, strony: 14-15

  "Proszę", "dziękuję", "przepraszam" - zaledwie trzy słowa, które mogą spowodować, że komunikacja miejską będzie podróżować się nam wszystkim po prostu przyjemniej. Kampanie mające na celu ocieplenie wizerunku pracowników transportu publicznego uświadamiają, że w pociągu, metrze, tramwaju czy autobusie pracują ludzie, tacy sami jak my - pasażerowie.


 • Wystarczy zwykłe "dziękuję"!

  Autor: Marek Sieczkowski, strony: 16-18

  Dziękowanie kierowcom komunikacji miejskiej za ich ciężką i odpowiedzialną pracę powinno się odbywać codziennie. O tej jakże ciekawej inicjatywie oraz dniu podziękowań dla kierowców opowiada inicjator kampanii "Transit Driver Day".


 • Nowe prawa dla niepełnosprawnych pasażerów

  Autor: Jędrzej Klatka,

  Od 1 marca 2013 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) 2006/2004.


 • Zastosowanie technologii dronów w transporcie publicznym

  Autor: Karolina Lubieniecka-Kocoń, Paweł Kocoń, strony: 22-29

  Transport publiczny jest dziedziną ludzkiej aktywności, która ciągle ewoluuje, od swych początków po czasy obecne, absorbując zmieniającą się rzeczywistość technologiczną i techniczną, wdrażając do swoich usług nowe narzędzia i środki transportowe oraz urządzenia, których głównym celem jest raczej wspieranie głównych działań organizatorów transportu, niż jego oferowanie.


 • Zajezdnia "samozarządzająca"

  Autor: Katarzyna Lesińska, strony: 30-33

  Aby odpowiednie, przewidziane w rozkładzie jazdy tramwaje punktualnie opuściły zajezdnie i wyjechały na swoje trasy, potrzebny jest sprawny system zarządzania taborem. Do tej pory składał się on z dyspozytorów, zarządzających ruchem pojazdów w zajezdni.


 • Ecodriving - nowoczesny styl kierowania

  Autor: Krzysztof Wójcik, strony: 34-36

  Wraz z postępem cywilizacji dostrzegamy,, jak ważna w naszym świecie jest ekologia i ekonomia. Zauważamy, iż w perspektywie lat bycie "eko" może nam przynieść wiele korzyści.


 • I wiesz, kiedy odjedzie

  Autor: Emil Markowiak, strony: 37-39

  System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) to nowa era prezentacji rozkładów jazdy, którego najbardziej widocznym elementem stały się 72 elektronicznej tablice.


 • W przededniu przebudowy

  Autor: Piotr T. Nowakowski, strony: 40-46

  Stolica stanu Oklahoma to ośrodek handlu i bankowości oraz miejsce urodzenia Johna Talbota, katolickiego mnicha i gitarzysty. Jeśli chodzi o transport - ważny węzeł kolejowy krzyżujących się linii z północy na południe i ze wschodu na zachód. Bliskie sąsiedztwo geograficznego w centrum Stanów Zjednoczonych. Tak można w skrócie scharakteryzować miasto Oklahoma City.


 • Powrót do przeszłości

  Autor: Emil Markowiak, strony: 47-49

  W hali będzińskiej zajezdni autobusowej jest bardzo cicho. Pojazdy lśnią świeżą farbą i sprawiają wrażenie, jakby zjechały z taśmy produkcyjnej. Wszędzie jest bardzo czysto i nie ma tu krzątających się mechaników. Bo nie jest to zwykła zajezdnia, ale otwarta właśnie Izba Tradycji Komunikacji Miejskiej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.


 • Chodzę swoimi ścieżkami

  Autor: Katarzyna Migdoł-Rogóż, strony: 50-52

  Jest niezależna. Nie lubi standardów, mody i powtarzalności. W życiu zawsze stosuje nietypowe rozwiązania. Opowiada o tym, co jest dla niej najważniejsze w życiu i pracy zawodowej.


 • Przejrzyście o transporcie

  Autor: Emil Markowiak,

  Na przełomie maja i czerwca KZK GOP przywitał pasażerów nową stroną internetową. Strona zmieniła kolorystykę. Jest teraz jaśniejsza i bardziej przejrzysta, co powinno korzystnie wpłynąć na łatwość znalezienia potrzebnych informacji.


 • Pociągiem na Bałkany

  Autor: Radosław Gielo,

  Chorwacja i Czarnogóra to bardzo popularne kierunki wakacyjnych podróży polskich turystów. Najchętniej samolotem (drożej) lub samochodem (taniej), dla wytrwałych i ambitnych - pociągiem, nawet do Albanii czy Grecji. Koleją możemy zwiedzić też Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę.


 • O komunikacji bez zrozumienia

  Autor: Mateusz Babak, strony: 64

  Rozmawiałem niedawno ze znajomymi z Warszawy. Jeden z tematów: komunikacja miejska. Moi rozmówcy zbyli wzruszeniem ramion uznanie dla niezłej sprawności systemu w stolicy, zwykle sporej prędkości jazdy czy zunifikowanego malowania pojazdów. Chcieli wiedzieć, na czym polegają problemy w województwie Śląskim.


 • Radość z tramwaju. Znak nowych czasów?

  Autor: Przemysław Jedlecki, strony: 65

  W niektórych miejscach mamy do czynienia z prawdziwym renesansem tramwaju. Tramwaj nie jest zwykłym środkiem transportu. To wynalazek, który tak naprawdę "czyni miasto". Dla wielu to wręcz ekskluzywny i ruchomy mebel miejski.


 • Przyszło nowe, czyli cieszyć się, czy może płakac

  Autor: Michał Wroński, strony: 66

  Równolegle z kontynuacją wymiany taboru trzeba jak najszybciej zabrać się za kolejne nieodrobione jeszcze zadanie domowe, czyli sprawić, żeby autobusy i tramwaje zyskały bardziej uprzywilejowaną pozycję w ruchu miejskim.


Ostatnie wydania

3/2018

3/2018

2/2018

2/2018

1/2018

1/2018

4/2017

4/2017

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję