Przejdź do treści strony
Data publikacji: 03.04.2018

Cennik


Na mocy Porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Gminą Miasta Tychy oraz Gminą Rudziniec, papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych (Cennik A tabela I oraz III), a także elektroniczne bilety okresowe zapisane na Karcie ŚKUP (Cennik B tabela 1 oraz 2) obowiązują na liniach organizowanych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Cennik jest wyciągiem z taryfy obowiązującej od 01.04.2018


Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług

 

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

I.                        Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

1.     Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60

3,20 zł

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40

 

W pojazdach komunikacji miejskiej sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.

 

II.                        Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

 

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu)

Odległość w km

Opłata za przewóz osób

Opłata za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

2,20 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

2,80 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,10 zł

1,55 zł

3,10 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,70 zł

1,85 zł

3,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

4,20 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,40 zł

2,20 zł

4,40 zł

powyżej 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

4,60 zł

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

1.                 Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku - ceny promocyjne

 

SYMBOL

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

1m/20 min

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 3,00 zł

 1,50 zł

 

3,00 zł

 

2m/40 min

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 3,60 zł

 1,80 zł

>3m/90 min

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 4,40 zł

 2,20 zł

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd wg taryfy strefowo-czasowej na podstawie biletu zapisanego na Karcie ŚKUP lub zakupionego z elektronicznej portmonetki w kasowniku, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

 

III.                         Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych - ceny promocyjne

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 3,00 zł

     1,50

 3,00

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 3,60 zł

     1,80

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 4,40 zł

     2,20

 

 

CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE)

I. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe zapisane na Karcie ŚKUP

1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy, 24 - godzinny

14 zł

7 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy, 7 - dniowy

44 zł

22 zł

SM/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy,30 - dniowy

93 zł

46,50 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy,

30 - dniowy

138 zł

69 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi i trolejbusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin) 30 - dniowy

126 zł

63 zł

SM/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy

90 - dniowy

236 zł

118 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy,

90 - dniowy

344 zł

172 zł

 

2. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej karty ŚKUP

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy, 24 - godzinny

14 zł

7 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy, 7 - dniowy

44 zł

22 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo - tramwajowo - trolejbusowy,

30 - dniowy

168 zł

84 zł

UWAGA: Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabele 1 i 2 aktywuje się poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu lub w kasowniku podczas pierwszego przejazdu. Ze względu na brak Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, pasażerowie MZK Tychy powinni kupować bilety ważne od wskazanej daty, chyba że pierwszy przejazd odbywają w pojeździe komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP lub MZKP Tarnowskie Góry i wówczas mogą aktywować bilet w kasowniku.

3. Elektroniczny bilet roczny ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, przeznaczony dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

R ­ 1

Bilet autobusowo - tramwajowy upoważniający do przejazdów na terenie całej sieci KZK GOP. Bilet jest przeznaczony do sprzedaży tylko i wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów określa Zarząd KZK GOP oraz umowa wykonawcza pomiędzy KZK GOP a operatorem z zaznaczeniem, iż bilet nie może być przekazany nikomu więcej niż pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP.

206,25 zł

 

4. Elektroniczne bilety sprzedawane na podstawie umów z gminami tworzącymi KZK GOP

KZK GOP może prowadzić sprzedaż elektronicznych biletów dostępnych na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, które są dystrybuowane przez gminy należące do KZK GOP na podstawie umowy między KZK GOP a gminami. Bilety upoważniają do przejazdów komunikacją miejską zgodnie z zakresem wynikającym z ich rodzaju i są przeznaczone dla grup osób uprawnionych wskazanych przez gminy. Szczegółowe warunki dystrybucji biletów, udzielany gminom upust oraz ogólne warunki umowy z gminami określa Zarząd KZK GOP w odrębnej uchwale.

5.

Roszczenia dotyczące niewłaściwego funkcjonowania promocji od pasażerów, którzy zakupili elektroniczny bilet okresowy do dnia 31 marca 2018 roku, nie będą uwzględniane, jeśli od dnia wystąpienia zgłaszanych nieprawidłowości do chwili zgłoszenia minęło więcej niż 60 dni.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję