Przejdź do treści strony
Data publikacji: 19.08.2018

Klauzula informacyjna


Z uwagi na Ustawę z 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy Panią/Pana poinformować o przetwarzaniu danych osobowych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w skrócie KZK GOP.


 

KZK GOP przetwarza i chroni dane osobowe, jednocześnie na podstawie wg art. 13 RODO, informuje, że aktualnie:

 

1. Administratorem danych jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21a.


2. KZK GOP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@kzkgop.com.pl,


3. Celem przetwarzania jest składanie zapytań, skarg i wniosków, kontakt i informowanie Pasażerów.


4. Podstawą przetwarzania jest:

a) wyrażona zgoda (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu:

- obsługi Pasażerów, w tym składanych przez Pasażerów zapytań i reklamacji, jak również na potrzeby organizacji komunikacji, w tym optymalizacji siatki połączeń i wyliczania dochodowości linii na potrzeby rozliczeń,

- kontaktowania się z Pasażerami, w tym, w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi, poprzez udostępnione przez Pasażerów kanały komunikacji,

b) wypełnienie przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego obowiązku prawnego na nim ciążącego (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO) polegającego na:

- realizacji usług organizowanego, przez administratora danych, transportu publicznego,

- weryfikacji realizacji usług,

- realizacji procesów związanych z rozliczeniami i opłatami,

- realizacji umów o korzystanie z kart ŚKUP,

c) z uwagi na prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli:

- dostarczenie Pasażerom niezbędnych informacji, korzystania z profili na portalach Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,

- realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych,

- w celach analitycznych i statystycznych.


5. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pasażerów lub zostały przekazane w ich imieniu przez Przedstawiciela.


6. Dane nie są przekazywanie do państw trzecich.


7. Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do danych,

- sprostowania (poprawienia) danych,

- usunięcia danych po upływie wskazanych okresów lub ograniczeń ich przetwarzania,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia danych.


9. Nie będzie prowadzone zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, profilowanie, nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje.


10. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję