Przejdź do treści strony
Data publikacji: 06.07.2011

Strefowe ABC


Zasady określenia granic stref taryfowych


Przystankiem strefowym (oznaczonym napisem STREFA) jest co do zasady ostatni przystanek, na którym zatrzymuje się autobus lub tramwaj na terenie danej gminy przed jej granicą administracyjną. Przystanek ten "informuje", że po nim nastąpi przekroczenie granicy strefy (gminy). W związku z tym, przejeżdżając przez taki przystanek lub rozpoczynając z niego podróż stosuje się podwyższoną opłatę za przejazd. W zależności od liczby przekroczonych stref (gmin), w których odbywa się podróż należy uiścić odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem obowiązującym w komunikacji KZK GOP. Jedynie w przypadku przystanków wymienionych dalej stosuje się odstępstwa od tej zasady.

W przypadku linii przyspieszonych, których autobusy nie zatrzymują się na wszystkich przystankach, przystankiem strefowym jest ostatni przystanek na terenie gminy, na którym autobus takiej linii się zatrzymuje. Przystanek taki nie musi być oznaczony napisem STREFA.

Wykaz przystanków i linii dla których dopuszcza się odstępstwa od zasady podwyższania opłat za usługi komunikacyjne KZK GOP po przekroczeniu granicy administracyjnej gminy.

 1. Będzin Cmentarz Komunalny - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Będzinem i Sosnowcem. Przystanek ten jest przystankiem strefowym dla podróżujących z Sosnowca w kierunku Będzina, w związku z tym przystanek Pogoń Akademiki nie jest przystankiem strefowym.  Nie ponoszą podwyższonej opłaty za przejazd w związku z podróżowaniem po terenie gminy Będzin pasażerowie podróżujący w relacji Sosnowiec Szpital Wojewódzki - Będzin Cmentarz Komunalny - Sosnowiec Pogoń Akademiki.
 2. Bobrowniki Rondo - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Piekary Śląskie - Wojkowice nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, w związku z podróżowaniem na terenie gminy Bobrowniki. W związku z tym przystanki Brzozowice, Kamień, Kamyce Wygoda nie są przystankami strefowymi.  Strefa nie dotyczy podróżujących w relacji Bobrowniki Namiarki - Bobrowniki 1 Maja.
 3. Chorzów Stadion Śląski (tramwajowy) - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Katowicami i Chorzowem. W związku z tym przystanek tramwajowy WPKiW Wejście Główne nie jest przystankiem strefowym. Przystanek ten jest przystankiem strefowym dla podróżujących w relacji Chorzów -Katowice.
 4. Chorzów Szyb Kleofas nż. - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Ruda Śląska - Katowice nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Chorzów.
 5. Czułów Droga do Kostuchny - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Katowicami i Tychami. W związku z tym przystanek Kostuchna Zakłady nie jest przystankiem strefowym. Przystanek Czułów Droga do Kostuchny jest przystankiem strefowym dla podróży w relacji Katowice - Tychy oraz Mysłowice-Tychy (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 19 - Wesoła Kopalnia).
 6. Gierałtowice Granica  - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między  Gierałtowicami i Knurowem. Przystanek ten jest przystankiem strefowym dla podróżujących w relacji Knurów - Gierałtowice, w związku z tym przystanek Knurów Dworcowa nie jest przystankiem strefowym. 
 7. Gliwice Zajezdnia - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Gliwicami i Zabrzem. Przystanek ten jest przystankiem strefowym dla podróżujących w relacji Gliwice - Zabrze, Strefa nie dotyczy linii kursujących w relacji Gliwice Zajezdnia - Sośnica.  Przystanki Maciejów Kondratowicza, Maciejów Knurowska (tramwajowy) oraz  Maciejów M1 (w kierunku Gliwic) nie są przystankami strefowymi. W przypadku przesiadki z linii autobusowej nr A4 na linie tramwajowe nr 1 i 4 oraz z linii tramwajowych nr 1 i 4 na linię autobusową nr A4, do kontynuowania podróży uprawnia bilet (na właściwą liczbę miast/gmin) skasowany w pojeździe, w którym podróż została rozpoczęta.  
 8.  Grabocin Wopistów/Grabocin Kościuszkowców - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce Grabocińska - Dąbrowa Górnicza Grabocin Sosnowiecka nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Sosnowiec.
 9. Grodziec Boleradz - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Wojkowice - Czeladź nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Będzin. Przystanek Czeladź Cmentarz Komunalny nie jest przystankiem strefowym (stosowany razem w wyjątkiem strefowym nr 21 - Wojkowice Łęg). 
 10. Łagiewniki Media-Markt - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Chorzowem i Bytomiem. Przystanek ten jest przystankiem strefowym dla podróżujących z Chorzowa w kierunku Bytomia, w związku z tym przystanki Bytom Arki Bożka (autobusowy) i Łagiewniki Cmentarz (tramwajowy) nie są przystankami strefowymi.
 11. Łagiewniki Targowisko - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Świętochłowicami i Bytomiem. Przystanek Osiedle na Wzgórzu nie jest przystankiem strefowym. Strefa nie dotyczy linii w relacji Świętochłowice Chropaczów Osiedle na Wzgórzu - Świętochłowice Chropaczów Lampego.
 12. Milowice Most - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Katowice - Czeladź nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Sosnowiec. Przystanki Dąbrówka Mała Milowicka i Czeladź Józefów nie są przystankami strefowymi.
 13. Podtąpkowice - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Bobrownikami i Ożarowicami. Przystanek Tąpkowice Szkoła nie jest przystankiem strefowym (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 14 - Podtąpkowice Droga do Sączowa), w związku z tym przystanek Podtąpkowice jest przystankiem strefowym dla podróży w relacji Bobrowniki - Ożarowice.
 14. Podtąpkowice Droga do Sączowa - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Bobrownikami i Ożarowicami (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 13 - Podtąpkowice). Przystanki Ożarowice Kościuszki i Celiny Spółdzielnia nie są przystankami strefowymi. Przystanek Podtąpkowice Droga do Sączowa jest przystankiem strefowym dla podróży w relacji Bobrowniki - Ożarowice.
 15. Ruda Klary - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Rudą Śląską i Zabrzem. Przystanek ten jest przystankiem strefowym dla podróży  w relacji Ruda Śląska - Zabrze. Przystanek Poremba Bielszowicka nie jest przystankiem strefowym.
 16. Ruda Sobieskiego - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Zabrze - Bytom nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Ruda Śląska. 
 17. Sosnowiec Szpital Wojewódzki - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Sosnowcem i Będzinem (stosowany razem z wyjątkiem nr 1 - Będzin Cmentarz Komunalny). 
 18. Wełnowiec Plac Alfreda - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Katowicami i Siemianowicami Śląskimi. Przystanki Osiedle Tuwima Grabowa i Siemianowice Śląskie Plac Skargi nie są przystankami strefowymi. Dla relacji Siemianowice Śląskie - Chorzów przystankami strefowymi są przystanek Telewizja Katowice (kierunek Chorzów) i Chorzów Stary Węzłowiec (kierunek Siemianowice Śląskie). Strefa nie dotyczy linii autobusowych kursujących w relacji Osiedle Tuwima Grabowa - Bytków Osiedle Chemików.
 19. Wesoła Kopalnia - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz podróżujący w relacji Mysłowice - Tychy nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Katowice. Przystanek Wesoła Piastów Śląskich nie jest przystankiem strefowym (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 5 - Czułów Droga do Kostuchny). 
 20. Wieszowa Waldhof/Wieszowa Stacja Paliw - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku oraz pasażerowie podróżujący w relacji Zabrze Grzybowice Zakład Energetyczny - Zabrze Rokitnica nie wnoszą  podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z podróżowaniem na terenie gminy Zbrosławice. Przystanki Grzybowice Zakład Energetyczny i Rokitnica Andersa  nie są przystankami strefowymi.
 21. Wojkowice Łęg - Strefa nie dotyczy linii 100. Dla pozostałych linii opłaty za przejazd zgodne z cennikiem (stosowany razem z wyjątkiem strefowym nr 9 - Grodziec Boleradz).
 22. Zgoda Droga Kochłowicka - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Rudą Śląską i Świętochłowicami , w związku z tym przystanek Kochłowice Kopalnia Nowy Wirek  nie jest przystankiem strefowym (stosowany razem z wyjątkiem nr 23 - Zgoda Ceramiczna). Przystanek Zgoda Droga Kochłowicka jest przystankiem strefowym dla linii autobusowych w relacji Ruda Śląska Kopalnia Nowy Wirek - Świętochłowice Zgoda Skrzyżowanie.
 23. Zgoda Ceramiczna nż. - Pasażerowie wsiadający lub wysiadający na tym przystanku nie wnoszą podwyższonej opłaty za przejazd, związanej z przekroczeniem granicy stref między Rudą Śląską i Świętochłowicami. Podróżujący w relacji Ruda Śląska - Świętochłowice Zgoda - Ruda Śląska nie wnoszą podwyższonej opłaty w związku z podróżowaniem po terenie gminy Świętochłowice (stosowany razem z wyjątkiem nr 22 - Zgoda Droga Kochłowicka).

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję