Przejdź do treści strony
Data publikacji: 03.04.2018

Cennik


Na mocy Porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, zawartego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach, Gminą Miasta Tychy oraz Gminą Rudziniec, papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych (Cennik A tabela I oraz III), a także elektroniczne bilety okresowe zapisane na Karcie ŚKUP oraz średniookresowe kupowane za pomocą telefonów komórkowych lub papierowe (Cennik B tabele 1-4) obowiązują na liniach organizowanych przez KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy.


Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług

 

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

I.                        Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem - nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

1.     Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60

3,20 zł

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40

 

W pojazdach komunikacji miejskiej sprzedaje się bilety w cenie 4,80 zł normalny i 2,40 zł ulgowy, uprawniające do podróży przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) oraz na całej trasie przejazdu pojazdem, w którym bilet został zakupiony.


 

II.                        Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

 

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) - nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

 

Odległość w km

Opłata za przewóz osób

Opłata za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

3,00 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,10 zł

1,55 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,70 zł

1,85 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,40 zł

2,20 zł

powyżej 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

2. Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku - ceny promocyjne (nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko)

SYMBOL

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

1m/20 min

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 3,00 zł

 1,50 zł

3,00 zł

 

2m/40 min

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 3,60 zł

 1,80 zł

>3m/90 min

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

 4,40 zł

 2,20 zł

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd wg taryfy strefowo-czasowej na podstawie biletu zapisanego na Karcie ŚKUP lub zakupionego z elektronicznej portmonetki w kasowniku, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

III.                        Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych - ceny promocyjne (nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko)

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagaży

Normalny

Ulgowy

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,00 zł

1,50

3,00

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 40 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,60 zł

1,80

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez 90 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,40 zł

2,20

 


CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE) -

I.  Bilety średniookresowe i długookresowe  

 

1. Bilet 24-godzinny uprawniający do przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, w tym dodatkowo liniami ekspresowymi na lotnisko, dostępny w formie papierowej w SADK lub w pojazdach linii ekspresowych na lotnisko oraz w formie elektronicznej (kupowany za pomocą telefonu komórkowego lub zapisany na  Karcie ŚKUP)

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Cena biletu

Normalny

Ulgowy

24h

Lotnisko

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet  24 - godzinny

14 zł

7 zł

UWAGA:

W pojazdach na liniach ekspresowych na lotnisko kierujący pojazdem sprzedaje bilety papierowe. Bilety te mają postać wydruku z urządzeń systemu ŚKUP zamontowanych w pojazdach, na których widnieje data oraz godzina rozpoczęcia obowiązywania biletu i nie wymagają wówczas kasowania. W przypadku awarii lub innej wyjątkowej sytuacji uniemożliwiającej sprzedaż i wydruk biletu z urządzeń systemu ŚKUP, kierujący pojazdem sprzedaje bilety papierowe wymagające skasowania albo, w przypadku braku odpowiednich kasowników, bilety na których oznacza datę i godzinę rozpoczęcia obowiązywania biletu.

 

2. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP - nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP

Normalny

Ulgowy

A - 7

Upoważnia do przejazdu  liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet  7 - dniowy

44 zł

22 zł

SM/ATT

Upoważnia do przejazdu liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet  30 - dniowy

93 zł

46,50 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu  liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet

30 - dniowy

138 zł

69 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 30 - dniowy

126 zł

63 zł

SM/ATT

Upoważnia do przejazdu  liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet 90 - dniowy

236 zł

118 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu  liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 90 - dniowy

344 zł

172 zł

 

3. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP - nie uprawniają do przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej karty ŚKUP

Normalny

Ulgowy

A - 7

Upoważnia do przejazdu  liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet  7 - dniowy

44 zł

22 zł

SC/ATT

Upoważnia do przejazdu  liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi (za wyjątkiem linii ekspresowych na lotnisko) na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet

30 - dniowy

168 zł

84 zł

UWAGA: Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabele 2 i 3 aktywuje się poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu lub w kasowniku podczas pierwszego przejazdu. Ze względu na brak Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, pasażerowie MZK Tychy powinni kupować bilety ważne od wskazanej daty, chyba że pierwszy przejazd odbywają w pojeździe komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP lub MZKP Tarnowskie Góry i wówczas mogą aktywować bilet w kasowniku.

 

4. Elektroniczne bilety długookresowe imienne uprawniające do przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej, w tym dodatkowo liniami ekspresowymi na lotnisko zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA BILETU

Normalny

Ulgowy

SC/ATT
Lotnisko

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet 30 - dniowy

180 zł

90 zł

SC/ATT
Lotnisko

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami autobusowymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, w tym liniami ekspresowymi na lotnisko na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet  90 - dniowy

440 zł

220 zł

UWAGA: Elektroniczne bilety okresowe, o których mowa w Cenniku B tabela 4 aktywuje się jedynie poprzez wskazanie daty aktywacji podczas zakupu biletu.

5. Elektroniczny bilet roczny ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, przeznaczony dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

R ­ 1

Bilet autobusowo - tramwajowy upoważniający do przejazdów na terenie całej sieci KZK GOP. Bilet jest przeznaczony do sprzedaży tylko i wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów określa Zarząd KZK GOP oraz umowa wykonawcza pomiędzy KZK GOP a operatorem z zaznaczeniem, iż bilet nie może być przekazany nikomu więcej niż pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP.

206,25 zł

 

6. Elektroniczne bilety sprzedawane na podstawie umów z gminami tworzącymi KZK GOP

KZK GOP może prowadzić sprzedaż elektronicznych biletów dostępnych na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, które są dystrybuowane przez gminy należące do KZK GOP na podstawie umowy między KZK GOP a gminami. Bilety upoważniają do przejazdów komunikacją miejską zgodnie z zakresem wynikającym z ich rodzaju i są przeznaczone dla grup osób uprawnionych wskazanych przez gminy. Szczegółowe warunki dystrybucji biletów, udzielany gminom upust oraz ogólne warunki umowy z gminami określa Zarząd KZK GOP w odrębnej uchwale.

II. Opłaty dodatkowe i opłata manipulacyjna

 

1.        W komunikacji miejskiej KZK GOP pobierane są opłaty dodatkowe w razie:

a.             braku ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,

b.             braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

c.             niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

d.             spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu.

2.        Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego w kwocie 3,20 zł, uprawniającego do przejazdu w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania, w następujący sposób:

a.             jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,

b.             jako 25-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

c.             jako 25-krotność tej ceny - za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

d.             jako 100-krotność tej ceny - za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu.

3.        W przypadku zapłaty gotówkowej na miejscu kontroli wysokość opłat obniża się nie więcej jednak niż o 50%, zaś uregulowanych do 7 dni od daty nałożenia opłaty obniża się nie więcej jednak niż o 25%, od wysokości opłat określonych w ust. 2 lit. a, b, c.

4.        Za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie §10 ust. 3 i 4 Taryfy pobierana jest opłata manipulacyjna. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub anulowaniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 20% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w ust. 2, przy czym nie mniej niż 15 zł.

5.        Do opłat dodatkowych określonych w ust. 2 lit. a, b, c dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 20 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) tj. 3,20 zł lub w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego: 1,60 zł. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję