Przejdź do treści strony
Data publikacji: 03.01.2011

Zasady porządkowe


Zasady porządkowe obowiązujące w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez KZK GOP w Katowicach - Załącznik do Uchwały Nr CIX/33/2011 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2011 r.


§ 1. 

1. Zasady porządkowe obowiązują podczas wykonywania usług przewozowych, których organizatorem jest KZK GOP Katowice. 

2. Do przestrzegania niniejszych Zasad zobowiązane są osoby świadczące usługi przewozowe, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu. 

§ 2. 

W pojazdach wykonujących usługi przewozowe, których organizatorem jest KZK GOP jest zabronione: 

a) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy, 

b) nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu, 

c) wsiadanie/(wysiadanie) do/(z) pojazdu po sygnale do odjazdu lub wsiadanie po uprzedzeniu przez kierującego pojazdem, że wolnych miejsc nie ma, 

d) wychylanie się z pojazdu i opieranie o drzwi podczas jazdy, 

e) korzystanie z radioodbiorników bez słuchawek lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe, 

f) palenie wyrobów tytoniowych, 

g) wykonywanie czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić mienie na szkody lub współpasażerów na szkody i obrażenia, 

h) siadanie na barierkach ochronnych w przegubie autobusu i poręczach, na podłodze oraz na schodach, 

i) wchodzenie do pojazdu i przebywanie w nim w łyżworolkach lub wrotkach, 

j) umieszczanie na siedzeniach zwierząt lub bagażu, 

k) żebranie i sprzedaż obnośna, 

l) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, 

m) zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie jego wyposażenia. 

§ 3. 

Dopuszcza się w pojazdach, jedynie za zgodą KZK GOP: 

a) grę na instrumentach muzycznych i korzystanie z urządzeń nagłaśniających, 

b) rozdawanie ulotek lub materiałów reklamowych. 

§ 4. 

1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu. 

2. Pasażerowie nie mogą przewozić rzeczy zagrażających bezpieczeństwu lub stwarzających możliwość wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, a także rzeczy, które przeszkadzają pasażerom lub narażają ich na niewygody. 

3. Pasażerowie nie mogą zakłócać spokoju w pojeździe. 

4. Broń można przewozić wyłącznie w ramach wykonywanego zawodu lub na mocy innych przepisów, pod warunkiem jej stosownego zabezpieczenia. 

§ 5. 

1. Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszych Zasad porządkowych oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie winni stosować sie do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierujących oraz innych upoważnionych osób. 

2. Zasady porządkowe podlegają publikacji poprzez umieszczenie stosownej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KZK GOP. Ponadto na podstawie niniejszych Zasad porządkowych sporządzone zostaną wyciągi, które podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach. 

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję