Przejdź do treści strony

Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP. Jest używana m.in. jako bilet komunikacji miejskiej. Karta obowiązuje we wszystkich pojazdach kursujących na zlecenie KZK GOP.

Zasilenie karty i zakup biletu


Zasilenie karty

Zasilenie karty polega na doładowaniu elektronicznej portmonetki wybraną przez użytkownika kwotą. Karta może być zasilana gotówką lub za pomocą karty ...

Zasilenie karty polega na doładowaniu elektronicznej portmonetki wybraną przez użytkownika kwotą. Karta może być zasilana gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

Kartę można zasilić w: punktach obsługi pasażera, punktach obsługi klienta, automatach biletowych oraz przez internet (Portal Klienta). Przez Portal Klienta kartę można zasilić za pomocą ekspresowych przelewów bankowych lub przelewem tradycyjnym, na numer wydrukowany na karcie.

Środkami z elektronicznej portmonetki można płacić m.in. za:

 • przejazd pojazdem komunikacji miejskiej (taryfa odległościowa lub zakup biletu strefowo-czasowego bezpośrednio w czytniku),
 • parkowanie
 • oraz za usługi w instytucjach akceptujących płatność kartą ŚKUP.

Środki te można wykorzystać także na zakup biletów w: punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera i automatach.

Środkami zgromadzonymi na koncie karty (elektroniczna portmonetka) nie można kupić biletów na Portalu Klienta.

Uwaga! Zasilenie karty nie jest równoznaczne z zakupem biletu okresowego lub jednorazowego strefowo-czasowego.

Kupowanie biletów

Aby zakupić bilet za pomocą Portalu Klienta należy wybrać z głównego menu (po zalogowaniu na konto karty) opcję „Zakup biletu", po czym wybrać ...

Aby zakupić bilet za pomocą Portalu Klienta należy wybrać z głównego menu (po zalogowaniu na konto karty) opcję „Zakup biletu", po czym wybrać odpowiedni bilet. Następnie strona przekieruje użytkownika do internetowego konta bankowego celem dokonania płatności.

Bilety można także kupować w:

 • punktach obsługi klienta,
 • punktach obsługi pasażera,
 • punktach dystrybucji
 • oraz stacjonarnych automatach doładowania.

Na karcie można zapisywać bilety okresowe (od 24-godzinnych do 90-dniowych) oraz jednorazowe (taryfa strefowo-czasowa).

Jak używać karty ŚKUP w pojeździe?


Jak kupić bilet w czytniku.

W celu kupienia biletu w czytniku pasażer powinien przyłożyć swoją kartę ŚKUP do czytnika. Za każdym razem system wykonuje automatycznie następujące ...

W celu kupienia biletu w czytniku pasażer powinien przyłożyć swoją kartę ŚKUP do czytnika. Za każdym razem system wykonuje automatycznie następujące czynności (według opisanej kolejności):

 1. Sprawdzenie, czy na karcie jest zapisany aktywny bilet okresowy (jeśli jest, przejazd zostanie automatycznie zarejestrowany).
 2. Sprawdzenie, czy na karcie znajduje się zapisany, jeszcze nieaktywny bilet okresowy (w przypadku większej liczby biletów okresowych, system aktywuje ten, który był zakupiony jako pierwszy).
 3. Sprawdzenie, czy na karcie znajduje się niewykorzystany bilet strefowo-czasowy (w przypadku większej liczby biletów, system aktywuje ten, który był zakupiony jako pierwszy)
 4. Przy braku biletów na karcie, system sprawdza stan konta. W tym przypadku z konta karty automatycznie pobrana zostaje opłata zgodnie z taryfą odległościową (jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego).
 5. Przy braku zarówno biletów, jak i środków na koncie, na czytniku wyświetli się komunikat o treści: „Niewystarczająca kwota!”

Jeżeli użytkownik karty chce wybrać inną opcję niż opisane powyżej odbywające się automatycznie procesy, wyboru należy dokonać bezpośrednio w czytniku.

Za kupno biletu w czytniku płaci się z elektronicznej portmonetki na karcie ŚKUP. Konto karty musi być doładowane wybraną przez użytkownika kwotą (minimalna kwota jednorazowego zasilenia to 1 zł).

Taryfa odległościowa (bilety normalne i ulgowe) oraz strefowo-czasowa (zakup w czytniku).

Taryfa odległościowa Jest taryfą domyślną. Jeśli na karcie nie ma zapisanych wcześniej kupionych biletów, po przyłożeniu karty do czytnika system ...

Taryfa odległościowa

Jest taryfą domyślną. Jeśli na karcie nie ma zapisanych wcześniej kupionych biletów, po przyłożeniu karty do czytnika system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu do końca trasy. Pamiętać trzeba, że aby zapłacić wyłącznie za przejechaną drogę należy przyłożyć kartę również przy wyjściu (wówczas system odda różnicę między ceną biletu do końca trasy, a faktycznie przejechanym odcinkiem – zgodnie z cennikiem).

Bilet ulgowy w taryfie odległościowej - jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego. W tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję:

 1. Przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk.
 2. Przyłożyć kartę.
 3. Lewym górnym przyciskiem wybrać ulgę (U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny).
 4. Lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0).
 5. Wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 6. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę. Wybrany bilet został skasowany.

Taryfa strefowo-czasowa

Bilet strefowo-czasowy można kupić i zakodować na karcie wcześniej (podobnie jak bilet okresowy).

Można go również kupić (bilet – lub większa ich liczba – zostanie automatycznie skasowany; nie można w czytniku kupić biletów na zapas) bezpośrednio w czytniku (płacąc środkami z konta karty ŚKUP). Aby wykonać tę operację, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przed przyłożeniem karty przycisnąć lewy górny przycisk.
 2. Przyłożyć kartę.
 3. Na ekranie pojawi się nazwa (symbol biletu – >1m/20min Normalny, 1m/20min Ulgowy, 2m/40min Normalny, 2m/40min Ulgowy, 3m/90min Normalny, 3m/90min Ulgowy, Bagażowy).
 4. Rodzaje biletów zmienia się lewym górnym przyciskiem.
 5. Lewym dolnym przyciskiem można zwiększyć liczbę biletów (domyślnie ustawiony jest zakup 1 szt.).
 6. Wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 7. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę.
 8. Wybrany bilet został skasowany.

Bilety okresowe lub zapisane na karcie strefowo-czasowe.

Bilety można kupować w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, 803 punktach sprzedaży, stacjonarnych automatach doładowania oraz przez ...

Bilety można kupować w punktach obsługi klienta, punktach obsługi pasażera, 803 punktach sprzedaży, stacjonarnych automatach doładowania oraz przez internet.

Na kartach spersonalizowanych można zapisywać uprawnienia do ulg, dzięki czemu nie trzeba mieć przy sobie żadnych dokumentów podczas kontroli. Jeżeli użytkownik nie chce kodować swoich uprawnień na karcie, podczas kontroli będzie musiał pokazać uprawniające do ulgowego przejazdu dokumenty.

Na karcie jest zapisany bilet okresowy albo strefowo-czasowy

Jeżeli na karcie zapisany jest jeden bilet okresowy albo strefowo-czasowy, korzystanie z niej jest bardzo proste. Wystarczy aktywować bilet po zakupie. Można tego dokonać w automatach SAD, Punktach Obsługi Klienta lub bezpośrednio w pojazdach.

Na karcie zapisano więcej biletów okresowych lub biletów strefowo-czasowych

Jeżeli na karcie zostało zapisanych więcej biletów okresowych, ale termin ważności jednego z nich rozpoczyna się od wskazanej daty (która już nastąpiła), nie trzeba nic więcej robić. Bilet z aktualną datą jest aktywny.

W sytuacji, gdy pasażer chce aktywować bilet kupiony jako pierwszy również wystarczy przyłożyć kartę. System jest zaprogramowany tak, by aktywować bilety według kolejności zapisywania ich na kartę.

Jeżeli na karcie zapisanych jest więcej biletów okresowych, których okres ważności rozpoczyna się od pierwszego skasowania lub różnych biletów strefowo-czasowych (np. na 1 miasto/20 min oraz na 2 miasta/40 min), a pasażer chce wybrać inny niż kupiony jako pierwszy, poprzez wybór odpowiedniej opcji w czytniku należy wskazać, który bilet zostanie aktywowany. Aktywowanie biletu wybranego spośród zapisanych na karcie odbywa się w opisany poniżej sposób.

 1. Przed przyłożeniem karty należy przycisnąć lewy dolny przycisk.
 2. Następnie trzeba przyłożyć kartę – wyświetli się ekran przeglądu biletów.
 3. Przeglądu biletów wykonuje się lewym górnym przyciskiem.
 4. Po pojawieniu się na ekranie nazwy wybranego biletu, wybór należy zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 5. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę. Wybrany bilet został skasowany

Aktywacja biletu zakupionego przez internet.

Kupując bilet przez Portal Klienta, należy tego dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem przed użyciem. Sugerowany czas wynosi około 3 godzin przed ...

Kupując bilet przez Portal Klienta, należy tego dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem przed użyciem. Sugerowany czas wynosi około 3 godzin przed planowanym pierwszym wykorzystaniem biletu. Czas jest potrzebny na rozprowadzenie w systemie informatycznym informacji o kupionym bilecie, tak by przy kontakcie karty z czytnikiem, bilet został na nią zapisany. Pasażerowie podczas pierwszego przejazdu mają obowiązek aktywować swój bilet – poprzez przyłożenie do czytnika znajdującego się w pojeździe. Przyłożenie skutkuje zapisaniem biletu „fizycznie" na karcie. Na czytniku pojawi się komunikat „Doładowanie zrealizowane". Taka sama zasada obowiązuje także przy zasilaniu elektronicznej portmonetki. Po wpłacie na konto karty przez Portal Klienta, pierwsze przyłożenie skutkuje zapisaniem kwoty na karcie – potwierdzone wyświetleniem komunikatu „doładowanie zrealizowane". Kolejne przyłożenie skutkuje ściągnięciem odpowiedniej sumy z konta karty lub aktywacją biletu okresowego.

Przesiadki na biletach strefowo-czasowych.

W sytuacji, kiedy pasażer chce skorzystać z możliwości przesiadki, wykorzystując taryfę czasową, należy wykonać następujące czynności: Przyłożyć ...

W sytuacji, kiedy pasażer chce skorzystać z możliwości przesiadki, wykorzystując taryfę czasową, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przyłożyć kartę do czytnika przy wsiadaniu do pojazdu A.
 2. Przyłożyć kartę do czytnika przy wysiadaniu z pojazdu A.
 3. Przesiadka z autobusu A do autobusu B.
 4. Przyłożyć kartę do czytnika przy wsiadaniu do pojazdu B.
 5. Przyłożyć kartę do czytnika przy wysiadaniu z pojazdu B.

Na karcie są zakodowane bilety, a pasażer chce skorzystać z taryfy odległościowej

Jeśli na karcie są zakodowane bilety (np. okresowy lub strefowo-czasowy), a użytkownik chce skorzystać z taryfy odległościowej należy: Przed ...

Jeśli na karcie są zakodowane bilety (np. okresowy lub strefowo-czasowy), a użytkownik chce skorzystać z taryfy odległościowej należy:

 1. Przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk.
 2. Przyłożyć kartę.
 3. Lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0).
 4. Wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 5. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę.
 6. Wybrany bilet (lub bilety) został skasowany.

Wymuszenie wyjścia, czyli możliwość rezygnacji z przejazdu

Przed odjazdem pojazdu z przystanku pasażer może zrezygnować z przejazdu, co daje możliwość anulowania opłaty w taryfie odległościowej bądź ...

Przed odjazdem pojazdu z przystanku pasażer może zrezygnować z przejazdu, co daje możliwość anulowania opłaty w taryfie odległościowej bądź nieodjęcia przejazdu z posiadanego limitu. Wystarczy przyłożyć jeszcze raz kartę do czytnika. Na ekranie wyświetli się pytanie: „Wymusić wyjście?". Należy nacisnąć wtedy przycisk przy odpowiedzi „Tak" i jeszcze raz przyłożyć kartę.

Kodowanie ulg


Kodowanie ulg

Na spersonalizowanej karcie ŚKUP może zostać zakodowana przysługująca ulga. Dzięki temu osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas ...

Na spersonalizowanej karcie ŚKUP może zostać zakodowana przysługująca ulga. Dzięki temu osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję).

Jak zakodować ulgę na karcie?

Aby zakodować przysługującą ulgę, należy udać się do wybranego Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Obsługi Pasażera. Na miejscu pracownikowi należy ...

Aby zakodować przysługującą ulgę, należy udać się do wybranego Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Obsługi Pasażera. Na miejscu pracownikowi należy pokazać dokument uprawniający do ulgi (np. legitymację studencką, szkolną, legitymację emeryta itp.). Zakodować swoje uprawnienie można np. podczas odbioru karty, ale odbywa się to na wyraźne życzenie osoby odbierającej kartę (żadne uprawnienie nie jest kodowane automatycznie). Ważność uprawnienia do ulgi zakodowanej na karcie jest taka sama jak ważność potwierdzającego ja dokumentu. Jeżeli uprawnienie do ulgi miało charakter czasowy, a jego termin zostanie przedłużony, należy ponownie zakodować uprawnienie do ulgi na karcie (na przykład w przypadku studentów na kolejny rok szkolny, akademicki).

Czytniki kart


Czytnik Dualny

Przy pierwszych drzwiach w pojazdach komunikacji miejskiej zamontowany jest czytnik dualny, który służy do sczytywania karty oraz do kasowania ...

Przy pierwszych drzwiach w pojazdach komunikacji miejskiej zamontowany jest czytnik dualny, który służy do sczytywania karty oraz do kasowania biletów papierowych.

Czytnik dualny

Służy do kasowania biletów papierowych oraz sczytywania karty. Na tym czytniku nie można wykonać żadnych czynności związanych z np. wyborem konkretnego biletu spośród zapisanych na karcie czy zakupu większej liczby biletów na przejazd jednorazowy. Czytnik ten służy wyłącznie do wykonywania automatycznych czynności zaprogramowanych w systemie – można do niego przyłożyć kartę, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych operacji. Jeśli pasażer chce dokonać innego wyboru (np. wybrać konkretny bilet spośród większej ich liczby zakodowanych na karcie, kupić bilet strefowo-czasowy z elektronicznej portmonetki itp.), czynności tej może dokonać w pozostałych czytnikach (jednosystemowych, „płaskich") znajdujących się w pojeździe.

Czytniki jednosystemowe

Przy każdych kolejnych drzwiach znajdują się czytniki służące tylko do sczytywania karty, tzw. czytniki jednosystemowe. Wyłącznie na nich można ...

Przy każdych kolejnych drzwiach znajdują się czytniki służące tylko do sczytywania karty, tzw. czytniki jednosystemowe. Wyłącznie na nich można wykonać operacje związane z wyborem konkretnego biletu lub uzyskania informacji o stanie karty.

Można na nich dokonywać operacji związanych z wyborem konkretnego biletu spośród większej ich liczby zapisanej na karcie, kupić elektroniczny bilet strefowo-czasowy (bilet zostanie automatycznie skasowany), kupić bilet ulgowy w taryfie odległościowej (w przypadku braku zakodowanej na karcie przysługującej ulgi). Można również sprawdzić na nich stan swojej karty.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.
Informacja o plikach cookies.

Akceptuję